Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 september, 2021

Plannen voor onzekerheidsvereiste giftenaftrek

Voor de aftrek van gewone giften in de inkomstenbelasting geldt zowel een drempel als een plafond. Deze drempel en plafond gelden niet voor periodieke giften. Voor de kwalificatie van een periodieke gift moet onder andere zijn voldaan aan het onzekerheidsvereiste. Deze onzekerheid zal minimaal 1% moeten bedragen. In de praktijk geldt als uitgangspunt dat aan het onzekerheidsvereiste is voldaan als de periodieke gift afhankelijk is van één leven bij een termijn van vijf jaren. Belastingplichtigen ervaren het onzekerheidsvereiste als complicerend. De staatssecretaris wil dit vereiste daarom laten vervallen. De minimale looptijd van vijf jaar wil hij wel handhaven. Zijn streven is dat deze wijziging per 1 januari 2024 in werking treedt.

Meer weten over de wijzigingen? Lees de kamerbrief hier.

Plannen voor onzekerheidsvereiste giftenaftrek

 

Meer artikelen
Plannen voor onzekerheidsvereiste giftenaftrek

Meer artikelen