Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 december, 2021

Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang tijdens enkele periodes van dit en vorig jaar gesloten geweest. Ouders hebben compensatie gekregen wanneer zij de kosten voor kinderopvang tijdens die periodes hebben doorbetaald. Deze compensatie wordt herzien en ouders krijgen een extra tegemoetkoming.

Meer artikelen
meer compensatie kinderopvang

Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (TTKO)

De herziening van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang hangt samen met dat in bepaalde gevallen te weinig compensatie is toegekend. De oorzaak hiervan is dat destijds gestreefd is naar een snelle en eenvoudige regeling.

Honderden euro’s

De tegemoetkoming is ongeveer gelijk aan de eigen bijdrage van de ouders. Maar in sommige gevallen hebben ouders tot enkele honderden euro’s te weinig compensatie ontvangen.

Peildatum

Om de compensatie snel te kunnen betalen is de tegemoetkoming berekend op basis van een peildatum. Wanneer op deze peildatum de gegevens van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst nog niet correct binnen waren, kan een te lage tegemoetkoming zijn betaald. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Info over herziening volgt

Het is nog niet bekend hoe de herziening van de compensatie eruit komt te zien. Aangekondigd is dat dit te zijner tijd bekend wordt gemaakt via de Rijksoverheid en via SVB.

Heb je vragen over de herziening TTKO? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen