Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 juli, 2023

Belastingdienst trekt uitstel belastingschulden m.b.t. corona wanbetalers in

Tijdens de coronacrisis kon je ervoor kiezen om de betaling van jouw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet je deze coronabelastingschulden aflossen plus de overige voorwaarden van de betalingsregeling nakomen. Als je hier niet aan voldoet, ontvang je deze maand (juli 2023) een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Meer artikelen
uitstel coronabelastingschulden ingetrokken

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je ook aan die maandelijkse aflossing houdt. Andere voorwaarden zijn dat je tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat je tijdig en volledig de betalingen voldoet die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst

Als je een betalingsachterstand hebt op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, heb je daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst ontvangen. In deze brieven werd je gemaand om jouw betalingsachterstand in te lopen.

Intrekken betalingsregeling

Reageerde je niet op de laatste brief uit april 2023, dan ontvang je in juli 2023 een brief van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. De datum van de brief is 15 augustus 2023. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van jouw coronabelastingschulden te betalen.

Tip!
Loop je maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling, dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorkomen intrekken betalingsregeling

Wil je voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, dan moet je in ieder geval zorgen dat je aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kun je nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van jouw coronabelastingschulden.

Tip!
Je kunt dan onder meer verzoeken om de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken om niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat jouw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Niet eens met intrekken betalingsregeling?

De staatssecretaris heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Vind je de intrekking niet terecht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. Zij kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.

In beroep

Is dat niet mogelijk, dan kun je in beroep tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want jouw beroep moet vóór 25 augustus 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn!

Stuur het beroep naar:
Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Invorderingsmaatregelen

Als je niets doet, dan start de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. Je ontvangt dan eerst een aanmaning. Als je dan nog niet betaalt, ontvang je een dwangbevel. Betaal je dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen inbeslagname van jouw inventaris, auto of bankrekening en vervolgens verkoop ervan. De Belastingdienst kan ook jouw faillissement aanvragen.

Let op!
Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangt namelijk af van de hoogte van jouw belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.

Meer artikelen