Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 maart, 2019

Kosten aanschaf airco aftrekbaar?

Als je een aanmerkelijk belang in meerdere bv’s bezit, dien je er in beginsel vanuit te gaan dat je als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist.

Accountant achter laptop

Gebruikelijk loon

Als dga ben je verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 bepaald op het hoogste van de volgende bedragen:

Zes bv’s

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een belastingplichtige dga een aanmerkelijk belang had in zes bv’s. Voor deze bv’s verrichtte hij ook werkzaamheden. Hij moest daarom zes keer een gebruikelijk loon van €45.000 als salaris opnemen.

Tegenbewijs mogelijk

Als je kunt aantonen dat een lager gebruikelijk loon in de rede ligt, mag je van dit lagere loon uitgaan. In deze zaak voerde de dga aan dat een lager gebruikelijk loon te rechtvaardigen was, omdat hij wegens ziekte nauwelijks werkzaamheden voor de bv’s had verricht. Het gebruikelijk loon was naar zijn mening ook te hoog gezien zijn opleiding en de omzet van de bv’s.

De rechter deelde deze mening niet en de navordering bleef dan ook in stand. Daarbij overwoog de rechter ook nog dat het gebruikelijk loon uit één van de bv’s ook niet bedoeld was als vergoeding van werkzaamheden voor één of meerdere van de andere bv’s.

Let op!
Zou dit wel zo geweest zijn, dan moet hiermee volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad rekening mee worden gehouden en kan het gebruikelijk loon dus lager worden vastgesteld.

Heb je vragen over de vaststelling van het gebruikelijk loon bij het bezit van meerdere bv’s, neem dan contact met ons op.

Meer artikelen