Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 mei, 2019

Btw

Hieronder lees je meer over de btw-wijzigingen zoals aangekondigd in de nieuwsbrief Prinsjesdag 2019

Nieuwsbrief items
Typen op laptop

Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven

Per 1 januari 2020 wordt het btw-tarief voor elektronische uitgaven van boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere uitgaven die ten minste driemaal per jaar verschijnen, verlaagd van 21 naar 9%.

Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften onder het lage tarief gebracht. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek.

Wet harmonisatie handelsverkeer EU-lidstaten

Het wetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten’ implementeert de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer. Dit moet verbeteringen aanbrengen in:

  1. De btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer.
  2. Een regeling voor zogenoemde ketentransacties, waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering geldt.
  3. Het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten.
  4. De status van het btw-identificatienummer.

De eerste twee onderdelen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het derde onderdeel is al geregeld met een aanpassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/20113 over bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen. Het laatste onderdeel wordt gerealiseerd door een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968.

Meer artikelen