Zoeken op

Zoeken op

Alles

10 februari, 2023

Verslag Webinar | Grip op je bedrijfsgroei

Hoe houd je grip op jouw bedrijf als het hard groeit en hoe blijf je in controle als ondernemer? We gingen hierover in gesprek met Adviseur MKB Ingmar Bouma en ondernemer Remi Gaal. Lees het verslag!

Consultmoment en whitepaper
Verslag bedrijfsgroei

Schoonmaakbedrijf Rein Gaal B.V.

Remi heeft enkele jaren geleden het familiebedrijf overgenomen en heeft de afgelopen jaren een extreme groei doorgemaakt. Inmiddels telt de onderneming ruim 250 medewerkers en een groot aantal (grote) klanten in de schoonmaak. Zijn bedrijf begon in 1973, bijna vijftig jaar geleden! “Het is een mooi jaar voor ons”. Bekijk hieronder de bedrijfsvideo.

Organisatiestructuur

Stel: je bent ondernemer en jouw bedrijf begint hard te groeien. Er ontstaat steeds meer behoefte aan structuur en formeel leiderschap. De ‘vrijblijvende’ manier van werken van ‘vroeger’ werkt niet meer. Het vormgeven van structuur blijft voor veel bedrijven lastig. Dus wat moet er concreet binnen jouw organisatiestructuur veranderen?

Beginnen aan managementlaag

Na de pioniersfase en het aantal medewerkers rond de 20-30 komt te liggen, begint vaak de eerste managementfase. De ondernemer kan niet alles zelf meer en moet taken gaan delegeren. Vaak zie je hierdoor een MT ontstaan met verschillende expertises: Sales, Finance, Inkoop, Operationeel.

Impact maken met management

In groeiende ondernemingen zie je dat er op een gegeven moment taken en verantwoordelijkheden vastgelegd moeten worden. Niet iedereen kan zomaar iets doen. Afspraken en duidelijkheid zijn erg belangrijk in deze fase.

Opleiding en doorontwikkelen als management is superbelangrijk. Denk hierbij een MD-traject en gerichte opleiding van het management. Een valkuil kan zijn dat het management de groei niet bij kan houden en er medewerkers afvallen. Of nog erger; dat je als ondernemer het niet meer bij kunt houden.

Welke managementstijl is nodig?

In de eerste fase van een onderneming is dit nog niet van belang. Alles is nieuw en de focus ligt vaak op sales en groei van klanten. De dga en zijn eerste werknemers werken hard en zijn continu op zoek naar nieuwe klanten/opdrachten. De lijntjes zijn vaak kort en veel overleg is niet nodig.

Als er afdelingen ontstaan en er een MT gevormd wordt, moet je door de lagen heen de medewerkers nog wel kunnen bereiken. Als er geen eenduidige managementstijl gehanteerd wordt, kan dit leiden tot onrust en angst.

Er zijn veel verschillende managementstijlen, zoals: een autocratische managementstijl, democratische stijl, met een visionaire blik, meer coachend, of juist gericht op samenwerking. Ook is er de laissez-faire stijl: ofwel: laat maar waaien. De filosofie van Patrick Lencioni kan in de praktijk van pas komen.bedrijfsgroei

Meer structuur in je organisatie

Vaak zie je dat groeiende organisaties structuur missen. Er wordt gestuurd op korte termijn en geleefd bij de dag. Een oplossing is om meer planmatig te werk te gaan. Daarom is Ingmar voorstander van het OGSM-Model.bedrijfsgroei
Dit model geeft je handvatten om een organisatiestructuur neer te zetten. De volgende drie punten zijn hierbij belangrijk:

Delegeren

Als we het groeimodel erbij pakken, zie je dat er een delegeerfase komt met bijbehorende crisis.

Managers en leidinggevenden moeten taken loslaten en gaan delegeren. Veel gehoord is: ‘ach ik doe het zelf wel’, want iemand iets uitleggen duurt langer. In deze fase kan je organisatie op slot komen en verlies je potentiële goede jonge medewerkers. Het staat de ontwikkeling in de weg. En je meer ervaren personeelsleden klagen altijd dat ze te druk zijn. Stellen ze wel de juiste prioriteiten en zijn ze wellicht bang om taken over te dragen? Achterhalen van het probleem kan soms complex zijn. Een adviseur met een frisse blik op de organisatie kan goed werken om dit probleem op te lossen.

Anders organiseren

Als je zaken anders organiseert, krijg je vragen. Als je de juiste mensen aantrekt die jouw visie uitdragen en er ook voor gaan en je legt plannen neer, dan is het heel logisch dat daar vragen over komen. Die vragen moet je ter harte nemen, want die worden met een reden gesteld. Denk goed na over de plannen die je vooraf maakt om ze daadkrachtig te maken. Weerstand is voor Remi reflectie voordat je een stap vooruit doet.

In je kracht blijven staan

Je moet bij je visie blijven van waaruit je aan het ondernemen bent. Denk heel goed na over wat voor organisatie je hebt, wat wil je uitstralen. Binnen die kaders kom je op de lange termijn verder. Blijf dichtbij jezelf.

Belangrijke tip organisatievraagstuk

De allerbelangrijkste tip is: zorg voor tijdige en goede opleiding van je management. En durf door te selecteren als je twijfelt of het management over de juiste competenties beschikt.

Financiële ruimte bepalen voor (intern) personeel/overhead

Exploitatiebegroting niet voldoende

Een exploitatiebegroting laat in basis de winstverwachting zien van een bedrijf. Echter, winst alleen is niet voldoende. Het is wel een belangrijke randvoorwaarde voor groei, maar je kunt dan nat gaan op de liquiditeit.

Balansposities zijn net zo belangrijk om inzichtelijk te hebben. Denk aan toename van voorraad, investeringen en debiteurenposities. Met daartegenover de toename van kortlopende schulden. Als dit niet in verhouding is, dan kun je alsnog failliet gaan. Ondanks dat de exploitatiebegroting er superpositief uitziet.

Begroting opstellen niet zinloos

Het doel van de begroting is dat dit als stuurelement gebruikt kan worden. Veelal zie je ondernemers en accountants vergelijken met voorgaand jaar. Echter, bij groeiende bedrijven is dit veel minder van belang. Daarnaast kun je met een begroting ook kijken naar de markt. Vergelijking met de branche is minstens zo belangrijk.

En per kwartaal bijsturen op je begroting is ook altijd goed. Gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Je adviseur kan je hier goed bij helpen. Ingmar noemt dat de peilstok regelmatig even in de organisatie steken.

Wat is het komende jaar de grootste uitdaging voor het MKB?

De afgelopen periode heeft Ingmar diverse jaarafsluitingen gedaan. Tijdens de kwartaalmeetings zag je al dat bij veel ondernemers de energiekosten, brandstofkosten, en personeelskosten fors zijn toegenomen. Tel daarbij dit jaar de stijging van huurlasten (veelal gebaseerd op CPI-indexcijfer van rond de 10%) op en je ziet dat de totale kostenstructuur van bedrijven met gemiddeld 5 tot 10% toenemen.

De grootste uitdaging is hoe je dit door kunt rekenen in je kostprijs en verkoopprijzen. Het advies van Ingmar is om ook kritisch te kijken waar efficiencyvoordelen zijn te behalen. Met dezelfde mensen/middelen meer werk verzetten, dat levert je een concurrentievoordeel op en een hogere marge. Daarnaast is verduurzaming en hierdoor minder afhankelijk zijn van energietarieven superbelangrijk.

Ambities Remi Gaal

Dan zijn wij twee keer zo groot als we nu zijn, een dubbele omzet. Dan zitten we in een mooi nieuw pand. Dat is een reëel doel. Ingmar daagt mij daarin ook uit.

(Groei) kansen schoonmaakbranche

Juist het menselijke waar Rein Gaal B.V. voor staat, zie je te weinig terug. Daar ligt een kans voor ons.

Ratio’s realtime inzien

De belangrijkste ratio`s zijn current ratio, quick ratio en debt ratio. Veelal gaat het in de praktijk om de operationele cashflow, werkkapitaal. Dat is inzichtelijk met de ratio`s, maar kan je ook gewoon inzichtelijk maken in harde euro`s.

Effect op begroting en rendement dempen

Het begint met goed en tijdig inzicht in je eigen kostenstructuur. Ingmar is voorstander om af en toe het business canvas te gebruiken. Het invullen van het Canvas geeft in één overzicht waar de kansen en mogelijke issues zitten. Er zijn verschillende manieren om het effect te verminderen. De meest voor de hand liggende zijn het doorberekenen in je verkoopprijs en/of de kaasschaafmethode om kritisch door je kosten te lopen.

De grootste winst valt te behalen op het gebied van innovatie en het efficiënt inzetten van mensen en middelen. De stijgende energieprijzen dwingen ondernemers om kritisch naar de bedrijfsvoering, openingstijden en inzet van personeel te kijken. Iets waar we de afgelopen jaren in mijn ogen te weinig aan gedaan hebben. Veel is op de automatische piloot gegaan.

Met betrekking tot de energieprijzen heeft Ingmar nog een handige gids geschreven. Die is online te vinden via de website van Moore MTH regio Noord. Deze tijd vraagt om creativiteit en ondernemersgeest.

Jaarlijks omzetgroei, maar krappe liquiditeit. Hoe kan dat?

“Omzet is ijdelheid, winst is gezondheid, maar cash is de realiteit”.

Veel bedrijven zijn gefocust op groei en omzet, maar ze vergeten dat rendement de basis is voor succes. En vervolgens is liquiditeit de realiteit. Bedrijven gaan vaak niet failliet door te weinig werk, maar door een slechte cashflow. Hierdoor ontstaan veelal de problemen.

Belangrijke organsiatie KPI`s

Natuurlijk kijk je naar de omzet, maar het gaat om liquiditeit en rendabel blijven. Hoe kan je kwaliteit leveren, het menselijke aspect borgen, contracten aanhouden. Daarnaast kijken we naar langetermijnprojecten.

Whitepaper en consultmoment

Voor De Talks van vandaag zijn twee infographics en één whitepaper samengesteld door Ingmar, boordevol informatie m.b.t. het thema bedrijfsgroei. Deze vind je terug op de yes-pagina.

Vraag een vrijblijvend consultmoment aan met Ingmar. Daarin kun je in gesprek gaan over jouw persoonlijke situatie. Misschien loop jij namelijk rond met een vraag over de zojuist besproken onderwerpen óf heb jij een totaal andere situatie die je graag wilt delen? Precies daarvoor organiseren wij dit consult, dus aarzel niet en doe er jouw voordeel mee!

Meld je eenvoudig aan via de yes-pagina. We nemen dan morgen contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Financiering/werkkapitaal

Meer grip krijgen op werkkapitaal

Het begint bij goed inzicht. Weet wat je voorraad en debiteurenposities zijn en zorg voor duidelijke processen. Aan efficiënt omgaan met werkkapitaal kun je zelf veel doen. Met een strak inkoopproces, planning en uitvoering van opdrachten kun je de voorraadposities laag houden. Strak debiteurenbeheer en snelle facturatie zorgen voor een betere cashflow.

Verschillende financieringsmogelijkhedenbedrijfsgroei

Het huidige financieringslandschap is enorm. Linksbovenin staan de traditionele banken. De alternatieve partijen verschaffen werkkapitaal en kunnen dat ook snel. Zij kunnen tijdelijk geld beschikbaar stellen, maar zijn wel duurder dan traditionele banken. Voor vastgoed kan je zijn bij real estate finance. Mocht je krap zitten aangaande je debiteurenbeheer, dan kan je daar ook een financiering voor krijgen middels factoring. Daarnaast kan je door (vermogende) particuliere geld ophalen middels crowdfunding. Tot slot zijn er leasemogelijkheden. Denk hierbij aan het financieren van een bedrijfsmiddel, zoals een auto of machine. Een financier zal altijd kijken naar het risico.

Aanmelden De Talks – Bedrijfsfinanciering

Dinsdag 7 maart om 19.30 uur is het weer tijd voor De Talks. Deze keer in het teken van het thema bedrijfsfinanciering: ‘Hoe vind je een passende financiering voor jouw bedrijf?’.

Het is vaak een uitdaging om plannen gefinancierd te krijgen. Waar moet je zijn? En waar juist niet? Hoe presenteer je jouw plannen succesvol aan potentiële financiers? Dat gaan we bespreken in ons webinar.

Meld je nu aan!

Stel: een huisbankier wil geen financiering verstrekken aan een ondernemer, wat kan je doen?

Het advies van Ingmar is altijd om naast de huisbankier ook een andere bank te vragen. De regelgeving omtrent borgstellingskredieten zijn zo ingericht dat het financieren tegen betere voorwaarden vaak bij een andere bank mogelijk is. Grote banken hebben afzonderlijk voorkeuren voor branches, dit kan soms gunstig uitpakken.

Benodigde informatie financieringsaanvraag

Waar in het verleden het verhaal richting de accountmanager van de bank voldoende was voor een financiering, is dat tegenwoordig een stuk lastiger. Tot een miljoen financiering krijg je veelal niet eens een accountmanager te spreken. De fiattering gaat veelal automatisch of via diverse personen. Des te belangrijker is de informatie die aangeleverd moet worden:

Tijdspad verstrekking financiering

Er zijn partijen die heel snel kunnen. Denk aan New 10 en Fundr. De aanvraag moet dan wel redelijk standaard zijn, bij maatwerk duurt het vaak enkele weken tot maanden. Zorg dus voor tijdige signalering van je financieringsbehoefte.

Whitepaper en consultmoment

Het is nog steeds mogelijk om je vrijblijvend aan te melden voor een consultmoment met Ingmar. Wij snappen namelijk dat het fijner kan zijn om een specifieke situatie 1-op-1 met hem te bespreken. Vaak is elke casus of situatie weer verschillend. Om die reden organiseren wij dit consult, zo kunnen wij namelijk effectiever meedenken en jou écht helpen.

Meld je eenvoudig aan via de yes-pagina. We nemen dan morgen contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Zoals net ook aangegeven kan dat fysiek, maar ook zeker online.

Inzicht in de investeringsruimte

Het begint om dit mee te nemen in de begroting. Ingmar adviseert zijn klanten om vanuit cashflow te gaan begroten. Welk bedrag van de operationele cashflow wil je gaan investeren, reserveren voor groei en /of uitkeren als dividend. Denk bij investeren ook aan de financieringsopties.

Wanneer geef je zelf geen leiding meer?

Dit hangt erg af van de specifieke situatie. Er komt een moment dat je zelf niet meer de dagelijkse leiding kunt geven, maar dat overlaat aan een tussenlaag (MT). De rol van de ondernemer verandert dan meer naar strategisch niveau. Veelal zie je dat vanaf de delegeerfase.bedrijfsgroei

Goede bedrijfsleider of directeur vinden

Dat heeft voornamelijk met je eigen mindset te maken. Een goede bedrijfsleider of directeur kan soms ontstaan uit het doorgroeien van een goede werknemer. Of gericht gaan zoeken naar het juiste profiel. Mijn ervaring is dat als een ondernemer er voor openstaat, diegene dan ook een geschikt persoon tegenkomt. In veel gevallen zie je ook dat de directie opgeknipt wordt in verschillende profielen. Je kunt dan als ondernemer de touwtjes in handen houden, maar het operationele management opsplitsen in finance, sales en dagelijkse leiding.

Aanmelden Webinar Bedrijfsfinanciering

Op dinsdag 7 maart zijn we terug bij jou met De Talks. Dan in het teken van: ‘Hoe vind je een passende financiering voor jouw bedrijf?’ Er zijn veel mogelijkheden om een financiering te vinden voor jouw bedrijf, mits je de weg weet. Met de juiste financiering kun je jouw plannen realiseren. Toch is het geregeld een uitdaging om plannen gefinancierd te krijgen. Waar moet je zijn? En waar juist niet? Hoe presenteer je jouw plannen succesvol aan potentiële financiers? In de Talks van 7 maart gaan we in gesprek over traditionele én nieuwe financieringsbronnen.

Meld je nu aan!

Meer artikelen