Zoeken op

Zoeken op

Alles

29 maart, 2021

Ruth Bader Ginsburg

Netflix is een welkome aanvulling op het bestaan tegenwoordig. Deze week van de verkiezingen heb ik de film bekeken over Ruth Bader Ginsburg. De vrouw die in het Hooggerechtshof van de VS zat totdat zij september jongstleden overleed. Zij vocht voor vrouwenrechten. In de film gaat ze de strijd aan in een eenvoudige belastingzaak. Een alleenstaande man kreeg geen zorgaftrek voor de mantelzorg voor zijn moeder. Terwijl hij die wel had gekregen als hij vrouw zou zijn geweest. Bij een vrouw past immers -zo was het tijdsbeeld in 1972- van nature de zorgtaak. Een mooie omgekeerde situatie van discriminatie op basis van gender. Met het precedent van een gewonnen procedure kon Ruth discriminatie van vrouwen aanpakken. Uiteindelijk werd zij dus dankzij haar inzet een belangrijk gezicht van het Hooggerechtshof. Een zinnetje in de film bleef door mijn hoofd gaan: ‘’aan een belastingstelsel kun je zien in wat voor een land je woont’’. Ik zal met 1 willekeurige belastingregel duiden in wat voor land we wonen.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

De inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hou je vast! Hou even vol! Taaie kost alarm!

Je krijgt afhankelijk van je inkomen een korting op de te betalen belasting als je een inwonend kind hebt.

Dat kind moet natuurlijk ingeschreven zijn op jouw adres. Tenminste 6 maanden.  Het kind mag ook stiefkind zijn. Of een kind uit een eerdere relatie van je echtgenoot of partner. En als je samenwoont met iemand met een kind is dat ook gewoon jouw kind voor deze regeling. Het kind mag geen pleegkind zijn. Die tellen niet. Tenminste als je daarvoor een pleegvergoeding ontvangt. Het kind moet op 1 januari jonger zijn dan 12 jaar. Maar als je co-ouder bent -dat kan natuurlijk gebeuren- mag het kind ook ingeschreven staan bij het adres van de ex.  Je bent co-ouder als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.  Dan heeft het kind dus 53 dagen om buiten te spelen, te logeren of naar opa en oma te gaan. Maar dit criterium geldt pas vanaf 2021. Dus let even op voor het jaar 2020. Je inkomen moet wel hoger zijn dan een vastgesteld bedrag en je mag geen partner hebben. Althans niet langer dan 6 maanden. Als je wel langer een partner hebt moet je zelf wel een lager inkomen hebben dan hij of zij. Heb je aan al deze voorwaarden voldaan dan krijg je een korting van 2.815 euro maximaal. Maar minimaal 11,45% van het inkomen (verminderd met 5.153 euro). Dat is 554 euro korting als je 10.000 euro verdient. Het is ook nog mogelijk dat je een deel van de korting uitbetaald krijgt terwijl je helemaal geen belasting bent verschuldigd. Dat is een soort toeslag maar dan anders.

Een willekeurig voorbeeld. Een simpele regeling. Goed uitvoerbaar. Niet te gedetailleerd. Lekker te automatiseren.

Wie wil er in zo’n land wonen?

Meer artikelen