Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 maart, 2022

Winstbestemmingseis is een statutaire eis, status uiteindelijke aandeelhouders niet van belang

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat wordt voldaan aan de winstbestemmingseis en dat X bv de zorgvrijstelling kan toepassen. De winstbestemmingseis betreft een statutaire eis waar aan wordt voldaan.

Meer artikelen
Winstbestemmingseis is statutaire eis

Winstbestemmingseis

Belanghebbende, X bv, exploiteert een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. In haar VPB-aangifte doet zij een beroep op de zorgvrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969 voor haar winst van € 977.426. Volgens de inspecteur is deze vrijstelling niet van toepassing, omdat niet wordt voldaan aan de winstbestemmingseis. De uiteindelijke aandeelhouders van X bv zijn namelijk natuurlijke personen en het vermogen zit dan niet in de dode hand. Hij wijst er daarbij op dat de algemene vergadering van aandeelhouders de statuten kan wijzigen, zodat de behaalde winsten toe kunnen komen aan de aandeelhouders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat wordt voldaan aan de winstbestemmingseis en dat X bv de zorgvrijstelling kan toepassen. De rechtbank wijst daarbij op de conclusie van A-G Wattel van 7 februari 2014 (nr. 13/03547, V-N 2014/17.20.15). De A-G concludeert dat de winstbestemmingseis een statutaire eis betreft zonder tevens de voorwaarde te stellen dat eventuele winst ook feitelijk aan niets anders dan zorg besteed wordt. Volgens de rechtbank moet het woord ‘kan’ uit art. 4 Uitv. besl. VPB 1971 uitgelegd worden op basis van de geldende statuten van X bv. Er zijn geen aanknopingspunten dat rekening gehouden moet worden met de eventuele mogelijkheid van een statutenwijziging. Ook zijn er geen aanknopingspunten voor de feitelijke eis dat de aandelen (uiteindelijk) moeten worden gehouden door een vrijgesteld lichaam in de zin van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. De rechtbank vermindert de aanslag tot een aanslag berekend naar een belastbaar bedrag van nihil.

Noot: het betreft hier vooralsnog slechts een Rechtbank uitspraak. Echter, deze uitspraak is wel een breuk met eerdere uitspraken. In deze uitspraak wordt de regelgeving omtrent de winstbestemmingseis heel materieel uitgelegd.


Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen