Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 december, 2021

Vaste reiskostenvergoeding in 2022

Zoals ruim bekend kunnen werkgevers per 1 januari 2022 een vrijgestelde thuiswerkvergoeding aan hun werknemers geven. Het toekennen van deze thuiswerkvergoeding is geen verplichting. Als een werkgever besluit om geen thuiswerkvergoeding toe te kennen, kan het echter wel zo zijn dat de vaste reiskostenvergoeding van de medewerkers gaat wijzigen.

Wij adviseren om alle werkgevers die vaste reiskostenvergoedingen aan hun medewerkers betalen dan ook het volgende goed na te gaan.

Meer artikelen
Vaste reiskostenvergoeding

Vaste vrijgestelde reiskostenvergoeding

Tot 31 december van dit kalenderjaar kunnen werkgevers, waarvan full time werkende medewerkers 1 tot 2 dagen per week thuiswerken, nog een vaste vrijgestelde reiskostenvergoeding ontvangen op basis van vijf werkdagen. Dit vloeit voort uit de zogenoemde ‘214- 128 dagen’ regeling. Bij 214 werkdagen moet er op minimaal 128 dagen voor woon-werkverkeer gereisd worden. Ook is gegarandeerd tot het einde van het jaar de tijdelijke coronamaatregel voor het voortzetten van de vaste reiskostenvergoeding van toepassing.

Vanaf 1 januari 2022 vervalt, zoals het nu lijkt, de coronamaatregel voor het toekennen van vaste vrijgestelde reiskostenvergoedingen voor medewerkers die thuiswerken. Ook kunnen werkgevers alleen nog een vaste vrijgestelde reiskostenvergoeding aanbieden voor de structurele dagen dat gereisd wordt voor woon-werkverkeer. Een medewerker die nu structureel 4 dagen voor woon-werkverkeer reist en 1 dag per week structureel thuis gaat werken, kan dus niet meer voor vijf dagen een vaste reiskostenvergoeding ontvangen, ook niet als de werkgever geen thuiswerkvergoeding betaald.

Rekentool reiskosten- en thuiswerkvergoedingen

Werkgevers die vaste reiskostenvergoedingen toekennen moeten zich beraden of de huidige regeling in 2022 nog volstaat. MTH heeft een Excel-tool gemaakt waarmee werkgevers de vaste reiskosten en vaste thuiswerkvergoedingen voor 2022 kunnen berekenen. Deze tool voorziet ook in de mogelijkheid om variabele thuiswerk- en reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer uit te betalen als medewerkers niet volgens een structureel patroon werken. Mocht je deze tool willen gebruiken, neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Moore MTH, deze kan de tool naar je toesturen.

Heb je naar aanleiding van het voorgaande een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op met een van onze loonheffingenadviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Jochem van den Berg. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (088) 202 1673.

Meer artikelen