Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 maart, 2023

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Meer artikelen
Tegemoetkoming energie aanvragen

Modelprijzen en energie-intensiteitseis

Je komt alleen in aanmerking voor de TEK als je energiekosten minimaal 7% van jouw omzet in 2022 bedragen. Dit wordt de energie-intensiteitseis genoemd. De energiekosten in deze eis worden berekend aan de hand van een standaardjaarverbruik en modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen voor 2022 zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh. Het standaardjaarverbruik is een schatting van je jaarverbruik dat gebaseerd is op jouw verbruik in het verleden. De netbeheerder verstrekt die gegevens aan de RVO.

Tip!
Je kunt zelf uitrekenen of je voldoet aan de energie-intensiteitseis en dus voor de TEK in aanmerking komt. Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen.

Verdere voorwaarden TEK

Naast de voorwaarde dat je energiekosten minimaal 7% van jouw omzet in 2022 moeten bedragen, kent de TEK nog andere voorwaarden. Zo moet je voldoen aan de mkb-toets; daarvoor geldt dat je minder dan 250 werknemers in dienst hebt en een omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen hebt. Je vindt alle voorwaarden op RVO.nl.

Tip!
Ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling kunnen een aanvraag indienen.

Berekening TEK

De definitieve TEK wordt berekend op basis van de modelprijzen voor gas en elektra voor 2023 en het standaardjaarverbruik en dus niet op basis van het werkelijke gebruik en de actuele prijs.

Let op!
Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs voor 2023 straks hoger is dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per KWh elektriciteit. Dit wordt de drempelprijs genoemd. Verder geldt een maximale prijs van € 3,19 per m3 gas en € 0,95 per kWh elektriciteit.

De TEK vergoedt straks maximaal 35% van het verschil tussen de modelprijs en de drempelprijs, waarbij de modelprijs maximaal op de maximale prijs wordt gesteld.

Voorbeeld

Let op!
Je ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (of per groep verbonden ondernemingen).

Voorschot van 35%

De modelprijzen voor 2023 staan nog niet vast. Daarom kan nog niet berekend worden hoeveel jouw definitieve subsidie is. Op basis van jouw aanvraag ontvang je daarom vooralsnog een voorschot van 35% van het te verwachten subsidiebedrag.

Aanvragen via de RVO

Vraag de tegemoetkoming aan vanaf 21 maart 2023 9.00 uur tot 2 oktober 2023 17.00 uur bij de RVO. Hiervoor is eHerkenning op niveau eH3 nodig, maar zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen ook met DigiD terecht.

Vaststellingsverzoek

Om de definitieve TEK te kunnen berekenen, dient een vaststellingsverzoek te worden ingediend. Ook dit moet bij de RVO gebeuren, uiterlijk op 31 mei 2024.

Meer artikelen