Zoeken op

Zoeken op

Alles

5 september, 2022

Hoe maak ik een prognose in 5 stappen?

Als ondernemer is het soms noodzakelijk om een prognose voor het bedrijf op te stellen. Bijvoorbeeld voor een financieringsaanvraag bij een bank of voor bepaling van interne budgetten en targets. In dit blog leggen wij uit hoe je in 5 stappen, zelfstandig en eenvoudig een goed onderbouwde financiële prognose kan opstellen.

Menno Cloostermans

Stap 1 – Historie analyseren

In dit blog gebruiken wij als voorbeeld de onderneming ‘Jansen Dienstverlening B.V.’ hierna ook ‘Jansen’ genoemd. Jansen is een volwassen onderneming die al meerdere jaren een stabiele omvang kent. Voordat we een prognose kunnen opstellen is het belangrijk om de historische cijfers van de onderneming te analyseren. In dit blog hebben we ervoor gekozen om 2 historische jaren te analyseren, maar 3 tot 5 historische jaren is ook gangbaar.

Prognose

Winst- en verliesrekening

Zoals in de winst- en verliesrekening te zien is, zijn er een aantal ontwikkelingen in 2021 ten opzichte van 2020.

Stap 2 – Omzet prognose

Bij Jansen is de gewenste omzetgroei de basis voor het budgetteren van de kosten, dit is bij de meeste ondernemingen het geval. De directie en verkoopafdeling van Jansen zien kansen om in 2022 10% meer omzet te realiseren dan in 2021. Dit ligt in lijn met de 10% groei in 2021, en lijkt derhalve op het eerste oog een realistische inschatting van de directie. Toch adviseren we om een (kort) marktonderzoek (al dan niet vanuit interne kanalen) te doen en bijvoorbeeld bij de drie grote banken te achterhalen wat hun verwachting is van jouw sector. Verwacht de sector 10% krimp en is jouw prognose 10% groei? Dan dient hier een goede uitleg en onderbouwing voor te zijn. Is jouw verwachting in lijn met die uit het marktonderzoek? Dan is de kans kleiner dat men aan jouw prognose zal twijfelen.

Stap 3 – Brutomarge prognose

Jansen heeft een stabiel verdienmodel. Een deel van de diensten verlenen ze met eigen personeel en een deel met externe ZZP’ers. In de prognose gaan wij ervanuit dat de verhouding tussen zelf verricht werk en uitbesteedwerk gelijk blijft en dat 25% van de omzet beschikbaar is voor het inhuren van ZZP’ers. Zolang het verdienmodel (en verdeling van productgroepen, klanten e.d.) van de onderneming gelijk blijft, is het aannemelijk dat de procentuele brutomarge dat ook blijft.

Stap 4 – Personeelskosten en overige bedrijfskosten

In tegenstelling tot de kostprijs, groeien deze twee posten niet per se in lijn met de omzet. Het meeste personeel van Jansen werkt aan de opdrachten voor de klanten; als de omzet groeit, moeten er dus ook “meer handjes” komen om het werk te verrichten. In dit geval is gekozen om de personeelskosten in lijn met de omzet te laten stijgen: +10%.

In de overige bedrijfskosten van Jansen liggen wel enkele kansen voor schaalvoordelen. Zo kan de onderneming vanuit hetzelfde pand blijven opereren en blijven ook de administratiekosten nagenoeg gelijk. Wel verwachten wij de dat de autokosten en verkoopkosten van Jansen zullen toenemen, naarmate de omzet groeit. Gemiddeld verwacht de directie dat de overige bedrijfskosten met 5% zullen stijgen in 2022.

Stap 4 – Overige posten

Bij bijvoorbeeld een productie-onderneming zijn de investeringen (en dus afschrijvingen) in machines van zeer groot belang in een prognose. Gelukkig heeft Jansen slechts een klein wagenpark en wat inventaris waarin niet noemenswaardig geïnvesteerd hoeft te worden. Voor Jansen is het realistisch om enkel vervangingsinvesteringen te prognosticeren en dan blijven de afschrijvingen ook redelijk stabiel. De financiële lasten van Jansen zijn bankkosten. Ook bij een stijgende omzet zal hier niet veel in wijzigen; de rente en aflossingsschema’s zijn immers bekend.

Tot slot dient de vennootschapsbelasting berekend te worden over het resultaat voor belasting (EBT). In 2022 is de belastingdruk 15% over winsten tot € 395.000 in 2022. Jansen valt volledig in deze belastingschijf en betaalt dus, in de basis zonder gebruik van eventuele fiscale faciliteiten, 15% vennootschapsbelasting in 2022.

Prognose

Prognose

 Stap 5 – Controleren

Nadat je een prognose of begroting hebt opgesteld voor jouw onderneming is het van belang om deze grondig te controleren.

Meer informatie en ondersteuning

Heb je toch liever ondersteuning bij het opstellen van een prognose of is jouw onderneming complexer, bijvoorbeeld vanwege verwachte uitbreiding van het producten- of dienstenpallet of verwachte investeringen in nieuwe technologieën? Onze Corporate Finance afdeling staat je graag bij in het opstellen van een prognose. Neem daarvoor contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op

Meer artikelen