Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 november, 2020

Succesvol beroep op dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst

Een eenmaal geaccepteerde en ondertekende vaststellingsovereenkomst is niet altijd bindend! (Gerechtshof Amsterdam, 29-09-2020)

Meer artikelen
vaststellingsovereenkomst niet altijd bindend

Vaststellingsovereenkomst niet altijd bindend

Een werknemer tekent op verzoek van de werkgever een beëindigingsovereenkomst zonder vergoeding. De werknemer is niet geïnformeerd over een op handen zijnde sluiting van het bedrijfsonderdeel waarvoor hij werkt.

De werknemer is ouder dan 50 jaar, is 32 jaar in dienst en heeft geen reële vooruitzichten op ander werk. De verhoudingen zijn al langere tijd niet optimaal.

Uitspraak hof

De werkgever had in dit geval spreekplicht, zodat de werknemer niet op basis van onvolledige informatie een vaststellingsovereenkomst zou sluiten. De plannen voor het beëindigen van het bedrijfsonderdeel waren voldoende concreet ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter heeft terecht geoordeeld dat het beroep van de werknemer op dwaling slaagt. Het hoger beroep wordt verworpen.

Dwaling kan worden ingeroepen als de werkgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De vaststellingsovereenkomst zou door de werknemer niet geaccepteerd zijn bij een juiste voorstelling van zaken.

Tip: Informeer jouw werknemers tijdig en voldoende over een voorgenomen reorganisatie, ook als je een beëindiging met wederzijds goedvinden beoogt!

Wil je naar aanleiding van het voorgaande meer informatie of een persoonlijk advies, dan kun je contact opnemen Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping.

Lees hier de volledige uitspraak.

Meer artikelen