Zoeken op

Zoeken op

Alles

4 januari, 2023

Verplichte vermelding factuur bij vereenvoudigde ABC-regeling

Het Europese Hof van Justitie heeft op 8 december 2022 arrest gewezen in de zaak “Luxury Trust Automobil GmbH” (zaak C-247/21). In dit arrest gaat het Hof in op de vereenvoudigde ABC-regeling en hoe belangrijk het is dat de juiste verwijzing op de factuur wordt vermeld.

Meer artikelen
Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

ABC-levering

Als bij een transactie drie partijen zijn betrokken waarbij de goederen rechtstreeks van partij A naar partij C gaan, is sprake van een zogenaamde ABC-levering. Hierbij worden voor de btw 2 leveringen onderscheiden: een levering door A aan B en een levering door B aan C. Vindt deze levering plaats binnen één EU-land is er niet zoveel aan de hand. Ingewikkelder wordt het wanneer de goederen vanuit het EU-land van A naar het EU-land van C worden vervoerd. De moeilijkheid ontstaat omdat slechts één levering kan worden aangemerkt als een intracommunautaire levering belast met 0% btw. De intracommunautaire levering is de levering waaraan het vervoer moet worden toegerekend.

Toerekenen vervoer

Het vaststellen aan welke levering het vervoer moet worden toegerekend, is in veel arresten van het Europese Hof aan de orde geweest. Dat geeft aan hoe lastig het in de praktijk was om vast te stellen aan welke levering het vervoer moest worden toegerekend. Daarom geldt sinds 1 januari 2020 als uitgangspunt dat de intracommunautaire levering plaats vindt in de schakel waarin wordt geleverd aan de ondernemer die het vervoer regelt. Stel dat partij B het vervoer regelt, dan wordt de levering tussen A en B aangemerkt als de intracommunautaire levering (voor de volledigheid: als B al geregistreerd is in de lidstaat van vertrek en dit btw-identificatienummer A verstrekt, wordt de levering door B als intracommunautaire levering aangemerkt).

Intracommunautaire levering en binnenlandse levering

Als A-B moet worden aangemerkt als de intracommunautaire levering, dan verricht partij B een intracommunautaire verwerving in het EU-land van bestemming, gevolgd door een binnenlandse levering in dat EU-land. Moet de levering B-C als intracommunautaire levering worden aangemerkt, dan verricht B een intracommunautaire levering in het EU-land van vertrek en partij C een intracommunautaire verwerving in het EU-land van bestemming. Dit leidt ertoe dat partij B zich of in het land van bestemming of in het land van vertrek voor btw-doeleinden moet registreren.

Vereenvoudigde ABC-regeling

Om nu te voorkomen dat B zich in het land van bestemming moet registreren voor btw-doeleinden is de vereenvoudigde ABC-regeling geïmplementeerd. Deze regeling kan worden toegepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan hoeft B zich niet te registreren in het EU-land van bestemming.

Gevolgen toepassing vereenvoudigde ABC-regeling

Ter verduidelijking een eenvoudig voorbeeld: A is gevestigd in Duitsland, B is gevestigd in Nederland en C is gevestigd in België. Het vervoer wordt geregeld door B en de goederen worden rechtstreeks vanuit Duitsland naar België vervoerd.

A verricht een intracommunautaire levering aan B en vermeldt het Nederlandse btw-nummer van B op de factuur. B verricht een intracommunautaire (nummer)verwerving in Nederland en geeft een intracommunautaire levering aan C aan. In de Opgaaf ICP geeft B een vereenvoudigde ABC-levering aan. C verricht een intracommunautaire verwerving in België (hiermee wordt bewerkstelligd dat de verschuldigde btw op de eigenlijke binnenlandse levering door B wordt verlegd naar C).

Hof van Justitie: B moet “heffing verlegd” op de factuur vermelden bij vereenvoudigde ABC

Alle btw-adviseurs die al wat langer meelopen, kunnen nog steeds “artikel 28quater E 3” opdreunen. Dat was het artikel in de Zesde btw-Richtlijn waar op de factuur verplicht naar moest worden verwezen als de vereenvoudigde ABC-regeling werd toegepast. Deze voorwaarde is komen te vervallen met de komst van de btw-Richtlijn (2006/112/EG).

In het arrest Luxury Trust Automobil GmbH geeft het Hof van Justitie aan dat B bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling de verwijzing “heffing verlegd” op zijn factuur aan C moet vermelden. Doet hij dat niet, dan is de vereenvoudigde ABC-regeling niet van toepassing en moet B zich registreren in het EU-land van bestemming om een intracommunautaire verwerving aan te geven en de daaropvolgende binnenlandse levering. Bovendien moet B ook nog steeds een intracommunautaire nummerverwerving aangeven in zijn eigen EU-land.

Luxury Trust Automobil GmbH had op de facturen vermeld “van btw vrijgestelde intracommunautaire driehoekstransactie” (vertaald vanuit het Duits), maar dat was volgens het Europese Hof dus niet voldoende!

Tenslotte

De Nederlandse Belastingdienst keurt (nog) goed dat B of “verlegging vereenvoudigde ABC-regeling” of “intracommunautaire levering” op de factuur vermeld. Desondanks lijkt het verstandig dat B voortaan expliciet “heffing verlegd” op de factuur vermeldt als de vereenvoudigde ABC-regeling wordt toegepast.

 

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact op.

mr. Marco de Weerd
Adviseur omzetbelasting

Meer artikelen