Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 juli, 2021

Salaris update voor de Werkgever in 2021

Gedurende het jaar veranderen er de nodige regelingen, bedragen en percentages voor de verwerking van het loon van jouw medewerkers. Hieronder hebben wij in een overzicht de belangrijkste wijzigingen en kerncijfers voor jou en jouw medewerkers weergegeven.

Meer artikelen

Wijzigingen

Sinds 1 juni is het voor Start-ups al makkelijker om buitenlands personeel aan te trekken omdat de procedures voor een tewerkstellingsvergunning voor hen tijdelijk worden aangepast

Per 1 juli gaat het minimumloon verder omhoog.

Per 1 augustus 2021 wordt de AWF premie voor werkgevers verlaagd. Dit is een tegemoetkoming omdat de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) niet wordt ingevoerd. Voor werkgevers die per 4 weken een loonaangifte indienen gaat de verlaging in per 16 augustus 2021.

Zoals wij onlangs al in een nieuwsbericht bekend hebben gemaakt, wijzigen de regels voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) eveneens per 1 juli . Op grond van de wet is de werkgever verplicht om aan oproepkrachten die 12 maanden op oproepbasis hebben gewerkt een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De oproepkracht heeft een maand de tijd om dit aanbod te accepteren. Manco in de wet was dat niet duidelijk was wanneer de vaste arbeidsomvang moest starten. Dit wordt nu gerepareerd en de vaste arbeidsomvang moet uiterlijk de eerste dag van maand ‘vijftien’ ingaan. Voor meer details verwijzen wij je naar het nieuwsbericht.

Aan het begin van het jaar is als gevolg van een tijdelijke coronamaatregel de vrijstelling in de eerste schijf verhoogd van 1,7% tot 3%. De vaste reiskostenvergoeding mag als gevolg van de tijdelijke coronamaatregelen nog tot 1 oktober doorlopen voor medewerkers die als gevolg van de Coronacrisis al sinds 13 maart 2020 (gedeeltelijk) thuiswerken. Onlangs is bekend gemaakt dat in het Belastingplan 2022 een thuiswerkvergoeding zal worden opgenomen. Hoe deze regel er uit ziet is nog niet bekend.

Kerncijfers

Tabel 1 Tarief loonbelasting
2021
Schijf loon (op jaarbasis) jonger AOW leeftijd
1a 0 t/m 35.129 37,10%
1b 35.130 t/m 68.507 37,10%
2 > 68.508 49,50%

Tabel 2 Minimumloon
1-juli-21
per uur per maand
21 jaar en ouder 9,81 1701

Tabel 3  AOW leeftijd
2021
leeftijd  66 jaar en 4 maanden

Tabel 4 premies werknemersverzekeringen en ZVW
1/16 augustus 2021 1 januari 2021
AWF (WW) (hoog) 5.34% 7,7%%
AWF (WW) (laag) 0,34% 2,7%
Aof (WAO/WIA) incl. toeslag kinderopvang 7,53% 7,53%
Whk variabel per werkgever  variabel per werkgever
werkgeversbijdrage ZVW 7,00% 7,00%
bijdrage ZVW 5,75% 5,75%
max premieloon wn verzekeringen en ZVW 58.311 58.311

Tabel 5  premie lastenwijziging werkgever augustus 2021  tov- januari (in bedragen)
 loon 2.500 per maand  loon 5000  per maand
AWF (WW) (hoog) -59 -114
AWF (WW) (laag) -59 -114
Aof (WAO/WIA) incl. toeslag kinderopvang 0 0
whk variabel variabel
werkgeversbijdrage ZVW 0 0

Tabel 6 werkkostenregeling
Corona maatregel 2021 Oorspronkelijk 2021
1e schijf tot 400.000* 3% 1,7%
2e schijf vanaf  400.000 1,18% 1,20%

Tabel 7 – Lage inkomensvoordeel (LIV)
Gemiddeld uurloon 2021 LIV per werknemer per uur Maximaal LIV per werknemer per jaar
˃ € 10,48 ≤ € 13,12 € 0,49 € 960

Tabel 8 – Jeugd Lage inkomensvoordeel
Leeftijd op 31 december 2020 Ondergrens loon Bovengrens loon Bedrag voordeel per uur Maximaal bedrag voordeel per kalenderjaar
18 5,27 7,04 0,07 135,20
19 6,32 9.38 0,07 166,40
20 8,43 10,48 0,30 613,60

Heb je naar aanleiding van het voorgaande een andere vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs loonheffingen van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Jochem van den Berg. Ik sta voor je klaar!

Meer artikelen