Zoeken op

Zoeken op

Alles

6 april, 2022

Verslag internationaal zakendoen

Als je als ondernemer internationaal zaken gaat doen, dan komt er veel op je af. Voor welke valkuilen moet je bijvoorbeeld waken? Wat zijn de lessen en waar we van kunnen leren. En wat zijn de tips? Wij gingen in gesprek met collega’s Erwin Morriën en Ingrid Boink van de vestiging Moore MTH Amsterdam

Terugkijken webinar
Internationaal zakendoen

Achtergrond sprekers

Erwin is werkzaam bij Moore MTH Amsterdam als internationaal belastingadviseur én is hij daarnaast auteur bij Sdu. Voordat Erwin bij Moore MTH Amsterdam aan de slag ging, heeft hij zich voor meerdere bedrijven bezig gehouden met het geven van belastingadvies aan internationale en nationale bedrijven. Ook heeft hij als verantwoordelijk manager meegewerkt aan de ontwikkeling van de activiteiten op het gebied van internationaal belastingadvies.

Ingrid is werkzaam binnen Moore MTH Amsterdam als senior adviseur loonheffingen. Zij heeft ruime ervaring opgedaan; zowel bij de Belastingdienst als bij grote internationale ondernemingen. Ingrid heeft in het verleden deel uitgemaakt van een internationaal global mobility team en was verantwoordelijk voor de compliance voor alle werknemers die grensoverschrijdende werkzaamheden verrichtte. Daarnaast heeft Ingrid veel kennis van de loonheffingen en is zij de specialist op het gebied van het uitzenden.Wij zijn Moore MTH

Vestiging Moore MTH Amsterdam

Wij zijn lid van Moore Global. Een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. Bestaande uit 547 kantoren met 29000 medewerkers in 113 landen, wordt Moore beschouwd als een van de belangrijkste accountancy en consulting netwerken van de wereld. Vanaf 22 november zijn we verhuisd naar een geweldige locatie in Amsterdam.

We hadden de wens om een Moore MTH-vestiging in Amsterdam te hebben, om internationaal georiënteerde ondernemers te helpen. Deze wens kwam eind 2021 uit. We openden de deuren van een nieuwe vestiging op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord. We zijn enorm blij met deze markante plek, die past bij onze ambitie en waar de energie van ondernemerschap voelbaar is.

Moore MTH Amsterdam

Internationaal team Moore MTH

Het internationale team van Moore MTH is bijzonder in de zin dat het een multidisciplinair team is. In het team zijn alle specialismen die binnen Moore MTH aanwezig zijn, vertegenwoordigd. Zo hebben we accountants, MONI, BTW en loonbelastingspecialisten, en ook een vertegenwoordiger van Corporate Finance. Zo kunnen wij onze internationale klanten een totaalpakket bieden, ik noem dat voor het gemak compliance compleet. Daarbij is het ook enorm leerzaam voor de teamleden, omdat we samenwerken met collega’s van andere disciplines.

Belastingverdrag Nederland

Belastingverdrag met NederlandEr zijn ontzettend veel Nederlandse bedrijven die gewoon zaken doen met het buitenland en ook heel veel buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in Nederland. Wij richten ons op klanten vanuit Duitsland en Engeland. Wij noemen dat inbound klanten, dat zijn vaak buitenlandse bedrijven die een Nederlandse bv oprichten om hier zaken te doen, om veel verschillende redenen. Die bedrijven dragen belasting af, betalen BTW en zetten een keurige loonadministratie op voor hun personeel, niets schimmigs of onoorbaars. Daar zou ik ook niet aan meewerken, en Moore MTH ook niet. Ik wil toch benadrukken dat we niet te bang moeten zijn voor het buitenland, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik, die iets willen verdienen en geen gezeur willen.

Het is ontzettend uitdagend, spannend en stimulerend om over grenzen heen te kijken. Het is prachtig om een nieuwe markt te ontwikkelen en daarin samen te mogen optrekken met de ondernemer. De ondernemers die naar het buitenland kijken zijn natuurlijk ook vaak moedige en heel ondernemende mensen, heel aanstekelijk.

Wat hebben ondernemers nodig?

Wat hebben ondernemers nodigOndernemers hebben een open blik nodig, zodat ze de andere mores voor zich kunnen laten werken. In België of Duitsland zijn de regels en gebruiken al volledig anders dan in Nederland, daar moet je tegen kunnen, dat moet je leuk vinden. Dat geldt voor ondernemers en voor mijn collega’s. Met Moore Global kunnen we de ondernemers bijna overal ter wereld fiscaal en administratief bijstaan, daar kunnen ze zeker van zijn. Ik zorg dat er waar ook ter wereld collega’s klaar staan om hen te ontvangen. Om ze de zekerheid te geven dat ze zaken kunnen doen in het buitenland en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over fiscaliteit of administratieve vraagstukken en ze kunnen zich focussen op hun kracht, ondernemen.

Op welke manieren kunnen werknemers internationaal werken?

Er zijn heel veel situaties mogelijk waarbij er door werknemers internationaal gewerkt wordt. Denk maar aan de medewerker van een loodgietersbedrijf in de grensstreek die een reparatie net over de grens in Duitsland bij een klant moet uitvoeren of een medewerker die een cursus in Parijs moet volgen. In die situatie wordt er al internationaal gewerkt. Het kan uiteraard ook gaan om een medewerker die voor 3 jaar naar China gaat om daar een nieuwe fabriek te bouwen of de Amerikaan die hier tijdelijk een vestiging draaiend moet krijgen

Niet in alle situaties zal internationaal werken er voor zorgen dat een werkgever allerlei zaken voor zijn werknemers moet regelen. Vanavond willen we stil staan bij de situaties waarbij werkgevers alert moeten zijn, voordat zij hun medewerkers internationaal laten werken.

Als een medewerker voor langere tijd in het buitenland gaat werken, dan heb je de situatie dat mensen naar Nederland komen vanuit het buitenland of dat medewerkers vanuit Nederland naar het buitenland gaan. Hierbij moet je dan ook weer nagaan of mensen in of uit de EU of EER komen.

Europese Unie en EER

Europese Unie en EERHet VK valt sinds de Brexit niet meer onder de EU en is niet zoals Zwitserland en Noorwegen aangesloten bij de EER. Voor VK inwoners is het reizen en werken in de EU dus enorm bemoeilijkt.

Het onderscheid tussen EU/EER is nodig om vast te stellen welke wetgeving en verdragen van toepassing zijn. Binnen de EU kunnen medewerkers vrij reizen, buiten de EU zijn vergunningen, ook wel visa nodig. Binnen de EU zijn er op een aantal gebieden zaken op Europees niveau geregeld. Buiten de EU zijn er individuele verdragen tussen landen van toepassing en soms zijn er helemaal geen afspraken gemaakt tussen landen. Dit moet je allemaal nagaan voordat je medewerkers internationaal laat werken.

Personeel werven dat niet uit Nederland afkomstig is

Personeel werven dat niet uit Nederland afkomstig isZoals aangegeven moeten we hierbij de groep onderscheiden in medewerkers met een EU-nationaliteit en medewerkers zonder EU-nationaliteit en hier vallen sinds de Brexit ook Engelsen onder.

Als je uit de EU komt, dan hoef je je hier alleen te registreren en een BSN aan te vragen. Afhankelijk van de situatie zal de werkgever de medewerker als post worker moeten aanmelden. De groep zonder EU-nationaliteit mag namelijk alleen fysiek in Nederland werkzaamheden verrichten als zij daarvoor een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning voor heeft. Heeft een beoogd medewerker deze nog niet? Dan zul je deze als werkgever eerst moeten aanvragen bij de IND.

Wat is de IND ook al weer?

Dit is de immigratie- en naturalisatiedienst. Hier moeten medewerkers of werkgevers de vergunning aanvragen. Zonder een vergunning mag de medewerker niet werken en de aanvraagprocedure moet eerst volledig doorlopen zijn. Eerder mag de medewerker niet in Nederland werken. Het is voor werkgevers mogelijk om de procedure bij de IND te versnellen als ze aangemerkt zijn als zogenoemd erkend referent.

Wij merken echter in de praktijk dat het momenteel erg lang duurt voordat je als werkgever aangemerkt bent als erkend referent. Heb je eenmaal die status? Dan kunnen medewerkers wel aanzienlijk sneller bij je aan de slag.

Laat je deze medewerker eerder werken zonder dat je beschikt over de benodigde vergunningen? Dan is dit illegaal en kan dit leiden tot hoge boetes. Ook voor de medewerker zelf blijft dit niet zonder belasting consequenties. Er moet dan namelijk een zogenoemd anoniementarief op het loon worden ingehouden, waardoor de medewerker een aanzienlijk lager netto loon heeft.

Wij adviseren dus om op tijd met de aanvraag te beginnen en om af te wachten totdat alle documenten op orde zijn.

Wat zijn de voordelen?

We kennen zeker een belastingvoordeel voor medewerkers die vanuit het buitenland komen werken. Dit is de 30%-regeling. Dit is een regeling waarbij medewerkers die buiten Nederland zijn geworven een hogere kostenvergoeding krijgen en ze een deel van het salaris netto in plaats van bruto ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden allerlei voorwaarden. Vanuit Moore MTH kunnen we altijd nagaan of een medewerker hiervoor in aanmerking komt.

Medewerkers langdurig buiten Nederland

Medewerkers langdurig buien NederlandOok dan maken we weer het onderscheid tussen medewerkers die binnen de EU verblijven en buiten de EU verblijven. Buiten de EU zullen de medewerkers doorgaans een verblijfs- en werkvisum nodig hebben. Zorg ook altijd dat dat op orde is voor je de medewerkers laat gaan. Binnen de EU is een visum doorgaans niet nodig. Daarnaast is het raadzaam om bij iedere situatie dat een medewerker in het buitenland gaat werken, dus ongeacht of het binnen of buiten de EU is, na te gaan of de werkzaamheden in het buitenland consequenties hebben voor de belastingheffing van de medewerker, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Met name dat laatste punt zorgt ervoor dat werkgevers zich soms ook in onbedoelde situaties al moeten registreren in het buitenland.

Wat is sociale zekerheid?

Onder sociale zekerheid verstaan we de sociale verzekeringen. Zo kennen we in Nederland de volksverzekeringen waar de AOW onder valt en de werknemersverzekeringen voor bijvoorbeeld werkloosheid. Voor deze verzekeringen kent ieder land nog zijn eigen soort verzekeringen.

Sociale zekerheidEr is in Europa een sociale zekerheidsverordening die voor alle lidstaten van toepassing is en in die verordening is geregeld in welk land je verzekerd bent voor je sociale zekerheid. In die verordening is geregeld dat je altijd in één land verzekerd bent. Wij zien dat zeker nu door de Coronaperiode medewerkers ervoor kiezen om hun werk niet meer altijd vanuit Nederland uit te voeren, maar hun boeltje oppakken en bijvoorbeeld in Italië gaan wonen en vanuit daar nog hun werkzaamheden voor de Nederlandse werkgever online gaan verrichten. Als deze medewerker niet meer in Nederland woont maar in Italië, kan hij op basis van de verordening in Italië verzekerd zijn voor de sociale zekerheid.

De sociale verzekeringen bestaan in landen vaak uit een premie die door de werknemer betaald wordt en door een deel dat door de werkgever betaald wordt. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan de premie voor de AOW die geheel door de werknemer zelf betaald wordt, maar ook een werkgeverscomponent, zoals de premies werknemersverzekeringen die geheel bekostigd worden door werkgevers. In Italië is ook een dergelijk situatie van toepassing.

Als je dus als Nederlandse werkgever toestaat dat je medewerker verhuisd naar Italië en daar gaat werken, dan kan dat er toe leiden dat jij je eveneens als werkgever in Italië moet gaan registreren omdat je voor die medewerker geen Nederlandse maar Italiaanse premies moet gaan betalen.

Dit wordt soms te laat onderkent, zodat er ook geen weg terug meer is. Ga als werkgever bij je adviseur te rade. Dan kunnen we soms nog zaken regelen, zeker in tijdelijke situaties dat een medewerker nog in Nederland sociaal verzekerd blijft. Dat scheelt je als werkgever heel veel gedoe achteraf.

Andere aandachtspunten

Dat hangt natuurlijk af van het land waar de medewerkers naar toe gaan. Er zal mogelijk onderdak geregeld moeten worden, er moeten werkafspraken gemaakt worden, er zullen salarisafspraken gemaakt moeten worden, de belastingheffing kan verdeeld zijn. De aandachtspunten waar gelet op moeten worden hebben we in een whitepaper gezet. Deze kun je onderaan dit verslag aanvragen.


Kijkersvragen

Wat zijn de ontwikkelingen die zichtbaar zijn op het gebied van internationaal belastingrecht?
Heel duidelijk is dat de wereldwijde Belastingdiensten verregaande samenwerking op touw zetten. Zo is er sprake van een toekomstig wereldwijd gelijk belastingtarief voor grote multinationals. En ook bijvoorbeeld de informatievoorziening door marktpartijen aan de belastingdienst, zoals de toenemende hoeveelheid aanbieders van crypto valuta. Ook wij als belastingadviseurs moeten agressieve grensoverschrijdende constructie melden aan de Belastingdienst.

Ik heb weleens gehoord dat als je minder dan 183 dagen in het buitenland bent, dat je daar dan geen belasting hoeft te betalen, is dat zo?
Dit hoeft niet altijd zo te zijn, dat hangt helemaal van de voorwaarden af. Er zijn namelijk situaties dat een medewerker al vanaf dag één belastingplichtig wordt in het buitenland. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als je als werkgever een heel grote bouwopdracht hebt die meer dan een jaar gaat duren. Als werkgever heb je dan wat ze noemen een fictieve vaste inrichting in het buitenland (vergelijk het met een soort van filiaal dat geen eigen juridische entiteit heeft). Op het moment dat je als werkgever een vaste inrichting in het buitenland hebt, dan moeten de medewerkers die fysiek op de bouwlocatie in het buitenland werken vaak al direct in het buitenland belasting betalen.

