Zoeken op

Zoeken op

Alles

19 november, 2020

Update pilot ‘webmodule kwalificatie arbeidsrelatie’

De pilot webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze het werk door een zelfstandige mogen laten uitvoeren, zal naar verwachting op 11 januari 2021 in werking treden en in ieder geval zes maanden duren. Zo blijkt uit de zesde voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Kamer.

Meer artikelen
voorkom belastingrente

Doelstelling pilot

Het kabinet ontwikkelt met de webmodule een instrument om opdrachtgevers duidelijkheid te verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.

De webmodule geeft gedurende de pilotfase voor zover mogelijk een indicatie van de arbeidsrelatie, waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

De uitkomsten hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. Opdrachtgevers kunnen in de pilotfase derhalve geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Gelet hierop fungeert de pilot dan ook met name als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Duidelijkheid van de arbeidsrelatie is van belang omdat er een grote verschillen bestaan in de (arbeidsrechtelijke) bescherming van de zelfstandige of de werknemer, in de rechten op sociale zekerheid en ten aanzien van de fiscale behandeling.

Uitwerking pilot

Op www.rijksoverheid.nl zal algemene informatie gepubliceerd worden over de beoordeling van arbeidsrelaties en de pilot webmodule gepubliceerd worden. Via de eveneens gepubliceerde link kan vervolgens toegang worden verkregen tot de pilotomgeving en kan de vragenlijst worden opgestart.

Deelname aan de pilot is vrijwillig en de webmodule is anoniem in te vullen.

Evaluatie

Na zes maanden zal de pilot worden geëvalueerd en kan besluitvorming over een eventuele introductie van de webmodule plaatsvinden. Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) zal worden opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. Tot die tijd handhaaft de Belastingdienst alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de Belastingdienst binnen een redelijke termijn niet zijn opgevolgd.

Wil je naar aanleiding van het voorgaande meer informatie of een persoonlijk advies, dan kun je contact opnemen met één van onze arbeidsrechtjuristen van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping of Marijn Küthe.

Meer artikelen