Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 juli, 2019

Straks minder lang betalen voor je ex?

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor verzoeken die ingediend zijn na 1 januari 2020.

Echtscheiding en jouw bedrijf

Wetsvoorstel

In 2015 werd een wetsvoorstel ingediend over alimentatie voor de ex-partner. Na een aantal wijzigingen is het voorstel dus aangenomen. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de duur van de alimentatieverplichting voor partners. Nu is de duur voor betaling van partneralimentatie in beginsel 12 jaar vanaf de inschrijving van de echtscheiding.

Hoe lang betalen?

Het voorstel gaat uit van een nieuwe termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dus als je 3 jaar getrouwd bent geweest, betaal je maximaal 1,5 jaar alimentatie voor je ex-partner en als je 11 jaar getrouwd bent geweest, betaal je de maximale 5 jaar.

Let op!
De wijziging geldt dus alleen voor partneralimentatie en niet voor kinderalimentatie.
Er is echter een aantal uitzonderingen:

Wanneer zich meerdere uitzonderingen voordoen, dan geldt de langste termijn.

Hardheidsclausule

Net zoals onder het huidige recht het geval is, kan in uitzonderlijke situaties een beroep worden gedaan op een hardheidsclausule. Om een beroep te kunnen doen op deze hardheidsclausule moet er sprake zijn van een extreem schrijnend geval. Dit is gebonden aan een strikte termijn en zal naar verwachting, net zoals onder het huidige recht, zelden gehonoreerd worden.

Verwachte ingangsdatum

De bedoeling is de wetswijziging in te laten gaan per 1 januari 2020. De wetswijziging heeft uitsluitend betrekking op nieuwe gevallen, dat wil zeggen alimentatie die na 1 januari 2020 wordt verzocht.

Wat blijft ongewijzigd?

De grondslag voor de betalingsverplichting wijzigt niet door het wetsvoorstel. Dit is en blijft de lotsverbondenheid die het huwelijk met zich meebrengt. Ook de rekenmethodiek verandert niet. De manier van berekenen staat niet in de wet, maar in de zogenaamde Tremanormen, die rechters in de regel volgen bij het vaststellen van alimentatie. Ook straks blijft het uitsluiten van een alimentatieplicht in huwelijkse voorwaarden ongeldig.

Meer artikelen