Zoeken op

Zoeken op

Alles

De personeelslening als arbeidsvoorwaarde

Als werkgever heb je een aantrekkelijk instrument tot jouw beschikking om een goed functionerende werknemer aan jou te binden: de personeelslening. Je mag jouw werknemer een lening verstrekken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een fiets of een auto, en soms tegen geen rente. Het mes snijdt aan twee kanten, want jouw werknemer profiteert hier uiteraard ook van. Je moet dan wel een aantal fiscale regels in acht nemen.

Personeel en salaris
Werken bij Moore MTH sollicitatie

Rentevoordeel

Als je geld uitleent aan jouw werknemer en deze betaalt minder rente over de lening dan bij een kredietverlener, dan heeft jouw werknemer een rentevoordeel. In het algemeen geldt dat het rentevoordeel van een geldlening die je aan de werknemer verstrekt, belast is en tot het loon wordt gerekend.  Je hebt als werkgever de mogelijkheid om uiterlijk op het moment dat jouw werknemer de rente verschuldigd is deze aan te wijzen en onder te brengen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling.

Personeelslening voor de eigen woning

De mogelijkheid om de verschuldigde rente als werkgever onder te brengen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling geldt niet voor de lening die is verstrekt voor de aankoop van de woning. Dit heeft met de mogelijkheid om hypotheekrente aftrek bij het doen van een aangifte inkomstenbelasting te maken.

Verstrek je een lening aan jouw werknemer voor de eigen woning en wordt er door jou werknemer geen rente over de lening betaald, dan is dit loon in natura bij jouw werknemer. Als werkgever moet je dan het loon in natura bij het inkomen tellen en is jouw werknemer hierover belastingheffing verschuldigd.

Je hebt als werkgever wel de mogelijkheid om gedurende het jaar redelijke schattingen te maken van de rente die als loon in natura bij het loon moet worden geteld. In de laatste loonaangifte over het kalenderjaar moet je dan de schattingen in een eindafrekening met de daadwerkelijk in aanneming te brengen rentevoordelen verwerken.

Personeelslening voor de aankoop van een fiets

In de wet is opgenomen dat uitsluitend voor de verstrekking van een lening voor de aankoop van een fiets, elektrische fiets of scooter het mogelijk is om geen rente in rekening te brengen zonder dat er sprake is van loon in natura. Het kan dus voor een werknemer heel interessant zijn om via een werkgever een fiets te kopen via een fietsenregeling van de werkgever. Zeker als de werkgever ook nog bereid is een deel van de fiets via de werkkostenregeling te vergoeden of te verstrekken.

Personeelslening voor andere doeleinden

Voor andere renteloze of lager rentende personeelsleningen is het rentevoordeel wel belast. Is de lening renteloos, dan bedraagt het belaste rentevoordeel de marktrente die onder dezelfde condities door derden in rekening gebracht zou zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de rentes die banken in rekening brengen.  Bij een lager rentende personeelslening verminder je het te belasten rentevoordeel met een eventuele eigen bijdrage van jouw werknemer.

Het belaste rentevoordeel kun je eenvoudig uitrekenen door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de marktconforme rente en de rente die je daadwerkelijk aan jouw werknemer in rekening brengt.

Uiteraard kun je in deze situatie als werkgever altijd beslissen om het belaste rentevoordeel in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling te laten vallen.

Meer informatie over de personeelslening

Heb je nog vragen over de personeelslening? Neem dan rechtstreeks contact op met de Adviesgroep Personeel & Salaris van Moore MTH. Wij helpen je graag!

Neem contact op