Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 september, 2020

Verrekening van buitenlandse belasting – meten met twee maten

Een Nederlandse DJ treedt in 2015 in meerdere landen op en krijgt daarmee te maken met de internationale belastingregels. In een procedure legt het Gerechtshof deze regels onbevredigend en, hopelijk voor de DJ, ook onjuist uit.

mr. Erwin Morriën
Adviseur internationaal belastingrecht

Hoe werkt het?

Volgens de internationale belastingregels worden de inkomsten van de DJ belast in het land waar het optreden plaatsvindt. Om belastingaangiftes in allerlei verschillende landen te voorkomen laten artiesten, en zo ook deze DJ, hun gage vaak betalen aan een bv. Wel zo handig nietwaar? Want de BV treedt niet op, dus geen heffing in het land van het optreden, zou je denken. Toch werkt het niet zo. De belasting voor het optreden van de DJ moet betaald worden door de bv en zo wordt het optreden van de DJ toch belast.

Dubbele belasting

In Nederland moet de bv van de DJ belasting betalen over alle opbrengsten. Om ervoor te zorgen dat er geen dubbele belasting wordt betaald, mag de voor buitenlandse optredens betaalde belasting verrekend worden. Voor die verrekening zijn er drie grenzen waarbij het laagste bedrag van die drie, verrekenbaar is. Voor de bv van de DJ betekende dit, dat in 2015 circa € 240.000 buitenlandse belasting niet verrekend kon worden.

Stelling DJ

De DJ zou wel zelf, in zijn inkomstenbelasting, de buitenlandse belasting kunnen verrekenen. Dus stelt de DJ, dat de buitenlandse belasting in privé verrekend moet worden. En dat is niet zo’n vreemde gedachte. Want voor het heffen van de belasting in het buitenland wordt net gedaan alsof de bv niet bestaat, waarom dan ook niet voor het verrekenen van diezelfde belasting? Ik vind dat een spannende en interessante stelling.

Meten met twee maten

Helaas gaat het Gerechtshof daar niet in mee. Want het Hof bepaalt dat het recht om belasting te verrekenen, niet overdraagbaar is. Maar het Gerechtshof lijkt er anderzijds geen moeite mee te hebben dat het recht om belasting te heffen, wel overdraagbaar is. De internationale regels bepalen ten slotte dat de bv belasting betaalt omdat de DJ heeft opgetreden. Hopelijk gaat de cassatie uitkomst bieden, want de uitleg van het Hof vind ik onbevredigend en weinig rechtvaardig. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-06-2020, nr. 19/01073

Heb je vragen over de verrekening van buitenlandse belasting? Neem dan contact op met Erwin Morriën, adviseur internationaal belastingrecht, [email protected] of +31 (0)88  2021734.

Meer artikelen