Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 maart, 2022

TVL aanvragen over Q1 2022 kan tot uiterlijk 31 maart 17.00 uur

Heb je als ondernemer in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies geleden? Dan kun je vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen daar binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022 (zie hieronder).

Meer artikelen
tvl aanvragen over q1

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers.

Let op!
De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden afgewezen.

Referentieperiode

De omzetdaling kan worden vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 of van 2020. De ondernemer mag kiezen voor de gunstigste optie.

Tip!
Voor ondernemingen die gestart zijn tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020 gelden afwijkende referentieperioden. Deze vindt u hier.

Maxima

De TVL kent ook maxima wat betreft de omvang van de steun. Voor mkb-bedrijven bedraagt dit maximum €550.000, voor grote bedrijven €600.000. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal €2.300.000 aan TVL ontvangen gedurende de hele coronaperiode.

Let op!
Voor ondernemingen in de visserij is dit maximale bedrag geen €2.300.000, maar €345.000 en voor ondernemingen in de land- en tuinbouw €290.000.

TVL voor startende ondernemer

Ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hun onderneming startten, kunnen binnenkort toch ook een beroep doen op de TVL. Dit maakte het kabinet onlangs bekend. De maximale TVL voor hen bedraagt €100.000 per kwartaal.

Ondernemers die tot en met 30 juni 2021 startten, kunnen een beroep doen op TVL voor zowel Q4 2021 als Q1 2022. De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan de voorwaarden van de reguliere TVL. Zo moet het omzetverlies in Q4 2021 20% bedragen en in Q1 2022 30%. De referentieperiode is voor beide TVL-perioden Q3 2021.

Startte de onderneming in Q3 2021, dan kan de onderneming alleen een beroep doen op TVL Q1 2022. De referentieperiode is dan de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Let op!
De TVL-regeling voor starters moet nog in detail worden uitgewerkt. Het is op dit moment daarom nog niet mogelijk om een aanvraag te doen.

Verruiming referentieperiode TVL Q4 2021 bij zwangerschap

Voor de TVL van het vierde kwartaal 2021 geldt een verruimde referentieperiode voor ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen (Q4 2019 enQ1 2020). Deze groep kon tot 11 februari het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. De verminderde omzet als gevolg van de zwangerschap heeft dan geen negatief effect meer op de TVL. Heb je de TVL Q4 2021 niet tijdig aangevraagd, of met de verkeerde referentieperiode? Neem dan contact op met de RVO.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen