Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 november, 2021

Schenken op papier, waar moet je op letten?

Ligt jouw vermogen grotendeels vast en wil je het toch aan jouw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

 

Meer artikelen
Schenken op papier

Schenken op papier

Als je schenkt op papier, schenk je een bepaald bedrag en leen je dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat je een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op jou heeft. Daarbij spreek je af dat deze schuld opeisbaar wordt na jouw dood.

Belastingbesparing

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als je bij de schenking gebruikmaakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Let op! Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het terug geleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Is dit een jaar niet gebeurd, dan kan dit hersteld worden door alsnog de rente te betalen, mits ook rente over de te laat betaalde rente wordt betaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel in de schenk- en erfbelasting.

Box 3

Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Elk jaar naar de notaris?

Wil je meerdere jaren achter elkaar een papieren schenking doen, dan moet je in principe elk jaar opnieuw naar de notaris. Het leek niet mogelijk om op één dag schenkingsakten te tekenen bij de notaris die betrekking hebben op meerdere jaren. Als de schenkingsakten voor toekomstige jaren de opschortende voorwaarde bevatten dat de schenker op 1 januari van een kalenderjaar van schenking nog in leven is, lijkt het echter toch mogelijk om op één dag schenkingen voor meerder jaren te regelen. Volgens een rechtbank en gerechtshof wordt in zo’n situatie elke schenking in het beoogde kalenderjaar in aanmerking genomen. De Belastingdienst vindt echter dat alle schenkingen gezamenlijk in aanmerking moeten worden genomen in het jaar waarin de schenkingsakten bij de notaris getekend zijn. Het is afwachten welke visie de Hoge Raad zal volgen.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen