Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 oktober, 2021

Wijzigingen 2022 belastingheffing eigen woning

Ook rond de eigen woning vindt in 2022 een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Dit staat te lezen in het Belastingplan dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Meer artikelen
Nederlandse Woning

Aftrek hypotheekrente verder beperkt

Vanaf 2022 kan de hypotheekrente worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Dit betekent dat je erop achteruit gaat. Maar slleen degenen met een belastbaar inkomen van €69.398 of meer worden hierdoor getroffen.

Eigenwoningforfait daalt

Woningeigenaren moeten jaarlijks een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij hun inkomen tellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit jaar bedraagt het eigenwoningforfait voor de meeste woningen 0,5%, volgend jaar 0,45%.

Let op! Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan €1.100.000 bedraagt het eigenwoningforfait 2,35% over het meerdere van de WOZ-waarde boven €1.100.000. Dit blijft in 2022 ongewijzigd.

Netto effect verschillend

Wat het lagere eigenwoningforfait per saldo oplevert, verschilt per belastingplichtige. Gemiddeld stegen de woningprijzen in 2020 namelijk 7,8%, maar dit percentage verschilt sterk per gemeente en per type woning.

Vermindering ‘Hillen-aftrek’

Betaal je geen of weinig rente omdat je een geringe hypotheekschuld hebt, dan is jouw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare hypotheekrente. Je hebt dan recht op een extra aftrek omdat je geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel Hillen-aftrek genoemd. In 2022 heb je nog recht op een aftrek van 86,67% van het verschil tussen jouw eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente. Dit jaar was dat nog 90%.

Heb je vragen over de wijzigingen in de belastingheffing rond de eigen woning, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen