Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 april, 2020

Thuiswerken; wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt je personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre je daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Maatregelen Coronavirus
Vanuit huis werken

Werkplek thuis

Je kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. Dit wil zeggen: de werkplek moet een eigen ingang hebben en eigen sanitair, én je moet de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kun je onbelast vergoedingen geven, zoals voor energie, en mag je bijvoorbeeld onbelast een bureau ter beschikking stellen.

Pc, mobiele communicatiemiddelen, internet

Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke, en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kun je belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar jouw mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Ook een internetabonnement valt hieronder.

Let op!
Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals voor tv, moet je een redelijke schatting maken van de kosten die je aan het internetabonnement kunt toerekenen. Alleen dit deel kun je namelijk onbelast vergoeden.

Noodzakelijk?

Bij personeel dat verplicht thuis moet werken, zal in de regel weinig discussie bestaan over de noodzakelijkheid van een laptop en dergelijke. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn bovendien ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Niet vrijgesteld, dan in vrije ruimte

Vergoed je iets of stel je iets ter beschikking wat niet noodzakelijk is, dan is dit in beginsel belast bij jouw werknemer. Maar je kunt dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als je dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaal je als werkgever 80% eindheffing.

Let op!
De vrije ruimte is dit jaar verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere van de loonsom.

Einde crisis, en dan?

Als jouw werknemers na de coronacrisis niet meer thuis hoeven te werken, dienen ze ter beschikking gestelde pc’s en dergelijke weer aan je terug te geven of in privé over te nemen en je hier een redelijke vergoeding voor te betalen.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen