Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 november, 2020

Vergoeding eHerkenning via online formulier

Organisaties die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel én aangifte voor de loonheffingen moeten doen, kunnen compensatie krijgen voor de kosten van eHerkenning. De Belastingdienst heeft voor deze compensatie een formulier online beschikbaar gesteld.

Meer artikelen
eHerkenning logo

EHerkenning

EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee met tal van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, gecommuniceerd kan worden. Aan het gebruik ervan zijn kosten verbonden. Op aandringen van de Tweede Kamer is besloten voor deze kosten een tegemoetkoming te verstrekken, vanuit de gedachte dat de belastingaangifte kosteloos gedaan moet kunnen worden.

Aanschaf niet mogelijk

Een vergoeding kan alleen worden verkregen als de aanschaf van eHerkenning niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ambassades.

Vergoeding noodzakelijke andere kosten

Voor dergelijke organisaties geldt een vergoeding van noodzakelijke andere kosten, zoals voor de aanschaf en het gebruik van een softwarepakket of het door een intermediair laten indienen van de aangifte. Hiervan worden de werkelijke kosten inclusief btw vergoed tot een maximum van € 450 per kalenderjaar.

Wanneer ook geen vergoeding mogelijk?

Wie voor de aangifte kan inloggen met DigiD, of met het Europees erkende eIDAS, kan ook geen vergoeding aanvragen.

Tip! Het formulier voor het aanvragen van de vergoeding is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Let op! De aanvraag voor 2020 moet uiterlijk 31 december 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Meer artikelen