Zoeken op

Zoeken op

Alles

2 maart, 2017

Verhuur garageboxen belast met btw of juist vrijgesteld?

Garageboxen, voor de één daadwerkelijk gebruikt voor het stallen van ‘de heilige koe’, voor de ander slechts bergruimte of een combinatie van beiden. De Hoge Raad (hierna: HR) heeft zich hierover recent uitgelaten en een aantal zaken verduidelijkt. Volgens de HR is de zelfstandige verhuur van een garagebox in principe belast met btw. Wel volgen uit het arrest aanknopingspunten waardoor verhuur alsnog btw-vrijgesteld kan plaatsvinden. Het arrest biedt dan ook mogelijkheden voor maatwerk.

Artikelen
Garagedeur

Achtergrond

Het ging in deze zaak om de zelfstandige verhuur van garageboxen, en dus niet samen met de verhuur van een woning of andere onroerende zaak. Wordt een onroerende zaak verhuurd, dan is deze verhuur in principe btw-vrijgesteld. Hiervan is uitgezonderd de verhuur van parkeerruimte. De verhuur van ‘losse’ parkeerruimte is namelijk altijd btw-belast.

Volgens de huurovereenkomst was het gehuurde in deze zaak ‘uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als garage/bergruimte’. De verhuurder is van mening dat de verhuur btw-vrijgesteld is, vanwege het gebruik voor andere doeleinden dan parkeren. De inspecteur is echter van mening dat sprake is van de btw-belaste verhuur van parkeerruimte.

De HR oordeelt dat de verhuur van de garageboxen belast is met btw. Volgens de HR heeft het Hof miskend dat het feitelijk gebruik doorslaggevend is voor de beoordeling wat het karakter is van de verhuur. Gekeken moet worden naar aard (en inrichting) van de ruimte en de daaruit blijkende bestemming.

Vaststaat volgens de HR dat de garagebox naar zijn aard bestemd is om te worden gebruikt als parkeerruimte. Nu niet is gebleken dat de garageboxen over voorzieningen die het bijzonder geschikt maakt voor andere doeleinden dan parkeren. Verder is dit gebruik ook contractueel niet expliciet uitgesloten. Er is daarom volgens de HR sprake van de verhuur van parkeerruimte en daarmee van btw-belaste verhuur. Dat feitelijk sprake is van een andere aanwending doet niet terzake.

Gevolgen

Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat de btw-behandeling afhangt van de aard (inrichting) van de ruimte en de tussen huurder en verhuurder gemaakte afspraken. Dit biedt mogelijkheden om de verhuur, afhankelijk van de feitelijke situatie en wensen van de klant, zo optimaal mogelijk in te richten. In feite bestaat de keuze om al dan niet btw-belast te verhuren.

Uitgangspunt is de vaststelling of de ruimte qua aard en inrichting is bestemd als parkeerruimte voor voertuigen of juist bestemd is voor andere doeleinden (multifunctioneel). Vervolgens lijken er de volgende mogelijkheden te zijn:

Aard is parkeerruimte

Aard is multifunctioneel

Kortom, het is voor zowel bestaande als nieuwe situaties goed om naar aanleiding van dit arrest nog eens te kijken naar de juiste, gewenste en/of meest optimale btw-behandeling.

Wij zijn jullie hier graag bij van dienst. Neem bij vragen contact op met één van onze specialisten van de adviesgroep Omzetbelasting bij jou in de buurt.

Meer artikelen