Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 november, 2021

Verslag – Eindejaarstips 2021

Dinsdag 2 november om 19.30 uur stond de Talks in het teken van onze Eindejaarstips aan jou als ondernemer. Met welke praktische tips kun jij nu al aan de slag, om het volgende jaar goed voorbereid in te gaan?

Kijk de uitzending van 2 november terug of lees het verslag hieronder!

Eindejaarstips 2021

Inhoud


Privégebruik auto

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet de btw-aftrek op sommige goederen en diensten gecorrigeerd worden omdat sprake is van privégebruik. Het bekendste voorbeeld is de auto.

Gedurende het jaar mag een ondernemer alle btw aftrekken op de aanschaf en het onderhoud ervan. Als de ondernemer het privé gebruikt, moet hierop een correctie gedaan worden.

In de meeste gevallen corrigeren ze de aftrek op basis van een forfaitaire berekening: de btw-correctie bedraagt dan 2,7% van de cataloguswaarde van de auto.

Ook mag 1,5% worden gehanteerd voor de correctie. Dit mag bij twee voorvallen. Ten eerste als een auto zonder btw is aangekocht, bijvoorbeeld als margeauto of bij aankoop van een particulier. De ondernemer heeft dan geen factuur waar btw op staat vermeld, dus kan geen btw worden afgetrokken over de aanschaf. Deze 1,5% mag ook worden toegepast na afloop van het vijfde jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Dus als een auto in 2016 is aangekocht en in gebruik genomen, dan is de forfaitaire correctie in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 2,7% van de cataloguswaarde en vanaf 2021 en verder 1,5%.

Als een ondernemer of een werknemer een verklaring “geen privégebruik” heeft, dan is het voor de inkomstenbelasting en loonbelasting aangemerkt als zakelijk gebruik. Dus wordt een auto door een ondernemer of een werknemer gebruikt voor woon-werkverkeer, dan moet een correctie privégebruik worden gedaan.

Let op! De btw-correctie is nooit meer dan de daadwerkelijk afgetrokken btw. Stel je voor dat een auto 7 jaar oud is en een cataloguswaarde heeft van €40.000, dan zou de correctie privégebruik €600 bedragen. Heeft de ondernemer €500 aan btw afgetrokken op brandstof en onderhoud, dan bedraagt de correctie €500.

Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA)

De BUA-regeling ziet toe op relatiegeschenken en giften, verstrekkingen aan het personeel en het verstrekken van eten en drinken. Er geldt een drempelbedrag van €227 per relatie of personeelslid. Blijf je daaronder, dan hoef je niks te corrigeren. Maar dat betekent dat de ondernemer dit wel moet berekenen, de zogenaamde BUA-berekening. De verplichting om een BUA-berekening te maken, bestaat al sinds 2013. Toch zien we in de praktijk dat dit vaak niet wordt gedaan.

Relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld pennen, maar hieronder vallen ook de skyboxen en business seats in stadions. Maar de hoogste rechter heeft geoordeeld dat met het bijwonen van sportwedstrijden de persoonlijke belangen van de relaties worden gediend en dat betekent dat er geen aftrek mogelijk is. De btw op relatiegeschenken kan worden afgetrokken, tenzij de relatie de btw zelf ook niet zou mogen aftrekken als diegene het relatiegeschenk zelf aanschaft. Dat maakt het dus weer lastig, want hoe moet je als ondernemer beoordelen of jouw relatie de btw kan aftrekken?

Personeelsverstrekkingen zijn alle leuke dingen die een ondernemer doet voor zijn personeel. Denk aan de chocoladeletter met Sinterklaas, het kerstpakket, het personeelsuitje en een bosje bloemen met secretaresse dag. Maar wat veel ondernemers zich niet realiseren: mobiele telefoons verstrekken aan medewerkers waarmee ook privé mag worden gebeld, dat valt ook onder het BUA.

Bij eten en drinken moet je denken aan bijvoorbeeld de bedrijfskantines en automaten, maar ook koffie, thee en frisdrank dat vaak gratis – of tegen een geringe vergoeding – aan het personeel wordt aangeboden. Hiervoor is een ingewikkelde berekening nodig. Je begint bij de aanschafkosten exclusief btw. Daarover doe je 25% opslag. Vervolgens kijk je naar de theoretische omzet en de werkelijke omzet inclusief btw. Bij een negatief verschil hoeft geen correctie te worden toegepast. Bij een positief verschil bedraagt de correctie 9% als het boven het drempelbedrag van €227 komt.

Al met al is het BUA een best ingewikkelde regeling. Neem daarom contact op met Marco als je hierover vragen hebt.

Belastingmaatregelen 2022

Met Prinsjesdag presenteerde het kabinet belastingmaatregelen die zij met ingang van 1 januari 2022 wil invoeren. Slechts een paar kleine dingen wijzigen. Dit blijkt ook uit de mooie overzichtelijke samenvatting die het Ministerie van Financiën momenteel online heeft gedeeld.

Maar tips om belasting te besparen zijn er altijd, hoe klein de wetswijzigingen ook! De tips die Wendy gaat behandelen komen hieronder aan bod. De overige tips zijn jaarlijkse tips die in onze special Eindejaarstips staan uitgeschreven.

Milieuvriendelijke auto’s

Tip! Ben je van plan om op korte termijn een milieuvriendelijke auto vanuit de zaak te kopen of te leasen? Doe dat nog in 2021, want met ingang van 1 januari 2022 stijgt het bijtellingspercentage voor milieuvriendelijke auto’s.

Vanaf 2022 wordt het bijtellingspercentage voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak verhoogd van 12% naar 16%. En het lagere tarief geld dan ook alleen nog maar voor de eerste €35.000 van de cataloguswaarde in plaats van de €40.000 van 2021. Door de auto nog in 2021 te kopen en op kenteken te zetten of te leasen profiteer je 60 maanden van een lagere bijtelling dan wanneer je dezelfde auto in 2022 koopt. Het voordeel bedraagt op jaarbasis zo’n €1.000. Over de 60 maanden bij elkaar bespaar je dus zo’n €5.000.

Tip! Als je een milieuvriendelijke auto aanschaft in 2021 vraag dan ook milieu-investeringsaftrek aan samen met de oplaadpaal! Dit geldt ook voor een waterstof personenauto en een zonnecel personenauto.

Tip! Als je een waterstof personenauto aanschaft, kan je gebruikmaken van de VAMIL. Het is dan toegestaan om in het eerste jaar 75% van de investeringskosten af te schrijven.

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2022 gaan gelden voor milieuvriendelijke auto’s aangezien de nieuwe milieulijsten voor de MIA pas in december 2021 bekend worden gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid worden de gewone elektrische auto’s van de milieulijst gehaald. En dan is het nog aantrekkelijker om een gewone elektrische auto nog in 2021 aan te schaffen.

Investeringen 2022

De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel is het percentage 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze percentages aanzienlijk verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

Tip! Aangezien de percentages aanzienlijk verhogen kan het aantrekkelijker zijn om bepaalde investeringen in 2022 te doen in plaats van in 2021.

Het is overigens elk jaar verstandig om de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) te optimaliseren. Deze aftrekpost kan naast de MIA worden toegepast. Het percentage van de aftrek is het hoogst als het totaal aan verplichtingen tussen de €2.400 en €59.170 ligt. En als je al over dit bedrag heen bent in 2021, overweeg dan om investeringen uit te stellen naar 2022 als je daarmee in 2021 en 2022 een hogere KIA krijgt.

Kijkersvraag: De subsidieregeling voor de aankoop van elektrische auto’s: maakt die het voordeliger om de elektrische auto in 2022 te kopen ondanks het in 2021 lagere bijtellingspercentage ten opzichte van 2022?

Alleen particulieren die een volledige elektrische personenauto in privé kopen, komen in aanmerking voor zo’n subsidie mits er in het jaar van aanschaf nog voldoende budget beschikbaar is. Het gaat dan om een bedrag van €2.000 voor gebruikte elektrische auto’s en €3.350 voor nieuwe elektrische auto’s. Het belastingvoordeel van het bijtellingspercentage van 12% tegenover het bijtellingspercentage van 16% gedurende 60 maanden, dat is voor een auto van de zaak en niet voor een auto in privé. Het maakt geen verschil als je de auto privé aanschaft of zakelijk.

MTH.nl/yes

Speciaal voor deze Moore MTH talks! hebben wij een top 10 van Eindejaarstips voor jou opgesteld. Die vind je terug op de Moore MTH.nl/yes pagina. Ook vind je hier het artikel genaamd Special Eindejaarstips. Een nog uitgebreider artikel met veel meer inhoudelijke informatie, hier verwees Wendy net al even kort naar. Hier kan je ook een vrijblijvend consultmoment met Marco of Wendy aanvragen.

Vennootschapsbelasting tarieven

Er komt een tariefverhoging in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022. Het is een verhoging van 25% tarief over de tweede schijf naar 25,8 procenttarief. Het lagere tarief scheelt je 10,8%.

Aan de andere kant is er wel een verruiming. De eerste €245.000 winst is belast tegen het tarief van 15%. Vanaf 2022 is de eerste €395.000 winst belast tegen 15%.

Tip! Optimaliseer het gebruik van de tariefopstap voor de vennootschapsbelasting.

Maak gebruik van dit tariefverschil en zorg dat de winst tegen 15% belast wordt in plaats van tegen 25,8% op jaarbasis. Ga met je belastingadviseur in gesprek en bespreek onderwerpen als.

 

Voordeel aftrekpost

Je kunt nu nog een belastingvoordeel behalen via de voor iedereen geldende aftrekposten. De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting wijzigen bijna niet in 2022. Maar de meeste aftrekposten gaan volgend jaar weer minder belastingvoordeel opleveren.  

In 2021 kan je het nog tegen 43% aftrekken, terwijl je het in 2022 nog slechts tegen maximaal 40% kan aftrekken. Dus dat is een daling van 3%. En in 2023 wordt het nog verder afgebouwd naar zo’n 37,05%.

Tip! Aftrekposten naar voren halen en al in 2021 nemen in plaats van in 2022.

Haal aftrekposten naar voren door:

Let op! Het betalingsmoment is beslissend voor het jaar van aftrek.

Scholingsuitgaven

Er zijn wijzigingen ten aanzien van de aftrekbaarheid van studiekosten. Dit jaar geldt de huidige regeling nog, want deze komt volgend jaar te vervallen.

Volg je als particulier een opleiding of een studie voor een beroep? Dan kan je de kosten hiervan alleen nog in 2021 in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Deze aftrekpost verdwijnt. De scholingskosten moeten dan wel ook daadwerkelijk dit jaar nog betaald zijn. Deze aftrekpost wordt vervangen voor de vanaf 2022 geldende STAP-budget dat beschikbaar komt voor een budget van €1.000 incl. btw per jaar. Zorg bij het naar voren halen van de studiekosten dat je meer dan €1.000 op jaarbasis als voordeel krijgt. Anders kan je beter voor het STAP-budget kiezen volgend jaar.

Btw-aftrek

Herziening van de btw-aftrek speelt vooral bij ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan de makelaar die ook bemiddelt bij hypotheken en verzekeringen. De btw-aftrek is niet snel definitief. We zien vier peilmomenten bij de herziening.

Bij de aftrek van btw zijn een aantal momenten van belang zoals je kunt zien op de afbeelding. We hebben het nu over moment 4: de herziening. Het gaat dus om goederen die zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Dat betekent dat de voorbelasting die op een factuur staat moet worden gesplitst in een aftrekbaar gedeelte en een niet-aftrekbaar gedeelte. Het uitgangspunt is daarbij de verhouding van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet.

Stel dat een ondernemer een nieuwe laptop heeft aangeschaft, deze gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties en 50% van de btw aftrekt. Als aan het eind van jaar 2 70% van zijn omzet uit belaste prestaties bestaat, dan mag de ondernemer een stukje aanvullende aftrek claimen. De uitleg van het voorbeeld staat op de afbeelding.

Dat was een voorbeeld over een roerende zaak. Bij onroerende zaken werkt het net zo, alleen over een langere periode van negen jaar. Wat hierbij nog opgemerkt kan worden, is dat bij onroerende zaken de splitsing soms ook wordt gemaakt op basis van de vierkante meters en het werkelijk gebruik.

In de laatste btw-aangifte moet ook worden gekeken naar de btw-aftrek op de algemene kosten. Maar dit is alleen van belang voor ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. In de praktijk zie je vaak dat de btw op de algemene kosten wordt gebaseerd op de omzetverhouding van het vorig jaar. Aan het eind van het jaar moet je dan kijken wat de omzetverhouding dit jaar is geweest en zo nodig de aftrek corrigeren: dus btw terugbetalen als blijkt dat teveel is afgetrokken of aanvullend terugvragen als te weinig is afgetrokken.

Wijzigingen box 3

Voor 2022 gaat de box 3 belastingdruk iets omlaag. Dit verschil merk je bijna niet. Over de eerste €50.650 hoef je geen belasting te betalen per persoon. Fiscale partners hoeven over de eerste €101.300 geen belasting te betalen vanwege de vrijstelling voor box 3.

Wanneer je privévermogen op 1 januari boven de box 3 vrijstelling uit komt, heffen ze dat jaar over je privévermogen inkomstenbelasting tot een bedrag van maximaal 1,76% (2022). Jaarlijks wordt gekeken hoeveel privévermogen jij op 1 januari bezit en hoeveel belasting jij dat jaar moet betalen.

Tip! Zorg dat je op 1 januari niet teveel spaargeld op je bankrekening hebt staan waar je belasting over moet betalen.

In het kader van toeslagen is deze peildatum van belang. Wanneer je een lager inkomen geniet en mogelijk recht hebt op één of meer toeslagen is de stand van jouw box 3 vermogen per 1 januari 2022 van belang. Voor alle toeslagen zoals: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget geldt een zogenaamde vermogenstoets. Dit betekent dat jij geen recht hebt op de toeslag als jouw vermogen op 1 januari 2022 boven een bepaald bedrag uitkomt. Alleen voor de kinderopvangtoeslag geldt geen vermogenstoets. Als je over de grens heen gaat, krijg je geen toeslag.

Tip! Heb jij een box 3 vermogen in de buurt van de maximale bedragen die je mag hebben om in aanmerking te komen voor één of meerdere toeslagen, dan kan het voordelig zijn om jouw vermogen in box 3 te verlagen voor 1 januari 2022. Box 3 vermogen verlagen kan op verschillende manieren:

  1. Los een deel van de eigenwoningschuld af met spaargeld.
  2. Stort geld in je BV of in je eenmanszaak of samenwerkingsverband.
  3. Heb je geen BV maar wel structureel veel te veel vermogen in box 3, dan kan je een spaar BV overwegen (een open fonds voor gemene rekening).
  4. Schenk aan je kinderen. In 2021 kan er €1000 extra onbelast geschonken worden. Er geldt een vast tarief van €6604 voor kinderen en voor een derde €3244. De €1000 is hierin openomen.
  5. Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar. Denk aan inboedel, auto, boot of caravan en sieraden.
  6. Als je wilt beleggen overweeg dan eens groene beleggingen. Groene beleggingen zijn vrijgesteld in box 3 van maximaal €60.429 in 2021. En voor fiscale partners in totaal van €120.858. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. Overigens geld deze vrijstelling niet voor de vermogenstoets bij de berekening van de toeslagen.

MTH talks! Preventie van verzuim

Het eerstvolgende webinar staat gepland op dinsdag 7 december. Tijdens deze Moore MTH talks! focussen wij ons volledig op het thema ‘Preventie van verzuim’. Samen met adviseur Arbeidsrecht Liesbeth Leijten gaan wij in gesprek met Daan de Boer, directeur van Adaptics. Verzuimende medewerkers kosten je organisatie geld en bevlogen medewerkers leiden tot meer productiviteit en omzet. Daarnaast gaan wij in op de rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers en bespreken wij hoe jij aan de slag kunt met dit thema. Een mooi voornemen voor jou als ondernemer om het volgende jaar mee aan de slag te gaan. Meld je dus vooral aan voor deze Moore MTH talks! en doe er jouw voordeel mee.

Vragenronde

Gelden die studiekosten ook voor je bv?

Geldt voor de persoon, maar de mogelijkheden zijn er zeker

Hoe wordt crypto winst fiscaal belast?

Dan zit je in box 3. De waarde van 1 januari geldt, dus als de waarde daalt, moet je relatief veel belasting betalen.

Mag ik meer info over het loketsysteem?

Deze aangifte stuur je naar Nederland en je stuurt per lidstaat wat je moet betalen qua btw. 1 aangifte dus met alles erin.

Mag ik meer info over de big herregistratie?

Scholingskosten tot een bedrag van €15.000 kan je dit jaar nog voor in aanmerking komen.

Graag tot dinsdag 7 december. Wederom ’s avonds om half 8.

Meer artikelen