Ons advies is dan ook dat mocht je voor je werknemers in een grensoverschrijdende werksituatie komen en het maakt niet uit of dat op initiatief van jou als werkgever is of vanuit je medewerker, neem direct contact op met je adviseur zodat we direct kunnen kijken welke situatie van toepassing is en dit direct kunnen inregelen.

Klopt het dat een buitenlands bedrijf ook lokale bestuurders moet hebben?
In beginsel klopt dat inderdaad, omdat een van de grondbeginselen van het internationale belastingrecht is dat een bedrijf daar belasting moet betalen waar de feitelijke leiding is gevestigd. Dus als de directie in een ander land woont en werkt, loop je de kans dat twee landen belasting zullen heffen. Omdat ook het land waar het bedrijf onderneemt wil heffen.

Whitepaper en consultmoment

Ook vandaag is er een Whitepaper opgesteld. Ingrid had het er al even over. Deze kun je hieronder gratis aanvragen.
Graag wijs ik je ook op de mogelijkheid voor een vrijblijvend consultmoment met Erwin. Daarin kun je in gesprek gaan over jouw persoonlijke situatie.
Meld je onderaan deze pagina gratis aan. We nemen dan even contact op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als online.

Cultuurtraining geven

Cultuurtraining gevenHet hangt er natuurlijk een beetje van af wat de situatie is voor de individuele medewerker, maar wij adviseren om de medewerker vooraf al een cultuurtraining te geven. Zo ben ik bijvoorbeeld zelf linkshandig. Als ik in Japan met mijn linkerhand alleen een visitekaartje afgeef, dan word ik daar al heel raar aangekeken want dat is daar onrein.
Daarnaast is het ook je werkgeversverantwoordelijkheid dat de medewerker die naar China gaat voor een lange tijd daar enigszins op voorbereid is en dat er opvang voor hem geregeld is. De medewerker kan op de luchthaven al een probleem hebben met het aanhouden van een taxi als niemand daar Engels spreekt en hoe kan je van deze medewerker verwachten dat hij een treinkaartje koopt bij de automaat als hij zelf geen woord Chinees spreekt.

De verschillen tussen de Belastingdiensten

We vergeten vaak dat de Nederlandse belastingdienst een heel open belastingdienst is, waarmee normaal gesproken goed te overleggen is. Dat is in heel veel landen totaal anders. Het is dan ook heel belangrijk om klanten daarin mee te nemen. Nederlandse bedrijven die over de grens zaken willen doen, verwachten eenzelfde opstelling van de Belastingdienst als in Nederland, en die ondernemers kunnen erg teleurgesteld worden. Zo moet je in Spanje bijvoorbeeld, wil je bezwaar maken tegen een aanslag eerst de aanslag betalen, dat is in Nederland ondenkbaar.

Aanvragen A1-verklaring

Het goede van de A1-verklaring is dat de verklaring zelf in alle landen dezelfde lay-out heeft. Het aanvragen is echter in ieder land anders geregeld. In Nederland kan een werkgever vrij eenvoudig en zonder extra kosten een A1-verklaring aanvragen. In andere landen gelden daar andere procedures voor en kan het aanzienlijk meer tijd vergen om de verklaring te krijgen en kunnen er soms ook kosten in rekening gebracht worden.
Dit geldt ook voor registratieverplichtingen. Die richt ieder land op zijn eigen manier in. Zo heb ik mij eens enorm verbaasd over twee exacte formulieren die ik vanuit Duitsland ontving, waarbij ik het ene formulier voor de mannelijke werknemers in moest vullen en het andere voor de vrouwelijke werknemers. Gelukkig kunnen wij vanuit Moore MTH altijd een beroep doen op onze collega’s in de diverse landen, zodat we ook dit soort zaken zorgeloos over kunnen laten aan de experts.

Consult of whitepaper

Speciaal voor De Talks hebben wij een Whitepaper over internationale detachering voor jou opgesteld. Ook is het mogelijk om je vrijblijvend aan te melden voor een consultmoment met Erwin. We nemen dan binnenkort contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Dat kan zowel fysiek, maar ook zeker online.

 

 


 

De Talks van volgende maand vindt plaats op dinsdag 3 mei om 19.30 uur. Dan staat De Talks volledig in het teken van Meer grip op HR- en salarisadministratie. Personeelsadviseur Heidi Hamelinck en Conny Helemigh van TK advocaten notarissen gaan tijdens deze Talks dieper in op de tools waarmee je kan werken, zodat je meer grip krijgt op – en minder tijd kwijt bent aan – jouw HR- en salarisadministratie. Ook zijn we behulpzaam met het aanbieden van HR-ondersteuning, zoals het begeleiden van re-integratietrajecten en reorganisaties of het opstellen van een personeelsreglement.

Zorg ervoor dat je erbij bent en meld je nu alvast gratis aan!

 

Meer artikelen