Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 april, 2020

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag je echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recentelijk bekendgemaakt.

Taskforce coronavirus
Vaste reiskostenvergoeding

Vaste vergoeding reiskosten

Veel werkgevers kiezen er vanwege de administratieve overlast voor om reiskosten voor het woon-werkverkeer volgens een vaste methode te berekenen. Voor werknemers die in de regel naar een vaste werkplek reizen, dien je de vergoeding dan te baseren op 214 werkdagen per jaar. Hierin is al rekening gehouden met vakantie, ziekteverzuim e.d.

Let op!
Je mag deze methode toepassen als de werknemer vermoedelijk 36 weken of meer per jaar naar de vaste werkplek reist.

Berekening per maand

De vaste reiskostenvergoeding bereken je vervolgens door het aantal woon-werkkilometers heen en terug te vermenigvuldigen met 214. Voor dit aantal kilometers mag je maximaal € 0,19/km vergoeden. Dit bedrag deel je door 12 om het bedrag per maand te berekenen.

Let op!
Voor parttimers pas je de vergoeding naar evenredigheid toe.

Thuis vanwege corona

Voor een werknemer die thuis werkt vanwege het coronavirus, mag je de onbelaste vergoeding gewoon blijven doorbetalen. Dit is onlangs in een besluit van het ministerie van Financiën vastgelegd.

Let op!
Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet je na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag je echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Niet voor reiskosten op declaratiebasis

Als je reiskosten op declaratiebasis vergoedt, is de verruiming niet van toepassing. Deze geldt namelijk alleen voor vaste vergoedingen.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen