Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 juni, 2022

Thuiswerkende ondernemer, hoe zit het met de kostenaftrek?

Tijdens de COVID-pandemie zijn we veel meer vanuit huis gaan werken. Nu de coronamaatregelen zo goed als verdwenen zijn, kan iedereen in principe weer op kantoor aan de slag. Toch wordt er nog altijd veel vanuit huis gewerkt, omdat dit velen goed bevalt. Maar door al het thuiswerken schiet de rekening voor warmte en elektra wel aardig omhoog. Hoe zit het met de aftrek van deze en andere kosten? Dit artikel is mede geschreven door Rumeysa Canöz.

Nanda Verhoeven
Medewerker Vaktechniek

Wel of geen zelfstandige werkruimte?

Voor ondernemers geldt dat zij de kosten voor de werkruimte thuis meestal niet kunnen aftrekken. Toch zijn er wel wat mogelijkheden, waarbij ten eerste onderscheid wordt gemaakt of de werkruimte zelfstandig is. Wanneer daar precies sprake van is, is niet bepaald. Maar vaak wordt bij de beoordeling gekeken of de ruimte een eigen ingang en sanitair heeft, en of deze ook aan derden apart te verhuren zou zijn. Een slaapkamer in de woning zal dus zelden voldoen, maar een schuur die is omgebouwd tot een kantoor met toilet en een keukentje, weer wel.

In dit artikel gaan we uit van een koopwoning. Is er sprake van een zelfstandige huurwoning? Ook dan zijn er vaak mogelijkheden om iets met de kosten te doen. Neem daarvoor contact op met een Moore MTH adviseur.

De werkruimte is zelfstandig

Ondernemingsvermogen

Als er sprake is van een zelfstandige werkruimte, dan zal er veelal sprake zijn van verplicht ondernemingsvermogen. De werkruimte is dan voor de inkomstenbelasting geen onderdeel meer van de eigen woning, maar deze behoort tot het ondernemingsvermogen in box 1. De werkruimte moet dan voor de werkelijke waarde op de balans worden gezet, evenals de daaraan toe te rekenen schuld. Kosten zoals de rente, water en energie zijn aftrekbaar.

Let op!
Gebruik je de werkruimte die tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend ook deels privé? Dan zijn voor dit deel de kosten niet aftrekbaar. Gebruik je de werkruimte voor meer dan 10% ook voor privédoeleinden, zoals voor het doen van de was, of voor het maken van huiswerk door de kinderen? Dan mag je kiezen of je de werkruimte als ondernemingsvermogen aanmerkt of als privévermogen. Je kunt deze keuze alleen maken bij de start van het gebruik van de werkruimte voor de onderneming. De gemaakte keuze kun je later meestal niet wijzigen.

Privévermogen

Kies je daarentegen voor privévermogen, of gebruik je de woning niet meer dan 10% zakelijk? Dan is kostenaftrek alleen mogelijk als er ook aan de inkomenseis wordt voldaan. Deze houdt in, dat je 70% van jouw inkomen vanuit de werkruimte verdient, waarbij je 30% van jouw inkomen fysiek in de werkruimte moet verdienen. Heb je elders ook nog een werkruimte? Dan moet je minimaal 70% van jouw inkomen fysiek in de werkruimte verdienen, wil aftrek mogelijk zijn.

Wordt aan de inkomenseis voldaan? Dan valt de werkruimte in box 3, net als dat deel van de eigenwoningschuld. De hypotheekrente is dan niet meer aftrekbaar, maar je mag wel een gebruiksvergoeding in mindering brengen op de winst. De hoogte daarvan is afhankelijk van het box 3 voordeel en de WOZ-waarde die toerekenbaar is aan de werkruimte. De kosten van gas, water en licht, inrichting en dergelijke is eveneens aftrekbaar van de winst.

Let op!
Voldoe je op een later moment niet meer aan de inkomenseis? Dan is kostenaftrek niet meer mogelijk en gaat de werkruimte weer naar de ‘eigen woning’.

De werkruimte is niet zelfstandig

Ook als de werkruimte niet zelfstandig is, is het soms mogelijk om kosten die verband houden met de werkruimte in aftrek te brengen.

Ondernemingsvermogen

Als je de gehele woning tenminste voor 10% voor de onderneming gebruikt, kun je ervoor kiezen om de gehele woning als ondernemingsvermogen te etiketteren. Alle eigenaarslasten zijn dan aftrekbaar, maar de huurderslasten (water, energie, inrichting) juist weer niet. Ook is op de gehele woning het verhoogde eigenwoningforfait (1,35% in plaats van 0,45%) van toepassing.

Let op!
Wordt de werkruimte of woning tot het ondernemingsvermogen gerekend en wordt deze later verkocht, of wordt de onderneming gestaakt? Dan is de waardestijging van de werkruimte/woning belast. Is er sprake van een waardedaling? Dan leidt dit juist tot een aftrekbaar verlies.

Splitsing naar (administratief) gebruik

Wordt de woning voor minimaal 10% voor de onderneming gebruikt, en wordt de werkruimte daarbij uitsluitend zakelijk gebruikt? Dan is het ook mogelijk de woning administratief te splitsen in een privédeel en een ondernemingsdeel. De werkruimte komt dan voor de werkelijke waarde op de ondernemingsbalans, net als de daarbij behorende schuld. Deze behoren niet meer tot de ‘eigen woning’. De kosten voor de werkruimte zijn hierdoor aftrekbaar, maar een eventuele waardevermeerdering wanneer je de woning verkoopt of stopt met de onderneming, is juist belast.

Samen bespreken en doorrekenen

Al met al zijn er verschillende mogelijkheden om ook voor de thuiswerkruimte de gemaakte kosten in aftrek te brengen. Wat voor jou de beste optie is, hangt sterk af van de zelfstandigheid van de werkruimte, hoeveel er vanuit de werkruimte gewerkt wordt, van de kosten, maar ook van de verwachtingen die je hebt bij de waardeontwikkeling van de woning. Omdat je de eenmaal gekozen etikettering meestal niet meer kunt wijzigen, is het raadzaam tijdig contact op te nemen met jouw adviseur van Moore MTH om een en ander te bespreken en door te rekenen.

Neem contact op

Meer artikelen