Zoeken op

Zoeken op

Alles

29 oktober, 2020

Btw-vrijstelling voor medische diensten

Bericht voor zorginstellingen: btw-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing op managementactiviteiten.

Meer artikelen
gezichtsbescherming zorg

Managementactiviteiten

Recentelijk heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat de btw-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op de managementactiviteiten die door een medisch specialist ten behoeve van ‘zijn’ zorginstelling worden verricht.

In deze rechtbankuitspraak is sprake van een samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen een maatschap van medisch specialisten en een ziekenhuis. Door een aantal medisch specialisten worden naast hun “reguliere” zorgactiviteiten ook managementtaken ten behoeve van het ziekenhuis verricht.  Deze managementtaken bestaan uit het organiseren en coördineren van de zorgdiensten binnen het eigen specialisme.

Bijkomstige diensten

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de managementactiviteiten handelingen zijn die met name worden verricht met het oog op het kwalitatief en veilig leveren van de door de maatschap geleverde medisch specialistische zorg. Verder overweegt de rechtbank dat, ook wanneer er sprake zou zijn van twee afzonderlijke handelingen, de managementactiviteiten bijkomstig en ondergeschikt zijn aan de medisch specialistische diensten. Deze bijkomstige diensten volgen dan het btw-vrijgestelde regime van de hoofdprestatie, de medisch specialistische diensten. Als laatste merkt de rechtbank op dat de managementactiviteiten geen doel op zich zijn voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft zonder de medisch specialistische diensten immers geen afzonderlijk belang bij de managementactiviteiten van de maatschap.

Kritisch kijken naar vergoedingen

Nu door de Rechtbank Noord-Nederland is geoordeeld dat de managementactiviteiten van medisch specialisten onder de btw-vrijstelling voor medische diensten vallen, kunnen wellicht met dezelfde argumentatie ook andere ondersteunende zorgdiensten van medische specialisten(maatschappen) aan het ziekenhuis onder deze vrijstelling vallen. Gedacht kan worden aan de doorbelasting door een maatschap of een M(edisch) S(pecialistisch) B(edrijf) van diensten van medisch secretaresses aan een ziekenhuis. Al met al genoeg redenen om als zorginstelling nog eens kritisch te kijken naar de vergoedingen die betaald worden aan maatschappen van specialisten en/of aan het MSB.

Meer artikelen