Zoeken op

Zoeken op

Alles

Dienst

Business in Control

Business in Control verbetert en ondersteunt jouw processen. Je kan onze diensten nodig hebben om slimmer te werken in operationele of financiële processen, een financieel managementproces optimaliseren of het interne proces van jaarafsluiting en voorbereiding voor externe controle te ondersteunen. Kortom, we helpen je bij organisatieadvies en pre-audit services.

Business in Control

Wat verstaan we onder Business in Control?

Als ondernemer zie je graag dat je doelen behaald worden. Elke onderneming heeft zo zijn eigen processen om haar doelen te bereiken. Bij een kleine onderneming kan door veel onderling contact tussen medewerkers veel geregeld worden en heeft de directie vaak letterlijk zelf de zaak in de grip. Hoe groter de onderneming hoe meer de directie van de operatie af komt te staan en hoe meer ze zal willen bijsturen op basis van goede stuurinformatie. Door de grotere omvang van omzet en personeelsleden is de directe aansturing dan lastiger geworden. De directie moet meer gaan bouwen en vertrouwen op de mensen en de processen in de organisatie en op de informatie die uit de organisatie komt. In elke groeiende onderneming komt het voor dat die processen en stuurinformatie aangepast moeten worden om de organisatie in de grip te houden, om in control te kunnen zijn.

In die verandering van de organisatie kunnen op termijn “groei” pijnen ontstaan en ontstaan er vragen:

Wat is de toegevoegde waarde van onze dienstverlening?

De optimalisatie van processen leidt tot efficiëntie, verbeterde control en inzicht in de uitkomsten van die processen. Samen met het verkrijgen van kwalitatief goede stuurinformatie leidt dit tot het behalen van de gewenste doelen en resultaten. En resultaten kunnen van verschillende aard zijn. Dat kan zijn verbeterde betrouwbaarheid op output voor management, verbeterde inzichten vanuit stuurinformatie vanuit het financieel informatieproces. Het realiseren van efficiency in bestaande processen. Verminderde faalkosten door betere beheersing van processen. Of, vanuit realiseren van controlemaatregelen voortdurend kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

De toegevoegde waarde zal zich uiten in een verbetering van rendement voor de klant. Door bijvoorbeeld het kunnen realiseren van groei. Maar ook door bijvoorbeeld het verminderen van proceskosten of een verbeterd inzicht waarmee realisatie van nieuwe strategieën ondersteund worden. Dit alles door processen en controls ingericht te hebben passend bij de omvang van de organisatie.

Bij de groei van een organisatie ontstaat ook het moment dat de klant een dusdanige omvang krijgt dat zij wettelijk verplicht is de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Bij een dergelijke controle zal de controlerend accountant zich verdiepen in de aanwezige processen en controls die in de processen zijn opgenomen. Tegelijk zal het jaarrekeningproces voor de onderneming ook duidelijk meer aandacht gaan krijgen en complexer worden. Precies op dit proces verlenen wij onze diensten vanuit pre-audit services.

Business in Control

Business in Control steunt op twee pilaren. Namelijk het organisatieadvies en de pre-audit services.

Business in ControlOrganisatieadvies   Pre-audit services

Ontmoet onze specialisten

Direct en persoonlijk contact

Neem rechtstreeks contact op met een adviseur aan wie je direct jouw vraag kunt stellen.

Sacha Hollestelle

Adviseur MKB

Sacha Hollestelle MSc RA

Peter Kok

Consultant BiC

Peter Kok RA

Kylian Korlaar

Consultant BiC

Kylian Korlaar

Sacha Hollestelle

Adviseur MKB

Sacha Hollestelle MSc RA

Peter Kok

Consultant BiC

Peter Kok RA

Kylian Korlaar

Consultant BiC

Kylian Korlaar