Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 november, 2023

Verruiming herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen per 2024

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de herinvesteringsreserve (HIR) te verruimen. Bij staking van een deel van jouw onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen kun je dan straks ook een HIR vormen die je gebruikt in jouw andere onderneming. Lees verder!

Let op! De Tweede Kamer heeft het voorstel al goedgekeurd. De maatregel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Als dit plan ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, is het misschien voordeliger jouw bedrijf pas in 2024 gedeeltelijk te staken in plaats van nog in 2023.

Verruiming herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve (HIR)

De HIR komt er in het kort op neer dat de bij verkoop van een bedrijfsmiddel de behaalde boekwinst kan worden afgeboekt op de boekwaarde van een ander aangeschaft bedrijfsmiddel. Op die manier hoeft niet direct over de boekwinst te worden afgerekend met de Belastingdienst. Door afboeking op een ander aangeschaft bedrijfsmiddel ontstaat een lagere afschrijving hierop. Op die manier wordt de boekwinst gespreid over de toekomst en dus op een later moment belast.

Alleen binnen de onderneming

De HIR kan nu bij een gedeeltelijke staking van jouw onderneming alleen binnen diezelfde onderneming worden toegepast. Ondernemers met meerdere ondernemingen kunnen de HIR van de ene onderneming bij een gedeeltelijke staking dus niet verrekenen met de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel van een andere onderneming. Dat gaat, als het aan het kabinet ligt, in bepaalde situaties dus veranderen.

Overheidsingrijpen

Voorgesteld wordt de HIR te versoepelen als een deel van een onderneming gestaakt wordt ten gevolge van overheidsingrijpen. In die situatie kun je vanaf 2024 de HIR dan ook gebruiken voor investeringen in jouw andere onderneming.

Meer artikelen