Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 februari, 2019

Privacy en openbaarheid; een balans?

Vanmorgen was ik vroeg in de sportschool. Ciruittraining. Er werden een paar foto’s gemaakt (gelukkig geen filmpjes). Bij de balie werd mij vervolgens gevraagd.: ‘’mogen we een paar foto’s delen op facebook’’? Na mijn bevestigend antwoord kreeg ik een contract onder de neus waarin ik door ondertekening akkoord ging met publicatie en afscheid nam van mijn portretrecht. Bijzonder professioneel. De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft bedrijven bewust gemaakt van het belang van de privacy van hun klanten.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Een balans?

Uit onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens blijkt dat 94% van de burgers zich wel eens zorgen maakt over zijn privacy. Eind januari kreeg Google een boete van 50 miljoen voor schending van de privacy. Voor het eerst wordt de AVG (en de Europese privacywetgeving) stevig getest. Met vermoedelijk een stevig verweer. Google gaat in beroep.

Naast deze privacy maatregelen zijn er ook regels die gericht zijn op meer openbaarheid. Stichtingen krijgen een stevigere publicatieplicht van gegevens om te kunnen vaststellen of sprake is van belastingplicht. Stichtingen zijn voor de vennootschapsbelasting namelijk belastingplichtig indien en voor zover ze een onderneming drijven. Zonder publicatieplicht is controle lastig, want als de stichting zich zelf niet belastingplichtig vindt dan komt er ook geen aangifte. Daarnaast kan snel sprake zijn van btw plicht. Openbaarheid dient hier een publiek belang. Een goede zaak.

Er komt in het kader van ‘’meer openbaarheid’’ ook een zogenaamd ‘’UBO register’’ binnenkort. In maart komt daar vanuit de wetgever meer duidelijkheid over. Een UBO register regelt de openbaarmaking van de uiteindelijke belanghebbenden in een vennootschap/instelling. Een belang van 25% of meer leidt al tot verplichte publicatie. Nu zijn deze aandeelhouders nog anoniem. En dat bevalt ze goed.

De tegenbeweging is dat erg succesvolle ondernemers -veelal in het belang van hun eigen veiligheid- deze openbaarheid niet op prijs stellen. Er worden juridische structuren bedacht (de zogenaamde Open CV of Open Fonds voor gemene rekening) om te ontkomen aan de ultieme openbaarheid van de eigen financiële positie. Vaak om criminaliteit buiten de deur te houden. Aangezien iedere structuur ook weer fiscale aspecten heeft worden wij als adviseur ook betrokken bij de opzet van dergelijke structuren. Belastingbesparing is dan niet het doel maar het voorkomen van heffing bij het anonimiseren van vermogen is dat dan wel. Hulp bij bescherming van het individu tegen openbaarheid van zijn financiën.

Is dat nu goed of niet om daaraan een bijdrage te leveren ? En werken die structuren wel ? Het levert interessante discussies op in ons fiscale team. Als fiscalisten zijn we gewend om achter de schermen te werken. Voor privacy gevoelige zaken. Iets wat gelukkig geborgd is in de fiscale rechtspraak. Een rechtszitting over een fiscaal dispuut is namelijk niet openbaar. Het persoonlijk belang bij privacy prevaleert daar nog steeds boven de openbaarheid van de rechtspraak.. Een belangrijk recht wat in 2011 de toenmalig Staatssecretaris van Financiën nog trachtte af te schaffen. De wetgever ging daar toen gelukkig niet in mee.

Tijden veranderen en opvattingen over privacy en openbaarheid schieten momenteel alle kanten op. Dat zie je terug in steeds weer nieuwe wet en regelgeving en in het gedrag van de medewerkers van de sportschool en mijn fiscale collega’s.

Meer artikelen