Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 april, 2022

Vooruitzicht rechtsherstel box 3

De staatssecretaris maakte de contouren kenbaar voor het box 3-rechtsherstel en het vooruitzicht van box 3 de komende jaren. Daaruit volgt het volgende:

Nanda Verhoeven
Medewerker Vaktechniek

Rechtsherstel

Doelgroep: het kabinet zal nog gaan beslissen of alleen de groep bezwaarmakers rechtsherstel krijgt of dat de groep wordt uitgebreid met ook de niet-bezwaarmakers. Naar verwachting wordt de keuze uiterlijk 1 juni kenbaar gemaakt. Het is dus nog even afwachten. De mogelijkheid bestaat echter dat de uitspraak van de Hoge Raad wordt afgewacht in een procedure die daar nu ligt die ook betrekking heeft op deze vraag. De Hoge Raad heeft aangegeven binnen zes maanden met de uitspraak te komen.

Herstel: voor de jaren 2017-2022 volgt automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Daarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Er zal voor dit automatische rechtsherstel geen werkelijk rendement worden opgevraagd.

Er wordt nagedacht over twee varianten:

  1. Spaarvariant: Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke onderverdeling, waarbij voor sparen een forfait (vast percentage dat voor iedereen geldt) zal gelden van rond de 0%, en voor al het overige vermogen een forfait op basis van het meerjarig rendement op beleggingen. Ook komt er dan voor schulden een aftrek op basis van de actuele hypotheekrente.
  2. Forfaitaire variant: iedere vermogenscategorie (dus sparen, obligaties, aandelen, onroerende zaken, etc.) krijgt een eigen forfait op basis van het gemiddelde rendement per jaar op die vermogenscategorie.

Ook de definitieve keuze voor welke variant het gaat worden volgt naar verwachting uiterlijk 1 juni. Vanaf 1 juli zal het rechtsherstel dan verwerkt worden.

2023-2024

Voor deze jaren komt er spoedwetgeving. Deze zal naar verwachting aansluiten bij de uiteindelijke vormgeving van het rechtsherstel.

2025 e.v.

Er ligt nu het plan om het box 3-stelsel vanaf 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Daarbij zal jaarlijks belasting worden geheven over de reguliere inkomsten (rente, huur, dividend, etc.) maar ook over de waardeontwikkeling van de vermogensbestanddelen.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen