Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 april, 2021

Zorginstellingen mogen hun jaarverslagen later indienen

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen. De minister van VWS heeft besloten de datum waarvoor zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021.

Het eventueel aanvragen van uitstel bij de IGJ wordt ook verlengd. Tot 15 juli 2021 (in plaats van 1 april) kun je uitstel aanvragen voor de stukken over het verslagjaar 2020.

Meer artikelen
jaarverslagen indienen

Voor wie geldt dit?

Dit besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Dit laatste geldt alleen voor zorginstellingen die zich op grond van de WMO aan de minister van VWS moeten verantwoorden.

Met dit uitstel komt de minister tegemoet aan de diverse zorginstellingen die zwaar belast worden door de coronapandemie.

Heb je vragen over het indienen van jaarverslagen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer artikelen