Zoeken op

Zoeken op

Alles

2 december, 2019

Pepernoten en kerstcadeaus

De donkere dagen zijn aangebroken. De dagen duren weer korter en binnen steken wij gezellig de kaarsjes aan. Dit zijn de donkere dagen voor Sinterklaas en Kerst. De feestdagen naar waar wordt uitgekeken naar de gezelligheid met vrienden en familie. Beide feestdagen zijn een mooi moment om aan je werknemer een klein geschenk te geven als blijk van waardering, denk aan de chocoladeletter en het kerstpakket. Mijn vorige column, ‘Een zakje geld’, ging over de werkkostenregeling (WKR). In deze column geef ik kort uitleg over de kleine geschenken aan het personeel.

Jannita van Essen
Adviseur MKB

Nog even in de herhaling

De vrije ruimte bereken je door het fiscaal jaarloon, uit kolom 14 van de loonstaat, te vermenigvuldigen met 1,2%. Het bedrag dat hieruit voortkomt is jou beschikbaar budget voor 2019. Dit bedrag, ook wel de vrije ruimte genoemd, mag de werkgever onbelast vergoeden aan de werknemer. Als dit bedrag eenmaal is besteed en de werkgever wilt toch nog extra kosten toewijzen aan de vrije ruime dan wordt over € 1 extra besteed, 80% eindheffing berekend. Dus let op: € 1,- extra besteed wordt dus € 1,80!

Kleine geschenken

Kleine geschenken kun je onderverdelen in de volgende twee categorieën voor de WKR:

1. Kleine geschenken uit wellevendheid (geen geld of waardebon). Hier dient gedacht te worden aan een bloemetje bij een verjaardag en een fruitmand bij ziekte. Het gaat om de sympathie. Bedragen tot € 25 inclusief btw per geschenk worden geacht hieronder te vallen en zijn vrijgesteld en gaan dus niet ten laste van de vrije ruimte.

2. Alle andere geschenken (kerstpakketten, chocoladeletter en alle andere geschenken (ook bij jubilea). Ieder besteed bedrag, tenzij bij individuele werknemer belast, valt in de vrije ruimte. Geschenken aan derden, zoals uitzendkrachten en zakelijke relaties, vallen hier niet onder. Hier dient dus een splitsing te worden gemaakt.

Als je dus als werkgever graag een geschenk wilt geven voor Sinterklaas en/of Kerst houd dan rekening met de vrije ruimte die je voor de werkkostenregeling nog te besteden hebt. Als er vrije ruimte over is dan kunnen deze geschenken onbelast worden toegewezen! Maaar… als blijkt dat de vrije ruimte al geheel is besteed en je wilt toch een geschenk geven, weet dan dat over ieder extra bestede € 1,- feitelijke € 1,80 is!

Voorkom een onverwachte eindheffing

Voorkom een onverwachte eindheffing. Bel met je relatiebeheerder en vraag. Hij of zij kan dit voor jou berekenen, als ook de nog te besteden ruimte, door het uitvoeren van een scan.

Heb je vragen over jouw te besteden vrije ruimte of over kleine geschenken dat je binnenkort wilt geven aan je personeel neem dan contact op met Jochem van den Berg of Jannita van Essen.

Meer artikelen