Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 januari, 2021

Wat is een jaaropgave?

Een jaaropgave of jaaropgaaf vermeldt de loon-gegevens van een werknemer in een bepaald jaar. De werknemer heeft daardoor een totaalplaatje van het inkomen dat hij bij een werkgever heeft verdiend. De bedragen op de jaaropgave gebruikt hij bij zijn belastingaangifte.

Meer artikelen
Wat is een jaaropgave

Is een jaaropgave verplicht?

Ja, het verstrekken van een jaaropgave is wettelijk verplicht, zoals dat ook geldt voor het uitdelen van een salarisspecificatie. Als werkgever krijg je met deze verplichting te maken vanaf je aanmelding als werkgever bij de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer expliciet vraagt om een jaaropgave. Je moet deze dus altijd aan je personeel geven.

Wanneer verstrek je de jaaropgave?

Je moet de jaaropgave binnen een redelijke termijn verstrekken. De meeste werkgevers geven in januari of februari de jaaropgave over het afgelopen kalenderjaar. Als iemand in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag je de jaaropgave al eerder verstrekken, bijvoorbeeld bij de eindafrekening.

Welke gegevens moet een jaaropgave bevatten?

De jaaropgave heeft een aantal verplichte onderdelen. De Belastingdienst noemt in het handboek de volgende gegevens:

 1. naam- en adres­gegevens werknemer
 2. naam- en adres­gegevens werkgever
 3. loon voor de loonbelasting/volks­verzekeringen dat de werknemer heeft gekregen
 4. loonbelasting/premie volks­verzekeringen die je hebt ingehouden
 5. totaalbedrag van de arbeidskorting die je hebt verrekend
 6. burgerservicenummer (BSN)
 7. loon voor de Zorg­verzekeringswet (Zvw)
 8. totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die je hebt verrekend
 9. of je bij de berekening van de loonbelasting/premie volks­verzekeringen rekening hebt gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer
 10. bijdrage Zvw die je hebt ingehouden op het nettoloon van de werknemer
 11. werkgeversheffing Zvw
 12. totaal van de premies werknemers­verzekeringen

 

Mag je ook een elektronische jaaropgave verstrekken?

Ja. De jaaropgave is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen specifieke eisen zijn voor de manier waarop je de jaaropgave opstelt. Een elektronische jaaropgave behoort dus ook tot de mogelijkheden. Via het werknemersloket.nl kan de werknemer de jaaropgaaf downloaden.

Kan de loonstrook ook gelden als jaaropgave?

Ja. De laatste loonstrook van het jaar kan ook doorgaan als jaaropgave. Uiteraard moet je op deze loonstrook dan wel alle gegevens vermelden die op de jaaropgave moeten staan.

Bron: Belastingdienst

Heb je vragen over het bovenstaande of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen