Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 oktober, 2022

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken op een andere bankrekening?

Als een (toekomstige) werknemer vraagt of zijn salaris naar de rekening van zijn moeder, partner of bijvoorbeeld de buurman kan worden gestort, mag dat dan? Nee. Lees hieronder waarom.

Meer artikelen
salaris overmaken andere bankrekening

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is de werkgever verplicht om het salaris van de werknemer over te maken op een bankrekening die (ook) op naam van de werknemer staat.  De werkgever moet dit ook controleren. Een gedeelde rekening met een partner, ouder of huisgenoot is dus toegestaan. Maar een rekening die volledig op naam van een ander staat, mag niet. Alleen op die manier is wettelijk vast te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon aan de werknemer is betaald. Dit geldt overigens ook bij voorschotten. Twijfel je? Vraag dan om een kopie van de bankpas. Op de bankpas staat de naam en het bankrekeningnummer. Dit is dus de makkelijkste manier om vast te leggen dat het opgegeven rekeningnummer daadwerkelijk op naam staat van de werknemer. Als de werknemer dit op een andere manier kan aantonen is dat natuurlijk ook goed. Onder de AVG is de werkgever wel verplicht om zorgvuldig met deze (bank)gegevens om te gaan. Voor de loonbetaling moet je het rekeningnummer natuurlijk al registreren, maar de kopie bankpas is toch net even wat anders. Je kunt voor controle daarom kiezen uit 3 opties:

  1. de werknemer toont de bankpas voor eenmalige identificatie;
  2. de werkgever biedt een formulier aan waarop de werknemer verklaart dat het bankrekeningnummer juist is, bijvoorbeeld op het aanmeldformulier bij indiensttreding;
  3. de werkgever maakt een kopie van de bankpas en bewaart deze kopie bij de administratie. Maar let op: op de kopie plak je het pasnummer en de uitgiftedatum af.  De werkgever heeft immers geen enkel belang bij de registratie van die gegevens.

Het is belangrijk om de controle voor aanvang van het dienstverband te doen. Zo voorkom je problemen in de toekomst.

Als de werkgever willens en wetens het loon overmaakt naar een rekeningnummer dat niet op naam staat van de werknemer, begaat hij een strafbaar feit. Dat is ook het geval als de werknemer vooraf toestemming geeft om het loon naar die rekening over te maken. De boete kan sinds 1 oktober 2022 oplopen tot 90.000 euro!

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Bron: SalarisNet

Meer artikelen