Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 maart, 2022

Uitstelregeling

Als je jouw belastingaangifte door Moore MTH laat opstellen, dan maak je automatisch gebruik van de uitstelregeling. Deze uitstelregeling wordt ook wel de Beconregeling genoemd.

Meer artikelen
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Uiterste inleverdatum

Door gebruik te maken van de uitstelregeling is er langer de tijd om aangiften inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB) in te dienen. De aangiften voor het jaar 2021 moeten dan niet vóór 1 mei 2022 ingediend zijn, maar vóór 1 mei 2023.

Eindigt jouw boekjaar niet op 31 december? Dan loopt het uitstel tot 16 maanden na afloop van jouw boekjaar.

Gevolgen van het uitstel

Navorderingstermijn

Als er gebruik wordt gemaakt van de uitstelregeling, is er dus langer de tijd om aangifte te doen. Dit betekent echter ook dat de Belastingdienst langer de tijd heeft om een navorderingsaanslag op te leggen, als later blijkt dat er toch iets niet klopte in de gewone aanslag. Normaal heeft de Belastingdienst vijf jaar de tijd om een navorderingsaanslag op te leggen, maar dit wordt verlengd met het verleende uitstel. Het maakt daarbij niet uit of ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt van het uitstel. Een voorbeeld ter verduidelijking:

A en X zijn klant van Moore MTH en maken voor hun aangifte 2021 daardoor automatisch gebruik van de uitstelregeling. Hierdoor is er niet tot 1 mei 2022, maar tot 1 mei 2023 de tijd om de aangiften in te dienen.

Let op!
Als de uitstelregeling is aangevraagd, dan wordt de navorderingstermijn dus verlengd. Ook als er geen, of slechts voor een deel gebruik wordt gemaakt van het uitstel.

Belastingrente

Als je gebruik maakt van de uitstelregeling en je moet inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen naar aanleiding van de aangifte, dan krijg je te maken met belastingrente. Voor de IB bedraagt deze 4% en voor de VPB 8% per jaar over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Als start voor de belastingrenteberekening wordt 1 juli volgend op het belastingjaar genomen, en de teller stopt 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Ook dit wordt duidelijker met een voorbeeld:

Een BV maakt gebruik van de uitstelregeling voor de aangifte vennootschapsbelasting 2021. De BV doet uiteindelijk aangifte op 1 oktober 2022. De datum op de aanslag is 1 december 2022. Dit betekent dat belastingrente dient te worden betaald over de periode van 1 juli 2022 t/m 12 januari 2023 (6 weken na de datum op de aanslag).

Tip!
Belastingrente kan worden voorkomen of verminderd door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die al goed overeenkomt met de uiteindelijke aangifte.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen