Zoeken op

Zoeken op

Alles

27 november, 2019

Partneralimentatie betalen aan ex-partner

Als je partneralimentatie betaalt aan je ex-partner, dan mag je die partneralimentatie onder voorwaarden in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Het maakt niet uit of je de alimentatie via de rechter hebt geregeld of rechtstreeks met je ex-partner.

Echtscheiding en jouw bedrijf

Fiscale veranderingen

In 2019 is de partneralimentatie bij de betaler nog aftrekbaar tegen maximaal 51,95%.Vanaf 1 januari 2020 geldt voor inkomens vanaf € 68.507 dat de betaalde partneralimentatie tegen een lager tarief aftrekbaar is. De maximale belastingaftrek wordt de komende jaren (t/m 2023) stapsgewijs afgebouwd naar 37,05%. Bij de ontvanger blijft deze belast tegen het reguliere progressieve tarief.

De afbouw van het (maximale) aftrekpercentage ziet er als volgt uit:
2019: 51,95%
2020: 46%
2021: 43%
2022: 40%
2023: 37,05%

Rekenvoorbeeld

Wanneer de alimentatiebetaler bijvoorbeeld € 3.500 per maand partneralimentatie betaalt, heeft de alimentatiebetaler na aftrek tegen 51,95% een netto maandlast van € 1.682.

In 2020 zal de netto maandlast na aftrek, tegen 46%, € 1.890 worden. Ten opzichte van 2019 is dit een hogere netto maandlast van € 208 per maand.

In 2023 zal de netto maandlast na aftrek, tegen 37,05%, € 2.203 worden. Ten opzichte van 2019 is dit een hogere netto maandlast van € 521 per maand.

Herziening partneralimentatie?

Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie rekening gehouden met het tarief waartegen alimentatie kan worden afgetrokken. Voor bestaande alimentatieverplichtingen is doorgaans geen rekening gehouden met bovenstaande wijziging. Vooral voor alimentatiebetalers met belastbare inkomens hoger dan € 68.507 kan het gunstig zijn om de hoogte van de partneralimentatie opnieuw te beoordelen waarbij rekening wordt gehouden met de gewijzigde tarieven. Aan de hand daarvan kan in overleg getreden worden met de alimentatiegerechtigde om de alimentatie te verlagen. De mogelijke aanpassing van de hoogte van de alimentatie heeft ook gevolgen voor de ex-partner die hierdoor een lager bedrag zal ontvangen.

Wanneer onderling overleg geen resultaat heeft, kan de rechter worden verzocht de alimentatie opnieuw te beoordelen. Fiscale wijzigingen kunnen een reden zijn om de eerder vastgestelde partneralimentatie te herzien . De advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen zijn overigens niet aftrekbaar bij de betaler.

Als je nog voor 1 januari 2020 gaat scheiden, let dan goed op wat in het echtscheidingsconvenant komt te staan. Neem bijvoorbeeld een bepaling op dat de partneralimentatie kan worden herzien bij wijzigingen in de fiscale behandeling van alimentatie.

Afkopen verstandig?

Voor alimentatiebetalers met belastbare inkomens hoger dan € 68.507, kan overwogen worden om de alimentatie in 2019 geheel of gedeeltelijk af te kopen, zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van het fiscale voordeel (aftrek tegen maximaal 51,95%). Afhankelijk van de situatie kan het voordelig zijn om de afkoop te verdelen over meerdere jaren (bijvoorbeeld 2019 en 2020). Bij de keuze voor afkoop van partneralimentatie, zal ook aandacht geschonken moeten worden aan zaken als middeling, grondslag voor box 3, toeslagen, etc. Ook verdient de positie van de ontvanger aandacht. Deze ondervindt mogelijk een progressienadeel.

Conclusie

Vragen? Neem gerust contact op met je Moore MTH adviseur!

[1] Kamerstukken II 2018/19, 35026, nr 13

Meer artikelen