Zoeken op

Zoeken op

Alles

23 februari, 2021

Verkiezingen en belastingrecht

Het belastingrecht is van oudsher een middel van onze overheid om inkomen te herverdelen, gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. Daarnaast is het belastingrecht het middel bij uitstek voor inkomende geldstromen voor de overheid. Maar de last moet wel eerlijk worden verdeeld. Als partijen het ergens over eens zijn in hun verkiezingsprogramma’s dan is het eerlijkheid. Dat willen ze allemaal.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Ondernemers

Wat is nu eerlijk voor ondernemers ? D66 streeft in haar programma naar eerlijke aanmerkelijk belangheffing (op dividenden uit het mkb bedrijf). Of het tarief daarom omhoog of omlaag moet gaan is niet duidelijk. Het lijkt omhoog te gaan. Vooral als er veel vermogen in de b.v. zit.  SP streeft er naar dat werknemers collectief profiteren van dividenduitkeringen van bedrijven. Een wettelijke regeling voor minimale winstdeling door medewerkers is het idee. Zij dragen immers bij aan die winst. De VVD introduceert een middenstandskorting waarmee de werkgeverslasten specifiek voor kleinere bedrijven verlaagd worden. Groen Links is vooral druk met het grootbedrijf. Die moeten nu eindelijk eens eerlijk belasting gaan betalen. Een Europees mininum tarief voor de vennootschapsbelasting moet een tariefsconcurrentie voorkomen. Dit is overigens al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw onmogelijk gebleken. Maar dat terzijde. De CU koestert het familiebedrijf en wil een faire bedrijfsoverdracht mogelijk maken c.q. mogelijk houden. Een forse vrijstelling bij bedrijfsoverdracht blijft bij deze partij overeind. Het CDA gaat daar enthousiast in mee. Ook zij willen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit behouden. Maar het CDA heeft bovendien een hele interessante missie als het gaat om ons stelsel. De marginale belastingdruk mag in de toekomst nergens hoger zijn dan het toptarief van 49.5%. Het cda neemt er wel tijd voor. Komende periode zullen eerst de extremen moeten worden aangepakt zodat maximaal 60% heffing plaatsvindt op iedere extra verdiende euro. Zeer belangrijk voor de arbeidsparticipatie. Met name als het inkomen tussen de 20.000 en 30.000 euro zit. Werken loont dan weer echt. Een goed idee. Voor de ondernemers komt weer een vaste contactpersoon bij de belastingdienst als het aan het CDA ligt. Met meer ruimte voor maatwerk. Hieraan bestaat in de praktijk een enorme behoefte dus dat kan ik als belastingadviseur alleen maar toejuichen.

Eerlijk

In de politiek gaat het vaak over eerlijkheid. Of het nu over de steun gaat aan ondernemers in corona tijd of het belastingstelsel waarin in Nederland de sterkste schouders de zwaarste last zouden moeten dragen. Dat is immers de kern van het draagkrachtprincipe. Op basis van de fiscale paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s valt er wat te kiezen op 17 maart. Als je gaat voor eerlijkheid is elke partij een aanrader.

Meer artikelen