Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 december, 2021

Zorgvrijstelling Vpb: actuele uitspraken, Q4 2021

In het afgelopen kwartaal zijn er een aantal uitspraken gedaan rondom de zorgvrijstelling Vpb.

Lees onderstaand drie artikelen die je mogelijk interessant vindt:

  1. Geen recht op zorgvrijstelling Vpb bij niet voldoen aan winstbestemmingseis
  2. Einde overgangsrecht zorgvrijstelling voor BV’s
  3. Zorgvrijstelling Vennootschapsbelasting en coronagerelateerde opbrengsten
Meer artikelen
zorgvrijstelling vpb

Geen recht op zorgvrijstelling Vpb bij niet voldoen aan winstbestemmingseis

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling voor zorginstellingen. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X bv verzorgt professionele ondersteuning bij een stoppen-met-rokenprogramma. Zij is van mening dat zij in aanmerking komt voor de Vpb-vrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. In haar VPB-aangifte verantwoordt X bv een belastbare winst van nihil. De inspecteur is echter van mening dat X bv geen recht heeft op de vrijstelling en corrigeert de winst met € 87.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2020/65.1.4) oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitv. besl. VPB. Het hof wijst er daarbij op dat uit de statuten van X bv volgt dat de winst ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering. Dit brengt mee dat X bv, na het beëindigen van de medische werkzaamheden, de opgebouwde winstreserves aan haar aandeelhouder kan uitkeren. Ook wijst het hof er op dat na ontbinding het overgebleven vermogen vrijelijk kan worden aangewend. De winst van X bv kan dan ook worden aangewend voor andere doeleinden dan uitkeringen ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang in de zin van art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969. Ook het beroep op een overgangsregeling wordt verworpen. Daarbij is onder andere van belang dat X bv de winstreserves in 2019, na een statutenwijziging, heeft uitgekeerd en de reserves bij haar niet-kwalificerende aandeelhouder terecht zijn gekomen.

X gaat in cassatie, maar legt geen toereikende volmacht over. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Bron: Navigator


Einde overgangsrecht zorgvrijstelling voor BV’s

In 2018 is er door de Staatssecretaris van Financiën een besluit uitgebracht met aanvullende voorwaarden voor de toepassing van de zorgvrijstelling in de Vennootschapsbelasting voor BV’s. Voor BV’s die de zorgvrijstelling willen toepassen maar nog niet aan alle voorwaarden uit het besluit voldoen is een overgangsregeling opgenomen. De BV’s en de aandeelhouders hadden tot 31 december 2020 de tijd om alsnog te voldoen aan alle voorwaarden. Als gevolg van de coronacrisis is deze termijn verlengd tot 31 december 2021. Wanneer u de zorgvrijstelling voor activiteiten in de BV toepast en wenst te blijven toepassen, dan adviseren wij u voor het einde van het jaar te beoordelen of de BV en de aandeelhouders nog aan de voorwaarden voldoen.


Zorgvrijstelling Vennootschapsbelasting en coronagerelateerde opbrengsten

Voor de toepassing van de zorgvrijstelling in de Vennootschapsbelasting is van belang dat periodiek wordt getoetst of de werkzaamheden nog voor 90% of meer bestaan uit ‘het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen’. In het zogenaamde ‘coronabesluit’ van september 2021 is een aantal goedkeuringen opgenomen voor coronagerelateerde opbrengsten ten aanzien van de genoemde werkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan continuïteitsbijdragen en vaccinaties.

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen