Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 april, 2021

Versoepeling beleid internetvergoeding thuiswerkende medewerker

Onlangs heeft de Belastingdienst het standpunt over de mogelijkheid om een internetvergoeding vrijgesteld aan werknemers te kunnen vergoeden aangepast.

Een werkgever kan de noodzakelijke gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen die een medewerker nodig heeft voor de vervulling van zijn dienstbetrekking vrijgesteld verstrekken of vergoeden. Deze kosten komen dus niet ten laste van het werkkostenbudget.

Meer artikelen
internetvergoeding thuiswerkende medewerker ST21

Wanneer is een voorziening noodzakelijk?

De werkgever is degene die bepaalt of de voorziening noodzakelijk is en hij is ook degene die de voorziening betaalt en niet doorbelast aan zijn medewerkers. Onder de noodzakelijke voorzieningen kunnen ook de internetkosten voor de thuiswerkende medewerker vrijgesteld vergoed worden.

Op basis van het voorgaande standpunt van de Belastingdienst kon een werkgever de internetkosten alleen vergoeden voorzover hij deze kosten noodzakelijk voor de medewerker achtte en mocht geen onderscheid maken tussen medewerkers die parttime of fulltime (thuis) werken. Voor beide groepen moest de vergoeding gelijk zijn. Dit leidde soms tot gekunstelde situaties.

De Belastingdienst is van gedachten veranderd en heeft nu het standpunt ingenomen dat de werkgever de kosten van het internet van de (gedeeltelijk) thuis werkende medewerker niet volledig hoeft te vergoeden om te voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat een werkgever de hoogte van de vergoeding dus kan afstemmen op het aantal uren van de medewerker of naar rato van het aantal thuiswerkdagen in de week.

De Belastingdienst blijft het standpunt innemen dat het internet thuis noodzakelijk moet zijn voor de vervulling van de dienstbetrekking. Op het moment dat een medewerker niet meer thuis werkt dan is het geen vrijgestelde vergoeding meer. Werkt een medewerker na de Coronacrisis nog een dag per week structureel thuis dan mag de werkgever nog wel de kosten van het internet blijven vergoeden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn werkkostenbudget.

Let op! Uitsluitend de kosten van het internet thuis voldoen aan de criteria voor een vrijgestelde vergoeding. Indien een medewerker een zogenoemd 3 in 1 abonnement heeft dan zal er een specificatie van het abonnement opgevraagd moeten worden en mag alleen het deel dat betrekking heeft op internet vrijgesteld vergoed worden. De televisie en vaste telefoonkosten vallen hier buiten.

Heb je vragen of wil je graag persoonlijk advies? Neem gerust contact op met Jochem van den Berg, adviseur loonheffingen/arbeidsrecht bij Moore MTH.

Meer artikelen