Zoeken op

Zoeken op

Alles

30 juni, 2020

Risico-inventarisatie en – evaluatie bij garagebedrijven

Heb je onlangs als garagebedrijf een brief ontvangen van de Inspectie SZW? Graag brengen wij de inhoud van de brief nogmaals onder jouw aandacht, omdat de brief een aantal verplichtingen voor jou beschrijft.

Personeel en salaris
Autogarage

Controle RI&E

Vanaf 15 juni 2020 gaat de Inspectie SZW garagebedrijven controleren op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract. De Inspectie controleert of jouw bedrijf over de wettelijk verplichte documenten beschikt en of alle onderdelen erin staan. Wij adviseren jou dan ook om tijdig de voorgeschreven documenten in orde te maken, ten einde een boete te voorkomen.

Als wij hierin voor jou van betekenis kunnen zijn, dan kun je uiteraard contact opnemen met één van onze arbeidsrechtjuristen van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping of Marijn Küthe.

Wat te doen?

Je bent verplicht om de arbeidsrisico’s in jouw bedrijf te inventariseren en beheersmaatregelen te treffen. Dat doe je door een RI&E en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen en een basiscontract af te sluiten.

In een RI&E zet je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die er binnen jouw bedrijf zijn op een rij. In het plan van aanpak neem je de maatregelen op, zodat je de risico’s gericht kunt aanpakken.

Heb jij nog geen RI&E neem dan contact op met jouw arbodienst. Je kunt uiteraard ook zelf een RI&E opstellen. Hierbij kun je gebruik maken van de zogenaamde branche RI&E. De erkende branche RI&E van de
carrosseriebranche en personenautobedrijven vind je op:

Jouw RI&E en plan van aanpak moeten getoetst zijn door een gecertificeerde arbodeskundige. Deze verplichting geldt niet als je maximaal 25 werknemers in dienst hebt en gebruik maakt van een erkende branche RI&E. De genoemde RI&E zijn erkend.

Het basiscontract regelt de werkzaamheden die jouw bedrijfsarts verricht om jouw werknemer gezond te houden. Heb jij nog geen basiscontract, neem dan contact op met jouw arbodienst of bedrijfsarts.

Wanneer?

Vanaf 27 juli 2020 krijg je mogelijk een schriftelijk verzoek van de inspectie om jouw getoetste RI&E, plan van aanpak en het basiscontract aan te leveren. De aangeleverde documenten worden vervolgens door de
inspectie beoordeeld. Als de documenten niet op orde zijn of je de documenten in het geheel niet hebt aangeleverd, dan is mogelijk sprake van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Je riskeert dan een boete.

Wij adviseren jou dan ook om tijdig de voorgeschreven documenten in orde te maken, ten einde een boete te voorkomen. Als wij hierin voor u van betekenis kunnen zijn, dan kun je uiteraard contact opnemen met de Adviesgroep Personeel & Salaris.

Meer artikelen