Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 maart, 2020

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

Per 1 januari 2020 gelden er ter vereenvoudiging van de internationale handel een aantal nieuwe regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Zo ben je nu bijvoorbeeld verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, als je het nultarief wilt toepassen.

Artikelen
grensoverschrijdend zaken doen

Vier quick fixes

De wijzigingen om de internationale handel te vereenvoudigen, betreffen vier zogeheten quick fixes. De eerste quick fix is, zoals hierboven al vermeld, het verplicht vermelden van het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur voor toepassing van het btw-nultarief. De andere drie quick fixes gaan over de vereenvoudiging van ketentransacties, over de bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen en over de vereenvoudiging van de zogeheten voorraden op afroep (Call off-stock). Hieronder volgt uitleg over de eerste quick fix.

De btw-regels: oude situatie

Voorheen kon een btw-ondernemer onder voorwaarden het nultarief toepassen voor een intracommunautaire levering (ICL) naar btw-ondernemers in andere EU-landen. Hij moest dan wel aantonen dat de geleverde goederen waren verzonden naar een ander EU-land en dat de afnemer in het EU-land van bestemming een intracommunautaire verwerving aangaf. Als de leverancier beschikte over het btw-identificatienummer van de afnemer, mocht hij ervan uitgaan dat aan de tweede voorwaarde werd voldaan. Het Europese Hof van Justitie heeft verschillende keren beslist dat het btw-identificatienummer van de afnemer geen materiële eis was voor toepassing van het 0%-tarief

Nu: verplicht btw-identificatienummer afnemer

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht, en dus een harde eis voor het toepassen van het nultarief bij een ICL, om het btw-identificatienummer van de afnemer te vermelden op de factuur. Hierdoor is het voor btw-ondernemers vereist dat zij alle btw-identificatienummers van hun afnemers vastleggen en regelmatig controleren (mischien zelfs wel bij elke ICL), zodat zij een juiste btw-aangifte voor intracommunautaire prestaties en een opgaaf ICP (opgaaf intracommunautaire prestaties) kunnen doen. Btw-identificatienummers kunnen gecontroleerd worden via VIES (dit is het systeem van de EU om btw-identificatienummers te controleren).

Btw-aangifte en opgaaf ICP

Naast de vermelding van ICL-leveringen in de btw-aangifte, is een juiste opgaaf ICP verplicht. Hierin worden alle ICL-leveringen en/of diensten vermeld die geleverd zijn aan btw-ondernemers in andere EU-lidstaten. Daarnaast moet, indien eigen goederen worden overgebracht naar andere EU-landen, de waarde van deze goederen ook worden vermeld in de btw-aangifte en in de opgaaf ICP. Het is van belang dat de opgaaf ICP en de btw-aangifte met elkaar corresponderen.

Conclusie

Btw-ondernemers die goederen leveren aan btw-ondernemers in andere EU-lidstaten moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de verplichting het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden. Zonder geldig btw-identificatienummer van de afnemer kan het nultarief niet worden toegepast.

Meer artikelen