Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 maart, 2023

Verslag Webinar Passende financiering

Er zijn veel mogelijkheden om een financiering te vinden voor jouw bedrijf….mits je de weg weet. Met de juiste financiering kun je jouw plannen realiseren. Toch is het geregeld een uitdaging om plannen gefinancierd te krijgen. Waar moet je zijn? En waar juist niet? Hoe presenteer je jouw plannen succesvol aan potentiële financiers? We gingen in gesprek met Franc Kapitein en Rob Koops.

Terugkijken webinar
Verslag Webinar Passende financiering

Financieringsmarkt

Hoe ziet de financieringsmarkt er op dit moment uit en wat is de impact van economische onzekerheid op de financieringsmarkt? Dat bespreken we in dit artikel. Lees verder!

Lees artikel financieringsmarkt

Passende financiering

Hoe vind je een passende financiering en hoe stel je de gewenste financieringsoplossing vast? Dat bespreken we in dit artikel. Ook gaan we in op hoe je een informatiememorandum opstelt en hoe de bank een financieringsaanvraag beoordeelt. Lees verder!

Lees artikel passende financiering

Vragenronde 1

Wat is de best aanbevolen methode en termijn om een vraag naar herfinanciering te presenteren?

Het begint allemaal met het onderkennen van een goede aanleiding c.q. reden voor herfinanciering. Hierover zal dus het gesprek in eerste instantie gaan. Aan de hand daarvan volgt een financieringsbehoefte en volgt uit welke financieringsbronnen geput kan worden. Voor een succesvolle financieringsaanvraag stellen wij doorgaans een uitgebreid, maar helder financieringsmemorandum op.

Hoe kan ik blijven investeren in mijn mensen, voertuigen, machines en gereedschappen en een mooie nieuwe locatie realiseren?

De vraagsteller noemt verschillende investeringen in diverse bedrijfsmiddelen. Zonder de casus inhoudelijk te kennen, zou een optimale financiering in dit geval wel een zogenoemde stapelfinanciering kunnen zijn. Die lichten we verderop in het verslag toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Hoe zit het met de financiering van vastgoed, welke aangewend wordt voor de huisvesting van internationale medewerkers?

Rondom de financiering van huisvesting van internationale medewerkers hangt een negatieve zweem, denk hierbij aan veel medewerkers die in één appartement worden gestopt.

Voor een aantal gemeenten is nog een specifieke vergunning nodig om buitenlandse medewerkers te mogen huisvesten. De haalbaarheid van de financiering is heel casusspecifiek en is onder meer afhankelijk van de branche en financiële gegoedheid van de kredietnemer en de hoogte van de financiering ten opzichte van de marktwaarde. Banken zijn daarbij terughoudender dan zogenaamde alternatieve financieringspartijen.

Banken zijn niet altijd bereid bedrijven met een buitenlandse aandeelhouder te financieren. Wat is hiervan een mogelijke reden en hoe is dit op te lossen?

Banken moeten weten met wie ze zaken doen, de know-your-customerafdeling van de bank is de snelstgroeiende afdeling van de bank. De banken zijn bang dat ze mogelijk indirect betrokken raken bij criminele activiteiten of terrorisme. Buitenlandse aandeelhouders zijn lastiger door te lichten. Veel financiers vragen een vorm van privé-commitment in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid of borgstelling. Als deze in een worstcasescenario uitgewonnen dient te worden is dat complexer met buitenlandse aandeelhouders. Maar het is wel mogelijk; wij hebben onlangs nog in een financiering begeleid met één buitenlandse aandeelhouder.

Hoe zit het met de beoordeling van kredietrisico en de invloed daarvan op het rentetarief in het algemeen? Hoe komt het dat er onderlinge verschillen zijn tussen de diverse aanbieders?

In het algemeen kun je stellen dat een rentetarief bestaat uit enerzijds een basisvergoeding die gebaseerd is op de actuele marktrente en anderzijds uit een klant specifieke opslag. Deze opslag hangt weer af van diverse factoren:

Al met al leidt dit tot een rating waarbij kans op faillissement, vordering ten tijde van faillissement en uitwinningskans bij faillissement in een formule worden geperst met als uitkomst een pricing. Verder is er doorgaans commerciële ruimte om te komen tot een competitieve aanbieding. Dat laatste maakt dat er verschillen bestaan tussen de diverse aanbieders.

Welke ondergrenzen hanteren in het algemeen de verschillende financiers tegenwoordig?

Dat hangt sterk van de aanbieder af. Er is zeker een soort terugtrekkende beweging bij de grootbanken waar te nemen als het om het kleinere MKB gaat. En dat betekent tegelijkertijd dat er nieuwe aanbieders in dat gat duiken, met soms heel goed passende, al dan niet tijdelijke financieringen. Denk aan ‘Voldaan’ o.i.d. Maar ook banken hebben hun eigen startups voor deze doelgroep. Bijvoorbeeld New10 van ABN Amro. Het kenmerk is dat deze financieringen nagenoeg volledig online kunnen worden aangevraagd en afgewikkeld binnen een termijn van 1 à 3 dagen.

Let op: je moet aan de voorkant al voldoen aan de eisen en dus passen binnen het keurslijf. Het is dus zeker geen maatwerk.

Consultmoment

Ga in gesprek met Franc en of Rob over jouw persoonlijke situatie. Misschien loop jij namelijk rond met een vraag over de zojuist besproken onderwerpen óf heb jij een totaal andere situatie die je graag wilt delen. Precies daarvoor organiseren wij dit consult, dus aarzel niet en doe er jouw voordeel mee!

Meld je even eenvoudig aan via de yes-pagina. We nemen dan contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Financieringsbehoefte per ondernemingsfase


In deze grafische weergave zie je dat er naar gelang de onderneming volwassener wordt het aantal financieringsoplossingen toenemen. Het is dus belangrijk om goed te begrijpen in welke levensfase de onderneming zich bevindt en daarop ook de financieringsinvulling af te stemmen.

‘Stapelen’, wat betekent dat?


Dit leggen we uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. In deze grafiek is het stapelen al tot uiting gebracht. Links van de rode lijn kwalificeren we als weerstandsvermogen en rechts van de lijn als vreemd vermogen. De verschillende financieringen zijn in feite op elkaar gestapeld tot de som van de volledige financieringspost. Dit soort financieringen zien we steeds meer en ook met verschillende partijen. De operational lease was in deze casus bijvoorbeeld bij een andere bank dan de bankhypotheek.

Vragenronde 2

Moet ik voor projectfinanciering hetzelfde traject volgen of zijn er ook andere partijen voor?

Het kenmerkende verschil tussen een normale financiering en een projectfinanciering is dat er een kop en een staart aan zit. Je zult het normale traject moeten doorlopen en een financieringsmemorandum opstellen. Maar er zijn andere partijen voor die zich speciaal richten op projectfinanciering.

Wat is de reden dat er voor aankoop van horecapanden geen financiering is te vinden?

Wij zien nog wel panden gefinancierd worden, ook in de horeca. Wat ons betreft zijn er wel mogelijkheden. Horeca wordt gezien als een meer risicovolle branche, waardoor banken terughoudender zijn.

Hoe wordt er momenteel aangekeken naar financiering van commercieel vastgoed?

Er zijn meerdere partijen die commercieel vastgoed financieren. Heel belangrijk hierbij is hoe het complete plaatje eruitziet.

Waar kunnen we terecht voor een overbruggingskrediet vanwege de financiële periode door corona?

Je zou aan alternatieve financieringsvormen kunnen denken. Maar als het perspectief zo goed is, willen we graag het verdiepende gesprek aangaan.

Welke financiering is op dit moment het best voor het aanschaffen van een bedrijfspand?

Een financiering is heel casusspecifiek. Er zijn verschillende gespecificeerde partijen hiervoor. Maar we moeten hierbij kijken naar het volledige plaatje om te beoordelen welke financiering het beste past.

Wat zijn de mogelijkheden voor startende ondernemers met financieringsplannen?

Dat hangt heel erg af van de historie; wat hebben ze de afgelopen drie jaar laten zien? Het hangt dus af van de resultaten.

Consultmoment

Wij snappen dat het fijner kan zijn om een specifieke situatie 1-op-1 met Franc of Rob te bespreken. Vaak is elke casus of situatie weer verschillend. Om die reden organiseren wij dit consult, zo kunnen wij namelijk effectiever meedenken en jou écht helpen.

Meld je eenvoudig aan via de yes-pagina. We nemen dan contact met je op om een geschikt moment af te spreken om elkaar te ontmoeten. Zoals net ook aangegeven kan dat fysiek, maar ook zeker online.

Aanmelden De Talks – Belastingheffing bij overlijden

Op dinsdag 4 april zijn we terug bij jou met De Talks. Dan in het teken van: ‘Belastingheffing bij overlijden’.

Overlijden is nooit leuk. Te veel belasting betalen ook niet. Hoe kun je voorkomen dat het te veel is. Wat kun je regelen zodat je jouw nabestaanden financieel verzorgd achterlaat? Het inwinnen van advies over de fiscale gevolgen bij overlijden, het maken van een financiële planning en het opstellen van een testament geeft rust en duidelijkheid. Voor jezelf. Voor jouw partner. Én voor jouw kinderen. Zolang je leeft en ook daarna. Zorg dat je erbij bent, laat je informeren en stel live jouw vragen. Dinsdagavond, 4 april, half 8 ’s avonds.

Meld je nu aan

Meer artikelen