Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 september, 2020

Sustainable development goals, wat kun jij daarmee?

De sustainable development goals (SDG’s), of in het Nederlands; de duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Maar wat kun je binnen jouw organisatie met deze duurzame ontwikkelingsdoelen?

Inzicht en samenwerking

Als accountant kunnen en willen we ondernemers niet alleen inzicht geven in de financiële huishouding, maar ook in de milieu-impact van hun onderneming. Dit inzicht stimuleert het uitvoeren van slimme, duurzame maatregelen. Met slechts een paar getallen zie je al welke thema’s binnen jouw branche relevant zijn en welke maatregelen mogelijk interessant zijn. In een persoonlijk gesprek zetten we dit om in een plan voor de aankomende jaren. Door vergelijkbare klanten (bijvoorbeeld binnen eenzelfde branche) ook te helpen met een plan, versnellen we verduurzaming. We verbinden ondernemers en leveranciers met elkaar om innovatie en vernieuwing op gang te brengen. Daarnaast stimuleren we duurzame relaties en samenwerkingen, want samenwerking is het fundament voor het maken van impact.

World Cleanup Day en Samen Duurzaam Deal

Er bestaan verschillende inspirerende acties en initiatieven die bijdragen aan een betere wereld.  Zo draagt World Cleanup Day (19 september 2020) bij aan het behalen van doelstelling 14 van de SDG’s; het verminderen van de vervuiling van de zee. Vorig jaar ruimden wereldwijd ruim 17 miljoen mensen, uit 170 landen, een dag lang zwerfafval op. Een mooi voorbeeld van hoe je eenvoudig samen het verschil kunt maken. Met de Samen Duurzaam Deal (SDD) helpen wij organisaties met de praktische start en uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelen. We bieden inzichten en brengen vraag en aanbod samen. Zo creëren we samen toegevoegde waarde in een veranderende wereld. Dit is geen activiteit naast het ondernemen, nee dit is betekenisvol ondernemen. Zijn er in jouw organisatie ook al keuzes gemaakt die bijdragen aan een betere wereld? Deel ze vooral ter inspiratie!

Win-win situatie

De Samen Duurzaam Deal en de sustainable development goals dragen niet alleen bij aan een betere leefomgeving, het levert (op termijn) ook een kostenbesparing op, oftewel ‘groene cijfers’. Dat is met recht een win-win situatie! De maatregelen verdienen zich binnen 5 tot 10 jaar (EML lijst RVO) terug. En er zijn nog meer voordelen:

Meer artikelen