Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 maart, 2020

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

Heeft het coronavirus invloed op jouw bedrijf en heb je daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden.

Maatregelen Coronavirus
belastinguitstel

Coronavirus

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor bedrijven, en niet alleen voor die in ‘besmette’ gebieden. Ook afnemers en toeleveranciers kunnen hun omzet zien dalen als gevolg van het virus.

Werktijdverkorting

Als je tijdelijk minder werk hebt voor je werknemers en ontslag niet aan de orde is, kan werktijdverkorting mogelijk een oplossing bieden. Jouw werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering via het UWV.

Let op!
Werktijdverkorting is uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing. Werktijdverkorting kan dan ook alleen maar betrekking hebben op een periode tussen 2 en 24 weken.

Bij een verwachte langere duur zal geen vergunning worden afgegeven. Ook moet naar verwachting minstens 20% van de arbeidscapaciteit niet worden benut.

Buitengewone omstandigheden

Werktijdverkorting is alleen mogelijk bij buitengewone omstandigheden die geen gewoon ondernemersrisico zijn. Het coronavirus kan zo’n buitengewone omstandigheid zijn voor jouw bedrijf.

Vergunning

Een vergunning om werktijdverkorting toe te mogen passen, vraag je digitaal aan via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op het formulier moet je onder andere aangeven wat de oorzaak van de verminderde werkzaamheden is. Na het afgeven van de vergunning kun je voor jouw werknemers een WW-uitkering aanvragen via het UWV.

Meer artikelen