Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 mei, 2023

Verslag Webinar Succesvol ondernemen in het buitenland

Denk je er als ondernemer over om te gaan exporteren, overweeg je om een buitenlandse vestiging te openen of om een bedrijf over te nemen in het buitenland? Dan krijg je te maken met de verschillende uitdagingen van internationaal ondernemen.

Wat is voor jou als ondernemer de meerwaarde van een accountant met een internationaal netwerk? Waar moet je op letten bij fiscale emigratie? Hoe onderneem je succesvol in het buitenland? En hoe start je in het buitenland? We gingen daarover in gesprek met Dennis Mes en Erwin Morriën.

Aanmelden consult of whitepaper
Verslag Webinar Succesvol ondernemen buitenland

Meerwaarde van een accountant met een internationaal netwerk

Als je onderneemt in het buitenland, of vanuit het buitenland onderneemt in Nederland, dan heb je te maken met belastingwetten en fiscale regelingen die per land verschillen. Daarnaast zijn er ook nog de verschillen in taal, cultuur en de overige wet- en regelgeving. Kortom: ondernemen in het buitenland brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee. Daarom is het fijn om een businesspartner te hebben die de weg kent in het land waar je zakendoet, die weet hoe het ondernemersklimaat er is en die de taal spreekt. Onze internationale specialisten helpen je graag met advies, nieuwe inzichten, tips en alle uitdagingen bij internationaal ondernemen.

Lees het artikel Meerwaarde van een accountant met een internationaal netwerk

Hoe onderneem je succesvol in het buitenland?

Zie je kansen voor jouw bedrijf in het buitenland en wil je gaan exporteren? Of overweeg je een vestiging te openen in een ander (Europees) land, of een buitenlandse leverancier of concullega over te nemen? Dan krijg je naast alle kansen, ook te maken met verschillen in taal, cultuur en wet- en regelgeving. Wat zijn zoal de verschillen en de veel voorkomende valkuilen? En hoe bereid je je daar het beste op voor? Wij zetten het voor je op een rij.

Lees het artikel Hoe onderneem je succesvol in het buitenland?

Waar moet je op letten bij fiscale emigratie?

We zien in onze praktijk veelvuldig dat mensen voor kortere of langere tijd naar het buitenland gaan om daar te werken en/of te wonen. Er zijn mensen die vanwege de liefde in het buiteland gaan wonen en hun Nederlandse baan behouden. Andere willen in een warmer klimaat van hun pensioen genieten of willen permanent gaan wonen in het land waar ze eerst alleen een tweede huis hadden. Dergelijke stappen hebben een behoorlijk aantal fiscale gevolgen. We zetten ze voor je op een rij.

Lees het artikel Waar moet je op letten bij fiscale emigratie

Vragenronde 1

Welke problemen kun je tegenkomen en welke risico’s loop je als aandeelhouder van een Duitse GmbH, als je aandelen zijn ondergebracht in een Nederlandse bv?Deze vraag komt van Pedro die aandeelhouder is van een Nederlandse bv. Die Nederlandse bv houdt alle aandelen van de Duitse GmbH, waardoor Pedro indirect dus alle aandelen van de GmbH houdt. Dit is een veelvoorkomende structuur. Verrassend is hierin echter dat Duitsland bronbelasting inhoudt bij een dividenduitkering van de GmbH aan de Nederlandse bv. Eigenlijk is dit binnen de Europese Unie niet toegestaan, maar Duitsland trekt zich daar niets van aan. In een omgekeerde situatie, waarin de GmbH de aandeelhouder zou zijn van de Nederlandse bv, zou bij een dividenduitkering door de bv aan de GmBH, deze niet belast worden door Nederland. Dat is een speciale regeling in de Nederlandse dividendbelastingwetgeving die onder voorwaarden, waaronder het aanwezig zijn van een belastingverdrag, dividenduitkering vrijstelt van Nederlandse heffing.

Terugvragen Duitse heffing

Overigens kan de Duitse heffing op het dividend wel worden teruggevraagd, maar dat kost tijd en geld. Het is wel belangrijk dat de Duitse belasting terugkomt, want onder de Nederlandse regels is er in deze situatie geen verrekening of iets dergelijks mogelijk.

Het is voor een geheel Nederlands bedrijf heel lastig om in het buitenland de normale dingen voor elkaar te krijgen. Denk aan het verkrijgen van bankrekeningen in bijvoorbeeld de UK. Of aan het verkrijgen van een Security Bond in bijvoorbeeld de USA, als je geen native citizen bent met een credit score. Hoe ga je daarmee om?

Dit soort dingen kunnen inderdaad vrij lastig zijn. Zoals het ook voor buitenlandse ondernemingen ontzettend lastig kan zijn om in Nederland een bankrekening te openen. Vanwege de kennis en contacten schakelen we binnen het Moore Global netwerk hiervoor de hulp van de collega’s in het betreffende land in. Dit is geen directe garantie voor succes, maar je hebt wel een voorsprong en bent in goede handen bij een partij die de regels, routes en ingangen kent.

Hoe kun je financiële risico’s afdekken bij zakelijke transacties met het buitenland? Bijvoorbeeld bij het voorfinancieren van goederen?

De mogelijkheden hiervoor zijn sterk afhankelijk van het soort goederen waarvoor zekerheid gewenst is. Verder zien we geregeld dat de betalingstermijnen in de internationale handel aanzienlijk langer zijn dan in de nationale handel. Het is daardoor een heel belangrijk aspect om succesvol zaken te kunnen doen in of met het buitenland. In zijn algemeenheid kunnen we de financiering onderverdelen in:

Hoe het zit met de T1-belastingregeling en de afdek-afnemersrisico?

De T1 gaat over extern unie-douanevervoer, het vervoer van niet-uniegoederen van punt a naar punt b binnen de unie, waarvoor bij de douane een T1-aangifte moet worden gedaan. Hiervoor geldt veel regelgeving die per situatie verschilt.

Ook voor het afdekken van ondernemersrisico’s zijn de mogelijkheden erg afhankelijk van het type ondernemersrisico dat je wilt afdekken. Want elke situatie waarin je als ondernemer verkeert, brengt zijn unieke eigen risico’s met zich mee. In sommige gevallen kun je voor een verzekering met dekking in het buitenland kiezen. In andere gevallen moet je afwegen of je een buitenlandse rechtspersoon wilt oprichten om aansprakelijkheid te beperken, of dat je liever als Nederlands bedrijf in het buitenland registreert.

Kortom: deze vraag zullen we na de Talks met de klant bespreken. Hiervoor zullen we onze collega’s van de BTW-afdeling inschakelen, die alles weten van de regels over internationaal goederenverkeer. Zij kunnen de situatie van deze klant goed beoordelen en bepalen hoe we hem het beste kunnen helpen.

Hoe ga je om met installatiewerkzaamheden in het buitenland, bij voorkeur België, en welke regels gelden er?

Er zijn landen waar de installatiewerkzaamheden, onder omstandigheden, kunnen leiden tot belastingplicht (voor de vennootschapsbelasting). Dat wordt een VI genoemd. In België hebben we onlangs een dergelijk geval aan de hand gehad. In dat geval duurden de installatiewerkzaamheden langer dan 12 maanden waardoor België, op grond van het Belastingverdrag tussen België en Nederland, belasting mocht heffen over de winst behaald op het project in België.

Kun je de positie op de Belgische markt beter van uit een Nederlandse of vanuit een Belgische entiteit uitbouwen? En hoe bouw je een sterk team op?

De vraag over het uitbouwen op de Belgische markt is helaas in zijn algemeenheid niet zo te beantwoorden, omdat dit sterk afhankelijk is van de aard van de onderneming. Ook de vraag over het opbouwen van een sterk team, hangt af van het soort werkzaamheden. Het is uiteraard altijd van groot belang dat je de juiste mensen kiest en aandacht geeft aan de groei.

Hoe pakken we het verhuren, voor onbepaalde tijd, van een hypotheekvrije woning op Curaçao belastingtechnisch het beste aan? Wat moet er op Curaçao worden opgegeven en wat in Nederland, als we nog in Nederland blijven wonen?

In het internationale belastingrecht geldt in het algemeen, dat inkomsten van onroerend goed belastbaar zijn in het land waar het onroerend goed is gelegen. Het land waar de eigenaar woont stelt deze opbrengsten dan vrij van heffing, waardoor er geen dubbele belastingheffing optreedt.

Afhankelijk van de regels op Curaçao, dien je je daar te registreren als verhuurder van vastgoed en daar ook aangifte te doen. Deze inkomsten moet je ook in jouw Nederlandse aangifte opnemen. Daarnaast moet je ook een aftrek opnemen, ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

In Nederland valt het vastgoed op Curaçao, in Box 3 (de vermogensbox). De vrijstelling die geclaimd kan worden, is onder omstandigheden niet heel royaal. Het is daarom verstandig om op basis van de feitelijke situatie en inschatting een berekening te laten uitvoeren om de financiële gevolgen van de verhuur nauwkeuriger te bepalen.

Doe je voordeel met de whitepaper International R&D Facilities

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) worden in meerdere landen toegepast, vanwege het belang van innovatie voor economische groei en welvaart. Deze fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen beschikbaar zijn voor bedrijven die hebben geïnvesteerd in (of overwegen te investeren in) de ontwikkeling of verbetering van een product of proces. In de whitepaper International R&D Tax Facilities die Dennis en Erwin speciaal voor De Talks van vandaag hebben opgesteld, vind je een overzicht van de verschillende stimuleringsmaatregelen in een aantal Europese landen. Deze whitepaper vind je terug op onze Yes-pagina.

Hoe start je een onderneming in het buitenland?

Als je bedrijf groeit of je ziet mooie kansen in het buitenland, dan overweeg je misschien wel om een buitenlandse vestiging te openen of om een bedrijf over te nemen in het buitenland. Hoe ga je daarbij te werk, aan welke regels ben je dan gebonden en wat komt er allemaal bij kijken?

Lees het artikel Hoe start je een onderneming in het buitenland?

Vragenronde 2

Zijn er landen waarvan jullie adviseren om er weg te blijven?

Allereerst zijn er in alle landen mogelijkheden om succesvol te ondernemen. Wel zijn er een aantal landen, bijvoorbeeld landen die op een sanctielijst staan, waarbij het handelen met die landen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarom adviseren wij om dit goed in de gaten te houden.

Rusland is bijvoorbeeld op de lijst met niet-coöperatieve landen geplaatst door de Europese Unie en Rusland had bovendien ons verdrag met hen al opgezegd. Hierdoor is handeldrijven of zakendoen in en met Rusland, vanuit fiscaal perspectief al veel minder aantrekkelijk. Dat is overigens een steeds groter probleem.

Verder hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld het verdrag tussen de VS en Hongarije met ingang van 1 januari 2024 opgezegd. Dat creëert allerlei fiscale problemen en uitdagingen. Hele structuren moeten worden aangepast om niet met een veel hogere belastingheffing geconfronteerd te worden. Het belastingverdrag lijkt steeds vaker als wapen ingezet te worden in de politieke arena. Soms treft dat landen waar je geen uitzonderlijkheden verwacht.

Wat zijn de ervaringen met Italië?

Wij hebben een paar Italiaanse klanten in onze klantenportefeuille met een vennootschap in Nederland. Daarnaast hebben we eens een klant geholpen die vanuit Nederland aan particulieren in Italië leverde en zich niet bewust was van de BTW-consequenties. Italië heeft de reputatie dat men het daar niet zo nauw met de regels neemt. Maar juist daardoor is de Italiaanse Belastingdienst behoorlijk streng.

Is het verstandig om een vennootschap op te richten in het buitenland of kun je ook gewoon beginnen?

Je kunt in het buitenland beginnen, maar niet gewoon, als gewoon onvoorbereid betekent. Het starten van een bedrijf in het buitenland vraagt om goede voorbereiding. Want je krijgt te maken met verschillen in taal, cultuur en wetgeving. Het is essentieel om hier kennis van te nemen en ook van de wensen en verwachtingen van de consumenten en de andere belanghebbenden zoals personeel, belastingdienst, etc.

In vaktermen betekent deze vraag overigens of je in het buitenland een vennootschap moet oprichten of als eenmanszaak kan starten. Afhankelijk van het land, kan allebei prima. Wij hebben zelf een voorkeur voor het oprichten van een vennootschap, omdat daarmee de bedrijfsactiviteiten helder afgebakend zijn en de aansprakelijkheid van de privépersonen vaak beter beschermd wordt.

Kun je vanuit Nederland de administratie en aangiften voor het buitenland doen?

De vraag is of je het moet willen. De boekhouding doen vanuit Nederland is het meest laagdrempelig. Maar er zijn landen die bijvoorbeeld een wettelijk verplicht grootboekrekeningschema kennen. Of landen waarbij de staat faillissement aanvraagt als je een negatief eigen vermogen hebt.

We hebben klanten die de administratie van hun Nederlandse vennootschappen in het buitenland centraal voeren. Meestal gaat de administratie redelijk goed, maar voor specifieke dingen, zoals het boeken van de loonjournaalpost, er is wel vaak wat hulp nodig. Dat gaat soms goed en soms vergt dat meer herstelwerk dan dat het kosten heeft bespaard.

Aangiftes doen zou je eigenlijk altijd moeten neerleggen bij een partij die daar ervaring mee heeft in het betreffende land. Net zoals het voor veel Nederlandse ondernemers al een flinke opgave is om hun Nederlandse aangifte BTW of vennootschapsbelasting te doen. Je kunt je dan ook afvragen of het een goed idee is om een buitenlandse aangifte (ook niet altijd in het Engels) wel zelf op te pakken.

Laat je goed adviseren

Internationaal ondernemen brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee. Wij zetten onze kennis en die van onze internationale partners graag in om je te adviseren over de van toepassing zijnde fiscale regelingen, belastingverdragen, andere internationale regelingen en de belastingheffing in het buitenland.

In een vrijblijvend consultmoment met Dennis en/of Erwin kunnen we bepalen wat voor jouw situatie het meest voordelig en aantrekkelijk is en welke specialist we voor jou kunnen inschakelen. Meld je daarvoor eenvoudig aan via de Yes-pagina. We nemen dan binnenkort contact met je op voor het maken van een afspraak. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Goed advies

Meer artikelen