Zoeken op

Zoeken op

Alles

2 november, 2021

Schenken op papier, waar moet je op letten?

Ligt jouw vermogen grotendeels vast en wil je het toch aan jouw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en wat is het nut hiervan?

Meer artikelen
Schenken op papier

Schenken op papier

Als je schenkt op papier, schenk je een bepaald bedrag en leen je dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat je een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op jou heeft. Daarbij spreek je af dat deze schuld opeisbaar wordt na jouw dood.

Belastingbesparing

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als je bij de schenking gebruik maakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Let op! Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het teruggeleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Box 3

Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. De schenker betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. De ontvanger betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Let op! Voor een schenking op papier is een notariële akte verplicht.

Heb je vragen over het schenken op papier, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen