Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 september, 2022

Verslag – Boekhouding uitbesteden, focus op ondernemen!

Vaak heb jij als ondernemer wel een gevoel over hoe het gaat met jouw onderneming. Hoe match je dit onderbuikgevoel met de werkelijke cijfers? Het beschikken over de juiste managementinformatie is hiervoor essentieel. Door het optimaal inrichten van de financiële processen, til jij jouw onderneming naar een hoger plan. Hoe je dit doet? Lees hier het verslag boekhouding uitbesteden van De Talks met sprekers Chris Spaaij en Kimberley Bos van Moni. Ontvang het gratis whitepaper!

Terugkijken webinar
Verslag boekhouding uitbesteden

Wat is Moni en hoe is dat ontstaan?

Moni is opgericht door Harold Klein Swormink (Registeraccountant & directeur Moni) en hij hield zich als partner van Moore MTH bezig met het vraagstuk; hoe kunnen wij een specialistische dienstverlening opzetten waarbij je als financiële dienstverlener veel dichter bij de ondernemer staat.

Wij merkten namelijk dat ondernemers het voeren van een goede administratie als ballast zien. Maar wel de behoefte hebben in meer inzicht en actuele informatie. De jaarrekening is waardevol voor bijvoorbeeld stakeholders, maar het geeft niet tussentijds actuele stuurinformatie waar de ondernemer snel op kan acteren.

Dus is er een dienstverlening opgericht met hulp van de cloudoplossingen, zodat je op dag/week en maand niveau altijd inzicht hebt in de administratie en het management veel meer in de sturing zit van zijn onderneming. Beslissingen die zij nemen worden vanuit Moni onderbouwd met informatie en dat maakt het sturen van een onderneming een stuk fijner.

In 2014 is Moni opgericht als dochteronderneming van Moore MTH. Er is bewust gekozen voor een eigen entiteit in een aparte BV en niet als ‘afdeling’ binnen het samenstel/advies praktijk. Dit stelt ons in staat om een toegewijd team op te stellen met (assistent)controllers die 100% focus houden op in hun werk. Controllers houden zich niet bezig met een jaarrekening, maar juist met de maandelijkse planning & control cyclus van hun klanten. Daarnaast is Moni ook opgericht om onafhankelijk te kunnen blijven werken voor ondernemers die wel hun administratie en controlling willen outsourcen, maar (nog) niet afscheid willen nemen van hun huidige accountant.

Onze dienstverlening is het outsourcen van je financiële administratie, controlling van de cijfers en het geven van advies & support. Door de automatiseringsoplossingen kan dit volledig op afstand, met uitzondering van de meetings met de ondernemer per kwartaal.

Onze controllers willen ondernemers op volle kracht brengen door ze te ontzorgen, ondersteunen en te motiveren in het gebruik van financiële data in hun dagelijkse business.

Moni is inmiddels acht jaar onderweg en is uitgegroeid naar een team van dertig mensen verdeeld over de vestigingen Amersfoort, Zwolle en Amsterdam. Wij verwerken, controleren en leveren managementinformatie aan ondernemers en MT van zo’n 900 administraties.

Wat voor soort klanten bedient Moni?

Wij zijn actief in verschillende branches. Denk hierbij aan: Horeca, Automotive, Handelsbedrijven / productiebedrijven, ICT en consultancy, Kinderopvang, Sportscholen, Zorg, (Tech) start-ups etc.

Door de jaren heen hebben wij expertise opgebouwd in allerlei branches. Voor een horecaondernemer is het van belang dat het kassasysteem is gekoppeld aan de boekhouding en dat je door een goede verwerking van de inkoopfacturen scherp zicht houdt op de marge per productgroep. We kunnen straks even kijken naar wat voorbeelden van management info die van belang is voor een horecaondernemer.

Maar voor een consultancy onderneming is grip houden op de uren en loonkosten in verhouding tot de omzet van groot belang. Verschillende branches vragen een andere inrichting van de financiële processen, het koppelen van systemen en het inrichten van de juiste management info.

Qua omvang moet je bij ons type klanten denken aan MKB-ondernemingen tot ongeveer de auditgrens. In omzet is dat ongeveer vanaf €100.000 tot ongeveer 12+ Miljoen omzet per jaar. Maar ook ondernemingen die 5+ medewerkers in dienst hebben.

Als onderneming ‘niet op volle kracht zijn’

Met niet op volle kracht zijn bedoelen we dat de keuzes die je maakt niet worden onderbouwd met cijfers en dat je te weinig inzicht hebt hoe je er financieel voor staat. Als ondernemer heb je vaak wel een gevoel over hoe het gaat met je onderneming, maar het kan zijn dat je dit niet direct terug kan zien in de cijfers. Je beschikt bijvoorbeeld niet over de juiste managementinformatie. Deze informatie is wel essentieel om je bedrijf goed te kunnen sturen. Het kan ook zijn dat je ertegen aanloopt dat de financiële processen niet goed of niet efficiënt zijn ingericht. Eigenlijk draait je onderneming dan niet op ‘volle kracht’.

Niet op volle kracht zijn is ook dat je als ondernemer niet zo goed begrijpt wat cijfers betekenen. Je ziet de cijfers in de administratie of in je eigen rapportage-tool, maar je weet niet precies waar je naar moet kijken. Kijken naar alleen je cashpositie is niet voldoende. Dat geeft een eenzijdig beeld of het goed gaat of niet.

Dus niet op volle kracht zijn betekent dat de keuzes die je maakt niet altijd gesteund worden door de financiële cijfers en dat de ondernemer niet goed weet waar die staat.

Signalen niet op volle kracht ondernemen

Een voorbeeld van een signaal is als je administratie niet is gedigitaliseerd. Je hebt een lade of map vol administratieve papieren. Alles wat digitaal binnenkomt print je uit en doe je in de map. Door de overvloed aan papierwerk is het lastig om je administratie goed op orde te krijgen en is het lastig om overzicht te houden. Dat je als ondernemer nog handmatig betalingen aan het invoeren bent in de bank.

Een ander signaal is dat je veel onvoorziene betalingsherinneringen binnenkrijgt. Je hebt onvoldoende inzicht in de te betalen facturen. Als dit vaak voorkomt, kan dit ten koste gaan van de relatie die je hebt met je leveranciers.

Een ander voorbeeld kan zijn dat je er aan het einde van de maand ineens achter komt dat je door liquiditeitsproblemen niet kan voldoen aan bepaalde financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de btw-aangifte. Bij niet tijdig betalen loop je tegen boetes aan en zo stapelen de problemen zich op.
Het kan ook zijn, dat je aan het eind van het jaar je cijfers naar de accountant brengt, zodat hij er een jaarrekening van kan maken. Vervolgens bespreek je samen de jaarrekening en word je totaal verrast met het resultaat wat er staat. Het resultaat wijkt erg af van hetgeen je het hele jaar naar gekeken hebt. Dat kan zijn doordat de accountant nog veel correcties heeft moeten maken.

Nadelige gevolgen van niet op volle kracht ondernemen

Een aantal jaar geleden kwam een ondernemer bij ons op gesprek. Hij had op dat moment een controller in dienst voor 32 uur in de week. De controller hield zich vooral bezig met de (project)administratie en facturatie, maar het lukt niet om ook cijfers op te leveren aan het management. De ondernemer had op dat moment geen idee hoe hij er voor stond.

De ondernemer zei toen tegen me dat hij het gevoel had dat hij met zijn auto door de dichte mist reed. De ondernemer wist niet waar hij op dat moment stond en wist ook niet welke richting hij op moest. Met dit voorbeeld maakte hij duidelijk dat hij op dat moment totaal geen inzicht had in hoe zijn bedrijf ervoor stond en dat voor hem de stuurinformatie ontbrak. Je kan je voorstellen hoeveel stress dit kan opleveren voor een ondernemer. Stress is ook een van de nadelige gevolgen.

Je kan ook stress ervaren doordat je het gevoel hebt dat de financiële processen niet lekker lopen. Wellicht heb je het gevoel dat de cijfers die je ziet niet kloppen of heb je het gevoel dat je continu voor verrassingen komt te staan.

Waarom wil je wel op volle kracht zijn?

Een ondernemer op volle kracht is een krachtige ondernemer die in control is en overzicht heeft. Dan moet je denken aan; het nemen van een beslissing op basis van de juiste managementinformatie in combinatie met de intuïtie en het onderbuikgevoel van de ondernemer zelf.

Een ondernemer op volle kracht heeft bijvoorbeeld scherp inzicht hoeveel het rendement is van een opdracht. Deze inzichten geeft de ondernemer informatie over of zijn business wel genoeg inkomsten genereert voor de groei van de onderneming en om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, maar vooral ook of het prijsmodel klopt. Is het rendement voldoende, of kan het beter? Dat wil je weten als ondernemer.

Wij hebben een tijd terug een installatiebedrijf aangesloten bij ons. In de gesprekken met de klant spraken wij over de verschillende omzetgroepen die hij heeft in zijn bedrijf. De ondernemer had zelf wel een beeld bij het rendement per omzetgroep, maar kan het niet in zijn administratie terugzien. Dus hij had niet volledig controle over deze omzetgroepen.

Maandelijks de cijfers inzichtelijk maken en beoordelen op hun rendement geeft de ondernemer inzicht en informatie over toekomstige opdrachten en waar de focus van de onderneming op moet komen te liggen.

Hoe mooi is het om wekelijks of maandelijks inzicht te krijgen in de productiviteit van je mensen, in budget overschrijding van projecten en dat vergelijken met de omzet? Al deze kpi’s bij elkaar geven meer inzicht en geeft stof tot nadenken als management. Dit geeft inzicht in het verbeterpotentieel van de business. Dit helpt je op volle kracht te brengen.

Optimaal inrichten van financiële processen

Als startpunt inventariseer je hoe de huidige financiële processen op dit moment lopen. Dan is het van belang dat je een aantal zaken uitwerkt hoe het proces loopt en wat gewenst is. Denk daarbij aan:

Als je het huidige proces in kaart hebt gebracht, kan je vervolgens gaan nadenken over wat de gewenste managementinformatie is die je wil hebben. Want als je weet wat de uitkomst moet zijn, kan je dit ook terugdenken in processen. Als je bijv. uiteindelijk wil weten wat je marge is per productgroep, dan moet je dit ook aan de voorkant zo inrichten.

Als je weet, wat je wil weten, dan kan je gaan inventariseren of de systemen die je nu gebruikt (kunnen) voldoen aan de gewenste management info. Zo niet, dan ga je op zoek naar cloudoplossingen die dit wel in huis hebben. Daarna kan je gaan kijken waar er inefficiënties in je proces zitten. Zijn er handmatige werkzaamheden die kunnen worden geautomatiseerd?

Probeer waar mogelijk koppelingen te leggen met het boekhoudsysteem. Denk hierbij aan het koppelen van de bankrekening, kassasystemen, salarisadministratie, externe facturatiepakketten of andere branchesystemen. Hiermee voorkom je onnodige handmatige handelingen.

Samengevat is het belangrijk om in kaart te brengen waar je staat qua systemen en hoe de huidige processen lopen. Vervolgens onderzoek je of je het proces zodanig kan inrichten dat de processen meer geautomatiseerd verlopen en handmatige handelingen niet of nauwelijks meer nodig zijn. Daarbij is het belangrijk om goed te weten welke managementinformatie je wilt hebben. Dat bepaalt namelijk de inrichting van een boekhoudsysteem en andere systemen die gekoppeld zijn.

Hoe waarborg je de kwaliteit?

Het waarborgen van de kwaliteit is enorm belangrijk. Je kent de uitspraak garbage in = garbage out. Je hebt bepaald met welke systemen je gaat werken, zoals Kimberley net aangaf. Vervolgens is het strak inrichten van je boekhoudsysteem de volgende stap. Het begint bij het strak inrichten van de stamgegevens van een relatiekaart in het boekhoudsysteem. Het toekennen van een vast grootboekrekeningnummer, betalingsconditie, bankrekening en een btw-nummer zorgt ervoor dat de facturen op dezelfde manier verwerkt worden.

Met de moderne OCR-techniek in boekhoudsystemen kan je veel gegevens al automatisch laten aanvullen in het boekingsvoorstel. Zo heb je het factuurnummer en bedrag + btw al aangevuld en controleer je slechts of de relatie goed is herkend, en of de OCR ingevulde velden goed zijn ingevuld. Zo ga je van overtypen van data naar controleren van data. Vertrouw op techniek in plaats van dat je zelf alles doet. Het systeem komt met een boekingsvoorstel en jij controleert dit. Dit komt de kwaliteit enorm ten goede.

Wat kan je zelf doen om de kwaliteit te waarborgen?

Zorg dat je boekhoudsysteem schoon blijft. Daarmee bedoel ik dat je geen dubbele relaties in het systeem hebt staan. We hebben het allemaal wel eens gezien. Je selecteert een relatie, bijvoorbeeld KPN, en die komt 2x voor. Welke moet je kiezen? Moderne Cloud oplossingen kunnen relaties zogenaamd ontdubbelen. Dat hou je een schoon en opgeruimd relatiebestand in je boekhoudsysteem. Het klinkt niet spannend, maar bij vervuiling van je relatiekaarten is het moeilijk om kwaliteit te behouden van de boekingen die je maakt.

De andere stap die je kan zetten in het waarborgen van de kwaliteit is om te zorgen dat je automatische toewijzingsregels in de bankadministratie maakt in het boekhoudsysteem. Uitgaven of inkomsten die wekelijks of maandelijks terugkeren, kun je met automatisering zo inrichten dat de relatie al herkend is en in veel gevallen ook al de factuur. In dat geval letter je eenvoudig automatisch de factuur af en is de openstaande crediteuren en debiteurenlijst altijd up-to-date.

Ook uitgaven zoals nettosalarissen, privé opnamen, bepaalde kleine terugkerende uitgaven kun je zo inrichten dat je ze niet meer handmatig hoeft te verwerken en het altijd goed gaat met de btw.

Kwaliteit waarborgen met meerdere personen in een team

Kwaliteit waarborgen zit hem ook in het hanteren van het vierogenprincipe. De persoon die de factuur in het boekingsvoorstel controleert en doorzet is niet de persoon die de factuur goedkeurt voor betaling. Door een functiescheiding gaat het langs twee personen die met een andere blik kijken naar een factuur.

Vervolgens kom je uit bij een duidelijke rolverdeling in je team. Bij Moni als voorbeeld: wij werken altijd in een klantteam van twee of drie personen (afhankelijk van de grootte van een onderneming). Hiermee heb je het vierogenprincipe geborgd. Maar een duidelijke rolverdeling zorgt ook voor een duidelijke focus. In ons geval heb je de assistent-controller die alle boekingsvoorstellen controleert, de bankmutaties aflettert en de balans schoonhoudt. De controller is meer bezig met cijferbeoordeling en kijkt naar de winst-en-verliesrekening en beoordeelt deze op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Boekhouding uitbesteden

Boekhouding uitbesteden kan voor elk type onderneming. Het maakt niet uit of het een EZ/ VOF/ BV of stichting betreft. Wat wij vaak zien is dat een onderneming met personeel op een gegeven moment in de knel raakt met de finance en vooral het overzicht niet meer heeft. Maar het kan ook zijn dat een ondernemer zelf nog de boekhouding doet, maar zich eigenlijk veel liever richt op de groei van de onderneming.

Dus de rechtsvorm maakt niet zo veel uit. Het outsourcen van de administratie kan het beste bij de jaarovergang of midden in het jaar (mits de administratie er strak in zit). We zien vooral bij groeiende bedrijven die niet meer verder willen inzetten op groei van de finance afdeling dat zij de overstap overwegen.

Liquiditeit is een uitdaging. Wat is jullie advies?

Het is een beetje afhankelijk van het type boekhoudsysteem dat je hebt. Bij een wat verouderd offlinesysteem ben je afhankelijk van de inrichting en mogelijkheden van het systeem. Elk boekhoudsysteem geeft overzicht in de openstaande debiteuren. Maar niet elk systeem kan daar vervolgens iets mee. Dan kom je al gauw uit op het sturen van een mail of bellen om vervolgens dit te registeren en een week later opnieuw te beoordelen of de betaling binnen is. Dit kost tijd en daar zit je niet echt op te wachten.

Met moderne Cloud oplossingen zoals met Exact Online kan je eenvoudig een overzicht opvragen van de openstaande debiteuren en dan direct daar acties aan verbindingen. Zo kan je een automatisch mailbericht sturen. Zoals een betalingsherinnering, twee aanmaningen en vervolgens een laatste herinnering. Onze ervaring is dat dit direct effect geeft op het betalingsgedrag van de afnemers.

Maar je hebt ook Cloud oplossingen puur voor debiteurenbeheer alleen, en die je kan koppelen aan je facturatiesysteem. Het idee met zo’n cloudoplossing is hetzelfde als met het voorbeeld van Exact Online, maar met zulke systemen bouw je ook een dossier op.

Nieuw online boekhoudsysteem, welk systeem raden jullie aan?

Voordat je een overstap maakt, kijk je naar je eigen onderneming en type activiteiten. Handel je in goederen, ben je een urenbedrijf in de consultancy of ben je een notariskantoor? Niet ieder systeem past perfect bij jouw business. Factoren die van invloed zijn op de keuze van een nieuw online boekhoudsysteem zijn:

 1. Heb je te maken met kostenplaatsen of projectcodes?
 2. Welk facturatiesysteem gebruik je?
 3. Welke andere systemen wil je koppelen aan de boekhouding? Denk aan urenregistratie of materiaal doorbelastingen app.
 4. Hoe wil je autorisatie flow van facturen inrichten?
 5. Zijn er andere branche specifieke vereisten nodig vanuit een boekhouding? Denk aan Notarissen i.v.m. derdengeldenrekening en een rapportageverplichtingen die daarbij horen.

Er zijn veel online oplossingen, maar pas op dat je niet slechts een systeem kiest op basis van prijs. Een systeem dat online is, wil niet zeggen dat het volledig geautomatiseerd verloopt. Wij maken gebruik van Exact Online, Twinfield of Afas in combinatie met een slimme scanstraat voor de verwerking van de inkoop- en kostenfacturen.

Consultmoment en whitepaper Boekhouding uitbesteden

Speciaal voor deze Talks heeft Moni een Whitepaper voor jou opgesteld. Die vind je terug op de moore-mth.nl/yes pagina.

Graag wijzen we je ook op de mogelijkheid voor een vrijblijvend consultmoment met Chris of Kimberley. Daarin kun je in gesprek gaan over jouw persoonlijke situatie. Misschien loop jij namelijk rond met een vraag over de zojuist besproken onderwerpen óf heb jij een totaal andere situatie die je graag wilt delen met één van de sprekers? Precies daarvoor organiseren wij dit consult, dus schroom niet en doe er jouw voordeel mee!

Meld je even eenvoudig aan via de yes pagina. We nemen dan morgen even contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Boekhouding uitbesteden

De vraag is eerst of je je finance in eigen huis wilt herinrichten. Dus of je het met nieuwe technieken zelf wilt blijven doen of dat je eigen personeel inzet op de afdeling finance. De uitdaging zit dan in het volgende:

Vandaar dat je, zoals de inleiding van deze aflevering al aangeeft, kan overwegen om je financiële administratie uit handen te geven aan een expert die je ontzorgt en ondersteunt in de inrichting en borging van de financiële processen.

Je boekhouding uitbesteden is niet hetzelfde als je map met facturen en bankafschriften langsbrengen bij je boekhouder. Want je mist op die manier dagelijks en wekelijks het inzicht. Je gaat tenslotte niet iedere dag naar je boekhouder toe voor die ene factuur. Je boekhouding uitbesteden gaat veel verder dan dat. Je richt een nieuwe finance afdeling op waarbij je zorgeloos verder kan gaan als ondernemer en je continu inzicht houdt in de cijfers.

Wat is het voordeel van boekhouding uitbesteden?

Er zijn veel voordelen aan je boekhouding uitbesteden. Als ondernemer heb je dan alles professioneel geregeld.

 1. Je bent verlost van de administratieve rompslomp. Ruimte in je hoofd en ruimte op kantoor. Het dusdanig strak inrichten voorkomt dat je nog kasten vol hebt met facturen, aanmaningen etc. Hoe fijn is het dat je alle informatie compleet en altijd overal inzichtelijk hebt.
 2. Je hebt altijd netjes op tijd een juiste btw-aangifte ingediend bij de Belastingdienst. Zelf de regelgeving volgen en zorgen dat het juist op de aangifte komt is tijdrovend en niet het leukste werk voor een ondernemer. Met outsourcen heb je dit gedekt en weet je dat het altijd klopt.
 3. Kwaliteit! Een administratie dat super strak staat en de cijfers in de boekhouding kloppen. Geen accountant die periodiek of zelfs jaarlijks veel correcties maakt, waardoor je tussentijds niet kan uitgaan van de cijfers.
 4. Je bent realtime bij. Inkoop- en verkoopfacturen zijn dagelijks verwerkt. Een nette openstaande debiteuren en crediteurenlijst.
 5. Continuïteit! Wisselingen in je personeelsbestand of bijvoorbeeld bij zwangerschap of ziekte gaat de boel gewoon door. Dat geeft rust.
 6. Je bespaart altijd op de kosten. Als je als ondernemer zelf nog de boekhouding doet dan is dat waardevolle tijd die je beter kan inzetten in de groei van je onderneming. Zo houd je tijd over voor datgene wat je leuk vindt. Maar ook op personeelsvlak werkt het kostenbesparend. Als je onderneming groeit, neem je dan iemand aan en heb je daar wel 40 uur werk voor?

Zaken waar je je bewust van moet zijn

Dit zijn allemaal logische vragen die je kan hebben en mogelijk beïnvloedt het je keuze. Het gaat uiteindelijk om het uitspreken van vertrouwen in elkaar en heel duidelijke werkafspraken maken.

Wanneer moet je als ondernemer aan boekhouding uitbesteden denken?

Als je als ondernemer zelf veel tijd kwijt bent aan je administratie. Dan kan je aan boekhouding uitbesteden denken, zodat je daardoor zelf meer tijd over hebt om te ondernemen. Dus goed om voor jezelf eens na te gaan hoeveel uur in de week je zelf bezig bent met finance.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je momenteel een boekhouder hebt, welke uit dienst gaat. Dit is een goed moment om te overwegen of je iemand in dienst neemt of dat je kiest voor outsourcen.

Of je merkt dat het in de continuïteit niet lekker loopt. Misschien hangt alles aan één persoon. Als diegene wegvalt is er niemand die dit kan overnemen. Ook is de combinatie van het verwerken van een administratie en het maken van betrouwbare managementinformatie lastig om in één persoon te vangen. Vaak zie je een functiescheiding en dan heb je minimaal twee personen nodig op de afdeling.

Of wanneer de huidige boekhouder niet functioneert. Misschien merk je aan de kwaliteit van de cijfers dat het niet lekker loopt, dat hij wellicht te weinig tijd of te weinig kennis heeft. Of je mist inzicht in de cijfers, het lukt gewoon niet om de juiste managementinformatie te krijgen, waar je wel behoefte aan hebt.

Hoe ziet goede managementinformatie eruit?

Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden
Verslag boekhouding uitbesteden

Waar moet je als ondernemer mee beginnen?

Hieronder hebben we drie tips op een rij gezet waar jij als ondernemer direct mee kan beginnen: inventariseer je huidige softwaresystemen, inventariseer je huidige processen en inventariseer hoeveel uur je per week besteedt aan finance.

Inventariseer je huidige softwaresystemen

Ga voor jezelf na of het softwaresysteem welke je gebruikt nog wel aansluit bij je wensen. Lukt het om de gewenste output te krijgen? Kan je er efficiënt mee werken? Benut je wel alle mogelijkheden? Voorbeeldje: Misschien maak je momenteel wel facturen in Word, terwijl je met een cloudoplossing in een paar klikken eenvoudig een factuur maakt, welke vervolgens rechtstreeks in je boekhouding terecht komt.

Inventariseer je huidige processen

Ben je momenteel veel bezig met handmatig werk? Een aantal voorbeelden:

Inventariseer hoeveel uur je per week besteedt aan finance

Ga voor jezelf na hoeveel uur je per week of per maand besteed aan de finance. En daarnaast ook belangrijk, krijg je er energie van? Of kost het veel energie. Als je veel tijd besteed aan je finance, terwijl je die tijd liever besteed op de werkvloer, ga na welke oplossing bij jou past. Denk bijvoorbeeld aan de boekhouding uitbesteden.

Consultmoment en whitepaper Boekhouding uitbesteden

Speciaal voor deze Talks heeft Moni een Whitepaper voor jou opgesteld. Die vind je terug op de moore-mth.nl/yes pagina.

Het is nog steeds mogelijk om je vrijblijvend aan te melden voor een consultmoment met Chris of Kimberley. Wij snappen namelijk dat het fijner kan zijn om een specifieke situatie 1-op-1 met hen te bespreken. Vaak is elke casus of situatie weer verschillend. Om die reden organiseren wij dit consult, zo kunnen wij namelijk effectiever meedenken en jou écht helpen.

Meld je eenvoudig aan via de yes pagina. We nemen dan morgen even contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Zoals net ook aangegeven kan dat fysiek, maar ook zeker online.

Aanmelden De Talks – ESG

De Talks van oktober vindt wederom plaats op de eerste dinsdag van de maand, namelijk 4 oktober om 19.30 uur. Dan geheel in het teken van het thema: ESG, wat moet je ermee?

Tegenwoordig wordt er door investeerders, klanten en medewerkers steeds meer gekeken naar niet-financiële prestaties van bedrijven. Hiervoor verwachten zij bijvoorbeeld dat een bedrijf verantwoording aflegt over de impact van de bedrijfsvoering, maar ook over de leveranciers (arbeidsomstandigheden van medewerkers, herkomst van grondstoffen, duurzaamheid van zowel het product als de dienst én de manier van besturen door leidinggevenden).

ESG moet verankerd zijn in jouw strategie en organisatiedoelstellingen, er moet beleid op gemaakt worden én aandacht aan geschonken worden in de jaarverslaggeving. Vanaf 2024 wordt dit verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en tot 2027 wordt ernaar toegewerkt om dit te verplichten voor alle ondernemingen wereldwijd.

Ook goed om te noemen is onze Prinsjesdag Webinar op woensdag 21 september, ook om 19.30 uur. Dan gaan wij in op de nieuwe plannen en de aandachtspunten van het kabinet voor bedrijven en ondernemers voor 2023.

Meer artikelen